Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
8. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 5. Ünite Canlılar ve Enerji İlişkileri Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 5. Ünite Canlılar ve Enerji İlişkileri Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 143, 144, 145, 146, 147 5. Ünite Canlılar ve Enerji İlişkileri Cevapları

5. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

2016 – 2017 Eğitim – Öğretim yılında okutulacak 8. Sınıf Ortaokul Fen Bilimleri ders kitabının ünite sonu değerlendirme sorularının cevaplarını sitemizde yayınlıyoruz. Umarız ki genç öğrenci arkadaşlarımıza yardımımız bir nebze de olsa dokunur. Ünite sonundaki değerlendirme sorularını çözdükten sonra kontrol amaçlı sitemizdeki cevap anahtarına bakınız. 

A. Aşağıda parantez içine, verilen cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 1. (D) Besin zincirlerinde tüketicilerin besin kaynağı üreticiler, ayrıştırıcıların besin kaynağı da
  hem üretici hem de tüketicilerdir.
 2. (D) Fotosentez bütün canlıların yaşamını etkileyen bir olaydır.
 3. (Y) Bazı canlılar solunum yaparak besin üretir.
 4. (Y) Karbon ve oksijen döngüsünde canlıların etkisi yoktur.
 5. (D) Ozon tabakasındaki seyrelme kanser hastalarında artış meydana getirir.
 6. (D) Geri dönüşüm, doğal kaynaklarımızın hızlı tükenmesini engeller.
 7. (Y) Bütün katı atıklar geri dönüşümle değerlendirilebilir.
 8. (D) Biyo-teknoloji uygulamalarının olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de vardır.
 9. (Y) Biyo-teknoloji, son on yıllık bir sürede ortaya çıkan uygulamalara denir.
 10. (Y) Biyo-teknoloji sadece biyologların çalıştığı bir alandır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boşluk bırakılan yerlere, kutucuklarda verilen sayı ve sözcüklerden uygun olanı yazınız.

 1. Besin zincirinin ilk basamağını üretici canlılar oluşturur.
 2. Yeşil bitkilerin güneş ışığı yardımı ile, su ve karbondioksitten besin üretmesine fotosentez denir.
 3. Besinlerin sindirildikten sonra hücrede yaşam enerjisine dönüşme sürecine solunum denir.
 4. Şimşek ve yıldırım azot döngüsünde etkilidir.
 5. Karbon döngüsünde meydana gelen fotosentez sonucu havadaki karbondioksit azalırken oksijen gazı artar.
 6. Dünya’mızın çevresini saran ve Dünya’yı zararlı Güneş ışınlarından koruyan tabaka ozon gazından oluşmaktadır.
 7. Dünya’daki yaşamımızın sürdürülebilir olması için doğal kaynaklarımızı tasarruflu kullanmalıyız.
 8. Katı atıkların toplanarak tekrar işe yarar bir hâle dönüştürülmesi olayına geri dönüşüm denir.
 9. İnsan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeyecek yöntemler ile bilim ve mühendislik ilkelerine dayalı olarak biyolojik sistemlerin mal ve hizmet üretiminde kullanılmasına biyoteknoloji denir.
 10. Genlerin yapısının değiştirildiği biyo-teknolojik çalışmalar içerisinde mutlaka genetik mühendisleri yer almaktadır.

C. Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimeleri uygun şekilde yerleştiriniz.

Fotosentez, ayrıştırıcılar, besin, karbondioksit, üreticiler, su

 1. karbondioksit
 2. su
 3. fotosentez
 4. besin
 5. üreticiler
 6. ayrıştırıcılar

Ç. Aşağıda, günümüzde biyo-teknoloji uygulamalarının olumlu ve olumsuz etkileri karışık olarak verilmiştir. Bu verileri uygun başlıkla eşleştiriniz.

 • 1  a
 • 2  b
 • 3  a
 • 4  a
 • 5  b
 • 6  a
 • 7  b

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini İşaretleyiniz.

1. Aşağıda besin zincirinde yer alan canlıların adları yerine harfler kullanılmıştır.

Bu besin zinciri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Ç canlısı üreticidir.
 2. B canlısı koyun olabilir.
 3. C canlısı yılan olabilir.
 4. A canlısı ayrıştırıcı canlılardır.

Cevap  C

************

2. Bitkiler besin üretimini fotosentez ile sağlar. Fotosentezin meydana gelmesi için gerekli maddeler ve fotosentez sonucu oluşan ürünler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap  C

************

3. Fotosentez ve solunum ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 1. Solunum sonucu karbondioksit tüketilir.
 2. Fotosentez sonucu besin üretilir.
 3. Solunum sonucu enerji üretilir.
 4. Fotosentez sonucu oksijen üretilir.

Cevap  A

************

4. Yukarıda su döngüsü şeması verilmiştir. Buna göre I, II ve III numaralı yerlere gelmesi gereken olaylar aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap  D

************

5. Aşağıdaki olaylardan hangisi azot döngüsünde azot gazının toprağa geçişini sağlayan olaylardan değildir?

 1. Şimşek
 2. Azot ayrıştırıcı bakterilerin faaliyeti
 3. Azot tutucu bakterilerin faaliyeti
 4. Yıldırım

Cevap  B

************

6. Aşağıda bazı olaylar verilmiştir.

 1. Cilt kanseri
 2. Küresel ısınma
 3. Depremler

Bu olaylardan hangisi ya da hangileri ozon tabakasındaki seyrelme sonucu oluşabilir?

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. I ve II
 4. I ve III

Cevap  C

************

7. Aşağıda ifade edilen projelerden hangisi kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik değildir?

 1. Atık kâğıt toplama kampanyası
 2. Atık plastikleri toplama kampanyası
 3. Gereksiz yanan lambaların sönmesini sağlayan anahtar projesi
 4. Çevremizi temiz tutalım kampanyası

Cevap  D

************

8. Geri dönüşümle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Geri dönüşüm, kaynakların tasarruflu kullanımını sağlar.
 2. Bazı atıkların geri dönüşümü, doğal yolla üretiminden daha pahalıdır.
 3. Geri dönüşüm çevre kirliliğini azaltır.
 4. Bütün katı atıklar geri dönüştürülebilir.

Cevap  D

************

9. Biyo-teknoloji uygulamalarının olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Aşağıdakilerden hangisi biyo-teknoloji uygulamalarının olumsuz yönlerindendir?

 1. Biyo-çeşitliliğin azalmasına neden olan ürünlerin üretimi
 2. Soğuğa ve kuraklığa dayanıklı bitki üretimi
 3. Yüksek verimliliğe sahip ürün üretimi
 4. Besleyici değeri yüksek ürün üretimi

Cevap  A

************

10. Biyo-teknoloji uygulamaları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Biyo-teknoloji, moleküler biyolojinin gelişimi ile çok büyük ilerleme kaydetmiştir.
 2. Biyo-teknoloji, gelişme potansiyeli olmayan bir alandır.
 3. Teknolojik gelişmeler biyo-teknoloji alanındaki çalışmaları hızlandırır.
 4. Biyo-teknolojinin gelişiminin sosyal ve ekonomik sonuçları vardır.

Cevap  B

************

11. Aşağıdaki meslek dallarından hangisi biyo-teknoloji alanında araştırma çalışmalarına katılmaz?

 1. Gıda mühendisi
 2. Yer bilimci
 3. Ziraat mühendisi
 4. Genetik mühendisi

Cevap  C

************

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!