Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf İnkılap Tarihi Tuna Yayınları Ders Kitabı / 8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı


8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız.

1. Mustafa Kemal askerî lise öğrenimini ……. şehrinde tamamladı.
2. Mustafa Kemal’e ….. Kahramanı unvanı Çanakkale Savaşlarındaki başarıları nedeniyle verilmiştir.
3. Mustafa Kemal …… akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinden etkilenmiştir.
4. Mustafa Kemal …….. Cephesi’nde bulunduğu sırada Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı.
5. Mustafa Kemal, Harp Akademisinden 1905 yılında ….. yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

( ) 1. Mustafa Kemal, Şemsi Efendi İlkokulundan sonra Selânik Mülkiye Rüştiyesine başladı.
( ) 2. Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı’nda İngilizlere karşı savaşmıştır.
( ) 3. Mustafa Kemal, Sofya’da büyükelçilik görevinde bulunmuştur.
( ) 4. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur.
( ) 5. Mustafa Kemal’e Kemal adını askerî idadideki tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey vermiştir.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Selânik ve Manastır şehirleri hangi özellikleriyle Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkilemiştir?

2. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı öncesinde askerî ataşe olarak bulunduğu Sofya’dan İstanbul’a mektuplar göndermiştir. O mektuplardan birinde, Osmanlı yöneticilerine; Almanya’nın çıkabilecek bir savaşta yenileceğini söylemiş ve bu nedenle Almanya’nın yanında savaşa girilmemesi uyarısında bulunmuştu. Bu durum Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

1. Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin liderliğini üstlenmesinde askerlik hayatındaki hangi başarıları rol oynamış olabilir?

2. Mustafa Kemal’in yabancı dil öğrenmeye önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 22 CevabıBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir