Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf İnkılap Tarihi Tuna Yayınları Ders Kitabı / 8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

Bilgilerimizi Ölçelim

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız.

1. Cumhuriyet Dönemi’nde resim sanatını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan …………………….. Gezileri adlı proje kapsamında ülkemizin çeşitli yerlerine ressamlar gönderilmiştir.
2. 1928’de ülkemizdeki sağlık sorunlarına bilimsel çözümler bulmak amacıyla Merkez …….. Müessesesi kurulmuştur.
3. Asteğmen …….İzmir’in Menemen ilçesinde çıkan cumhuriyet karşıtı isyanı bastırmak isterken şehit düşmüştür.
4. Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanışı sırasında ………………………………….. Medeni Kanunu’ndan yararlanılmıştır.
5. 26 Aralık 1925’te çıkarılan kanunla ülkemizde ………………………………….. takvimin kullanılması kabul edilmiştir.
6. Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomi alanında …………………………………… fikrini savunmuştur.
7. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti 3 Mart 1924’te kabul edilen bir kanunla kaldırılmış ve yerine …….. Başkanlığı kurulmuştur.
8. Lozan Barış Antlaşması’na göre Yunanistan savaş tazminatı olarak …. kasabasını Türkiye’ye bırakmıştır.
9. Rauf Orbay ………………………………………. Cumhuriyet Fırkasının kurucularından biridir.
10. Mustafa Kemal, Şapka İnkılabı’nı 24 Ağustos 1925’te çıktığı ………………………………………… gezisiyle başlatmıştır.

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

( ) 1. Lozan Barış Antlaşması ile kapitülasyonlar kesin biçimde kaldırılmıştır.
( ) 2. İzmir İktisat Kongresi’nde özel sektörün desteklenmesine yönelik kararlar alınmıştır.
( ) 3. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte hükûmet kurma konusunda meclis hükûmeti sisteminden kabine sistemine geçilmiştir.
( ) 4. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulüyle birlikte eğitim öğretimde yeni Türk harfleri kullanılmaya başlanmıştır.
( ) 5. Şeyh Sait İsyanı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
( ) 6. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası Teşkilatıesasiye Kanunu’dur.
( ) 7. Kabotaj Kanunu ile Türkiye’deki yabancı şirketler millîleştirilmiştir.
( ) 8. Nutuk, Cumhuriyet Halk Fırkasının ikinci büyük kongresinde söylenmiştir.
( ) 9. Türk kadını Medeni Kanun’un kabulüyle birlikte seçme seçilme hakkına kavuşmuştur.
( ) 10. İstanbul Darülfünunu Cumhuriyet Dönemi’nde kurulmuş bir yükseköğretim kurumudur.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir