Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
8. Sınıf Yazılı Soruları

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Güneş pırıl pırıl ışıklarla dünyayı sarmaya başladı.
B) Papatyalar piknik alanını bir tabloya çevirmiş.
C) Üzerinde dolaştığımız yeryüzü ne kadar güzel!
D) Çocuklar yeşillikler üzerinde koşturarak oynuyorlar.

 • Cevap: B

2. I. Ormanın yandığını gören köylüler telaşla sağa sola koşmaya başladılar.
II. Yaptığı hatayı hatırladıkça kalbinin yandığını hissediyordu.
III. Babamın güneşte yanan yüzü tanınmaz hâle gelmişti.
IV. Dün akşam yanan yemeği sinirle çöpe döktü.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde “yanmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III.D) IV.

 • Cevap: B

3. ‘‘Vurmak’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ‘‘olduğundan başka biçimde görünmek’’ anlamında kullanılmıştır?
A) Güneş ışıkları pencerenin önündeki çiçeklere vuruyor.
B) Duvarın kirlenen yerlerine boya vurmalısınız.
C) Zor duruma düşünce kendini deliliğe vuruyordu.
D) Ekonomik kriz beyaz eşya satıcılarını da vurdu.

 • Cevap: C

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlam taşımamaktadır?
A) Rüzgâr eken fırtına biçer.
B) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
C) Emanet ata binen, tez iner.
D) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

 • Cevap: B

5. Çocuğun elinde balta,
Önünde dağ gibi odun.
Dağ yarılıp taşınacak,
Ama çocuk hasta, yorgun…
Ahmet Efe
Bu dizelerdeki altı çizili söz grubunda aşağıdakilerden hangisinde verilen söz sanatları vardır?
A) Benzetme – Kişileştirme
B) Konuşturma – Abartma
C) Konuşturma – Kişileştirme
D) Benzetme – Abartma

 • Cevap: D

6.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde örtülü anlam yoktur?

A) Bu soruyu çözerken Murat bile çok zorlandı.
B) Bazı akşamlar herkesten uzak bir köşede otururdum.
C) Kardeşine de ufak bir hediye almak istiyordu.
D) Kalabalık bir grup, bankanın önünde toplandı.

 • Cevap: D

7. Ünlü besteci Beethoven, yirmili yaşlarının sonlarına doğru işitme sorunları yaşamaya başlamıştı. Bu sorunlar – – – – neredeyse hiçbir şey – – – – hâle gelen Beethoven’ın bu esnada yeni bir yöntem geliştirdiği söylenir. Beethoven, piyanosuna tutturduğu metal bir çubuğu – – – – kemik titreşimi yoluyla sesleri duymaya çalışıyordu. Bu yöntemde, piyanoda oluşan titreşimler metal çubuktan geçerek dişlere ulaşıyor ve buradan kafatası aracılığıyla iç kulağa iletiliyordu.
Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) çözülünce – algılayamaz – tutarak
B) ilerleyince – duyamaz – ısırarak
C) ortaya çıkınca – işitemez – fırlatarak
D) yaşanınca – sezemez – bağlayarak

 • Cevap: B

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili söz grubu cümlenin farklı bir ögesidir?
A) Herkes bilim projelerini verilen sürede tamamlasın.
B) Büyük bir şaşkınlık yaşadığımızı kimseden saklayamam.
C) Okulumuzun resim sergisi bu hafta açılıyor.
D) Göç zamanı gelince kimse kuşları durduramaz.

 • Cevap: B

9. Nasrettin Hoca fıkralarını bugüne kadar birçok edebiyat tarihçisi incelemiştir. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Özne – Zarf Tamlayıcısı – Belirtili Nesne – Yüklem
B) Belirtili Nesne – Zarf Tamlayıcısı – Özne – Yüklem
C) Zarf Tamlayıcısı – Belirtisiz Nesne – Özne – Yüklem
D) Belirtisiz Nesne – Yer Tamlayıcısı – Özne – Yüklem

 • Cevap: B

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Okullar 19 Eylül 2016’da eğitim-öğretime başladı.
B) Almayı düşündüğümüz daire, binanın 8’nci katındaydı.
C) Tribünlerde yaklaşık kırk beş bin kişi vardı.
D) Kardeşimle saat 11.00’de Kızılay’da buluşacağız.

 • Cevap: D

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,)diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Elinde eski tarihli, yıpranmış bir gazete tutuyordu.
B) O, dünyayı hep kendi penceresinden görür.
C) Çocuğun siyah, kıvrım kıvrım saçları vardı.
D) Kadın, erkek, genç, yaşlı herkes meydanlardaydı.

 • Cevap: B

12.Ey benim namlı, şerefli, sadık emirlerim! İyi bilirsiniz ki üstünde durduğumuz şu memleket ve maliki olduğumuz devlet, nice zorlu savaşlar sonunda ecdadımız tarafından kazanılmış ve sonunda bize nasip olmuştur. Bugün sizlere derim ki: “Canını feda etmeyen âşık, vuslata nail olamaz.”
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Deneme
B) Hikâye
C) Söylev
D) Söyleşi

 • Cevap: C

13.İtfaiye görevlileri merdivenle Cem’i ve kedisini kurtardılar. Cem, itfaiye merdiveninin ucundaki kutuya hayran kaldı. Onu lunaparktaki çarpışan arabalara benzetti. Ama bu, uçan bir arabaydı. Cem’in korkusu gitmişti. Uçan bir arabadan aşağıyı seyretmek çok güzeldi. Aşağıdaki kalabalığı gördü. Herkes kendisine bakıyordu. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olay yazısından alınmıştır.
B) Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.
C) Zaman belirsizdir.
D) Kişileştirme yapılmıştır.

 • Cevap: D

14. Kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara ihtiyacımız var. Bu cümlenin olumsuz, devrik, soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhtiyacımız yok mu kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara?
B) Kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara ihtiyacımız var mı?
C) Kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara ihtiyacımız yok mu?
D) İhtiyacımız var mı kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara?

 • Cevap: A

15. I. Bağ bayırda, tarla çayırda
II. Borç vermekle, düşman kırmakla
III. Her şeyin yenisi, dostun eskisi
IV. Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu
Numaralanmış atasözlerinden hangisi tamamlanmamış cümle özelliği taşımaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

 • Cevap: D

16. Tüm dertlerimizi annemize anlatır, yardım beklerdik. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne-yüklem uyumsuzluğu
B) Yer tamlayıcısı eksikliği
C) Eklerin yanlış kullanılması
D) Gereksiz sözcük kullanılması

 • Cevap: B

17. Bütün kusurlarım toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarım düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sadık yârim kara topraktır
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özlem B) Sevinç C) Minnet D) Pişmanlık

 • Cevap: C

18. “Oynamak” sözcüğünün sözlükteki anlamlarını defterine yazmak isteyen bir öğrenci, bu sözcüğün mecaz anlamı olarak aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır?
A) Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak
B) Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunmak
C) Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket etmek
D) Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak

 • Cevap: B

19. Görüp de sevmemek (I)  ne mümkün seni Güzelsin, (II) incesin, (III) tatlısın, şensin (IV)
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) I. B) II.C) III. D) IV

20. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) Rakip takımın taraftarları aniden sustu.
B) Tüm soruları üç dakikada temizledi.
C) Yüzündeki ışık selinin etrafa doğru aktığını gördüm.
D) Savaş, birtakım sanayi kollarını öldürdü.

 • Cevap: A

Hazırlamış olduğumuz “8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
5
happy
2
unlike
2
angry
1
sad
0
clap
0
love
0
confused

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!