Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Evvel Video
9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm İnsan ve Coğrafya Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Hediye Vakti

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm İnsan ve Coğrafya Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite  Doğal Sistemler Sayfa 28, 29  1. Bölüm İnsan ve Coğrafya Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

1. Bölüm İnsan ve Coğrafya Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Coğrafyanın gelişmesine katkıda bulunmuş ve Yeni Çağ’da yaşamış Türk coğrafyacıları hangileridir?

 • Cevap: Coğrafyanın gelişmesine katkıda bulunmuş ve Yeni Çağ’da yaşamış Türk coğrafyacılarının başlıcaları:
  Piri Reis, Seydi Ali Reis, Katip Çelebi ve Evliya Çelebi’dir.

2. İdrisi, coğrafyanın gelişmesine ne tür katkılarda bulunmuştur?

 • Cevap:  Arap-İslam coğrafyacılarından olan El İdrisi Avrupa’yla ilgili ayrıntılı bilgiler elde etmiş, gümüş bir
  düzlem üzerine çizdiği dünya haritasında bazı yerlerin tasvirini yapmış, dünyayı yedi iklim bölgesine
  ayırmıştır.

3. Nüfus coğrafyasının inceleme alanı nedir?

 • Cevap:  Nüfus coğrafyası nüfusun özelliklerini, dağılışını, göçleri ve bunları etkileyen etmenleri inceler.

4. İnsanın doğaya etkisi hangi etkinlikle başlamıştır?

 • Cevap: İnsanın doğaya etkisi tarımla başlamıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Sıcaklığın basınca, rüzgâra, neme ve yağışa etkisi coğrafyanın…..KLİMATALOJİ…………….bilim dalının inceleme
alanıdır.
2. Buğday üretim alanlarının dağılışı…………TARIM.……..coğrafyasının inceleme alanıdır.
3. Yeryüzündeki su kaynaklarını coğrafyanın…….HİDROGRAFYA…………..kolu incelemektedir.
4. Fiziki coğrafyanın …...KLİMATOLOJİ………………….. kolu, çalışmalarında meteoroloji biliminden yararlanmaktadır.
5. Günümüze kadar varlığını koruyan Atlas Okyanusu, İber Yarımadası, Afrika’nın batısı ile
Amerika’nın doğu kıyılarını kapsayan harita ve Kitab-ı Bahriye adlı eser ünlü Türk denizci…..PİRİ REİS’E…………
………………aittir.
6. Fabrika kurulacak yer seçimini etkileyen koşullar, coğrafyanın…SANAYİ……..coğrafyası kolunun
inceleme alanıdır.

C. Aşağıdaki soruyu metne göre yanıtlayınız.
Günümüzün çağdaş coğrafya bilimi, yer adları ezberleten ve sadece tasvire dayalı bilgi veren bir bilim dalı olmaktan çok uzaktır. Günümüz gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi coğrafya; insanın, yaşadığı ortamı tüm yönleri ile tanımasına yardımcı olmaktadır. Bu tanımada, yeryüzünü oluşturan tüm sistemlerin, aralarındaki hassas ilişkilerle beraber, tüm bileşenlerine varıncaya kadar bilinmesi ve yeryüzündeki tüm farklı nesne ve olayların mekânsal dağılımlarının, neden-sonuç ve karşılıklı ilişkileri dikkate alınarak kavranması çok önemlidir. Bu yaklaşım tarzı ile ele alınan coğrafya bilimi sayesinde insanoğlu, yaşadığı çevreyi daha iyi algılamakta ve ondan daha doğru ve en üst düzeyde fayda sağlamak suretiyle daha refah bir hayat sürdürebilmektedir.

1. Coğrafya, insanların yaşamını nasıl etkilemektedir?

 • Cevap: Coğrafya tarih boyunca insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanılmıştır. Yaşadığı yerlerin özellikleri bakımından birbirlerinden ayrıldıklarını fark ettiler. Farklılıklar toplumda beslenme, giyim, çalışma, farklı uğraş alanları yaratmıştır. Farklılıkların oluşması ile coğrafyanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Tüm insanlar yaşamlarını ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlemişlerdir.Rahat yaşama sahip olmak için imkanların elverişli, yeterli bir coğrafyaya ihtiyaç duyulur. Bunlar içinde insanların uygun iklime gerek duydukları gibidir. Doğru yaşam alanlarının olması ihtiyaçlarının en sağlıklı şekilde karşılamalarını sağlar. Beslenme olanakları dışında mecburiyetler önemlidir.

2. Coğrafya sayesinde neleri öğreniriz?

 • Cevap:
 • İnsan ile doğa ilişkisini öğreniriz.
 • -Doğal çevreleri öğreniriz.
  -Yapay çevreleri öğreniriz.
  -Çevreyi korumayı öğreniriz.
  -Dünyadaki bazı şehirlerin ve yerlerin düzgün kullanımını öğreniriz.
  – İnsanların doğa ile iç içe yaşamaları öğretilir.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Doğu Karadeniz kıyıları, Türkiye’nin en fazla yağış alan yeridir. Bu kesimdeki genç kıvrım dağlar, kıyıdan başlar ve kıyıya paralel uzanır. Buradaki dağların yükseltisi Orta Karadeniz’deki dağlara göre fazladır; yer yer 4000 metreye yaklaşmaktadır. Ayrıca bu dağlar, hâkim rüzgârlara dik uzanmaktadır. Denizden gelen nemli hava, bu dağlara çarpınca yükselir, yükseldikçe soğuyarak yağış bırakır. Doğu Karadeniz’in kıyı kesimde yıl boyunca yağış görülür. Sonbaharda ve kış döneminde düşen yağış miktarı, diğer mevsimlere göre daha fazladır.
Metinde coğrafyanın;
I. klimatoloji,
II. jeomorfoloji,
III. hidrografya
bilim dallarından hangilerinin konularına yer verilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: E

2. I. Carl Ritter
II. Marco Polo
III. Alexander Von Humboldt
IV. Ferdinand Macellan
Yukarıdaki bilim insanlarından hangileri modern coğrafyanın kurucularındandır?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: D

3.İnsanlar yaşam alanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek doğayla daha fazla etkileşimde bulunmaktadırlar.
Buna göre haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangilerinde insan ile doğa arasındaki etkileşimin daha az olması beklenir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: B

4. Aşağıdakilerden hangisi nüfus coğrafyasının yararlandığı bilim dallarındandır?
A) Sosyoloji
B) Astronomi
C) Fizik
D) Jeoloji
E) Kimya

 • Cevap: C
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!