? 8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı | Evvel Cevap

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf İnkılap Tarihi Tuna Yayınları Ders Kitabı / 8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı


8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

Bilgilerimizi Ölçelim

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız.

1. Mudanya Konferansı’na katılmayan Yunanistan bu konferansta ……………………… tarafından temsil edilmiştir.
2. Sakarya Savaşı öncesi Ankara’da toplanan ………………………………………. Kongresi’nde öğretim programlarının
bilimsel esaslara göre yeniden hazırlanması kararı alınmıştır.
3. II. İnönü Savaşı’ndan sonra ………………………………….. Anadolu’daki kuvvetlerini çekmeye başladı.
4. BMM Hükûmetini tanıyan ilk İslam devleti ………………………………… olmuştur.
5. İtilaf Devletleri BMM Hükûmetinin temsilcilerini ……………………………………. Konferansı’na davet ederek
BMM’nin hukuki varlığını tanımışlardır.
6. Tayyar Rahmiye Hanım ………………………………… ve çevresindeki Fransız işgaline karşı mücadele ederken
şehit düşen kadın kahramanlarımızdan biridir.

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

( ) 1. Gümrü Antlaşması ile Doğu Cephesi’ndeki savaş durumu sona ermiştir.
( ) 2. Ali Saip Bey, Maraş’ın kurtuluşunda rol oynamış millî kahramanlarımızdan biridir.
( ) 3. Batı Cephesi’nin ilk komutanı Albay İsmet Bey’dir.
( ) 4. Kütahya-Eskişehir savaşları Yunan ordusunun geri püskürtülmesi ile sonuçlanmıştır.
( ) 5. Tekâlifimilliye Emirleri Sakarya Savaşı öncesinde yürürlüğe konulmuştur.
( ) 6. Mustafa Kemal’e mareşal rütbesi Başkomutan Meydan Muharebesi’nde kazandığı zafer nedeniyle verilmiştir.
( ) 7. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Türk-Yunan Savaşı fiilen sona ermiştir.
( ) 8. Halide Edip Adıvar, Millî Mücadele’yi anlattığı romanlarıyla tanınmış edebiyatçılarımızdan biridir.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından Fransa ile Ankara Antlaşması, Kafkasya’daki Sovyet Cumhuriyetleri ile de Kars Antlaşması imzalanmıştır. Bunlardan Ankara Antlaşması’yla Fransa işgal ettiği topraklarımızdan çekilirken Kars Antlaşması’yla da doğu sınırımız bugünkü şeklini almıştır. Bu bilgilerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savaş meydanında kazanılan zaferler uluslararası ilişkilerde belirleyici rol oynamıştır.
B) Türkiye, Sovyet Cumhuriyetlerini yenilgiye uğratmıştır.
C) Fransa, Güney Cephesi’nde geri adım atmıştır.
D) Siyasi alandaki başarılar askerî zaferlerin yolunu açmıştır.

2. Millî kahramanlarımızdan Antepli Şahin Bey işgal güçlerinin komutanına yazdığı mektupta “Sen, Türk esir yaşamaz, diye duymadın mı? Namus ve hürriyeti için ölüme atılmak bize ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir.” demişti. Şahin Bey’in bu sözleri aşağıdaki ilkelerden en çok hangisine dayandırılabilir?
A) Eşitlik B) Bağımsızlık C) Hoşgörü D) Millî Egemenlik

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 79 CevabıBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir