Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 9. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) İletişim, insanlar arasında ortak semboller sistemiyle gerçekleştirilen bilgi alışverişidir.

B) Her türlü iletişimde bir gönderici ile bir alıcı vardır.

C) İletişimde gönderici ile alıcı arasında ilişkiyi sağlayan bir kanal bulunur.

D) İnsanlar arasında kullanılan tek iletişim aracı dildir.

E) İletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortama bağlam denir.

 

2) Aşağıdakilerden hangisi dilin işlevlerinden biri değildir?

A) Göndergesel işlev

B) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

C) Göndericiye bağlı işlev

D) Heyecana bağlı işlev

E) Kanalı kontrol işlevi

 

I. Geçen ders, anlattığım konuyu anlamayan var mı?

II.Adların yerine kullanılan sözcük ve eklere zamir denir.

III. Çok şaşkınım, işin bu noktaya varacağını düşünemedim.

IV.Ülkemizde en fazla zeytin üretimi Ege Bölgesi’nde yapılmaktadır.

3) Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki dilin işlevlerinden hangisine örnek yoktur?

A) Dil ötesi işlev

B) Kanalı kontrol işlevi

C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

D) Göndergesel işlev

E) Heyecana bağlı işlev

 

I. Millî olması

II.Değişmez olması

III. Kurallarının olması

IV.Temelinin bilinmezliği

V.Canlı olması

4) Numaralanmış ifadelerden hangisi dilin özelliklerinden değildir?

A)I.   B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

 

5) “Elinde bir demet çiçek vardı.” iletisinde geçen “çiçek” göstergesinin gerçek dünyadaki karşılığı hangi terimle ifade edilir?

A) Şifre

B) Gösteren

C) İleti

D) Simge

E) Gönderge

 

6) Aşağıdakilerden hangisi doğal göstergeye örnek değildir?

A) Yaprakların dökülmesi

B) Okulların kapanması

C) Havanın kararması

D) Şimşek çakması

E) Güneşin batması

 

açıklamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazılara

eleştiri denir. Bu tür yazılara eskiden “tenkit” ve

bu alanda sürekli eser veren yazarlara da “münekkit”

denirdi.

7) Bu parçada dil hangi işleviyle kullanılmıştır?

A) Göndergesel işlev

B) Kanalı kontrol işlevi

C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

D) Heyecana bağlı işlev

E) Şiirsel işlev

 

Dil ile kültür arasındaki münasebeti bilen bir kimse dili

tek başına almaz. Zira dilde her kelimenin yazılış, ses,

şekil ve manasını tayin eden tarih ve kültürdür. Yunus

Emre’nin şiirlerinin dilini, yazıldığı devir ve çevreden

ayrı ele alamazsınız. Zira o ağacın kökleri gelenek ile

beraber, yetiştiği topraklara sımsıkı bağlıdır.

8) Bu parçada dilin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir?

A) Dilin temelinin çok eskilere dayandığı

B) Dil ile kültürün birbirine bağlı olduğu

C) Her sanatçının toplumun kültürünü eserlerinde yansıttığı

D) Dilin tarihi gelişmelere açık olduğu

E) Dil sayesinde geniş bir bilgi birikiminin oluştuğu

 

Günlük konuşma dilinin sınırlarını, telaffuz şeklini ve

muhtevasını sosyal tabaka teşkil eder. Bundan dolayı

günlük konuşma dili onu konuşan çevrelere ve sosyal

tabakalara göre değişir. Deniz, balık, fındık, çay ve

tütün ile uğraşan Karadenizlinin kullandığı kelime kadrosu

ile hayvancılıkla meşgul olan Doğu Anadolu insanının

kelime kadrosu arasında fark vardır.

9) Bu parçada konuşma dilinin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Kullanıldığı çevreye göre farklılık gösterdiği

B) Bir ülkede birden fazla konuşma dilinin olduğu

C) Belirli kurallarının olmadığı

D) Kullanım sahasının dar olduğu

E) Kelime telaffuzunun değişiklik gösterebileceği

 

—- dili, ortak kültür temelinde şekillenir ve ülkenin

resmî dilidir; —- dili ise insanların sözlü iletişimde başvurdukları

dildir.

10) Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Konuşma – yazı

B) Argo – yazı

C) Jargon – yazı

D) Yazı – konuşma

E) Kültür – konuşma

 

Her milllet dilini ihtiyaçlarına, kültür ve medeniyet seviyesine,

zevkine göre yansıtır. Bu bağlamda dil, tıpkı ev

gibi bir milletin duygu, düşünce ve hayatının barınağı,

korunağıdır. Nasıl ki Dede Korkut kitabını okuduğumda

bu eserin oluştuğu hayat şartlarını hissedebiliyorsam

Tanzimat’ta ya da Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış

bir eserde de o dönemlerin hayatını görmem mümkün

olacaktır.

11) Bu parçada dilin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?

A) En önemli amacının iletişimi gerçekleştirmek olduğu

B) Ait olduğu toplumun kültüründen izler taşıdığı

C) Toplumsal yaşamı biçimlendirici güç olduğu

D) Düşüncenin dayanağı ve taşıyıcısı olduğu

E) Milletlerin yaşam biçimine göre şekillendiği

 

I. Ayıpsız yar isteyen yarsız kalır. (Türkiye Türkçesi)

II.Eyipsiz dost ahtaran, yarsız kalar. (Azeri Türkçesi)

III. Bir ayıpsız dostı ızlaan, dostsuz galar. (Türkmen Türkçesi)

12) Yukarıdaki örneklerde aynı atasözüne ilişkin farklılıkların görülmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Lehçe

B) Ağız

C) Şive

D) Jargon

E) Argo

Test 1  1. D   2. C   3. C   4. B   5. E   6. B   7. A   8. B   9. A   10. D   11. E   12. C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir