Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Evvel Video
9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Harita Bilgisi Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Hediye Vakti

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Miras Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite  Doğal Sistemler Sayfa 68, 69   4. Bölüm Harita Bilgisi Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

 4. Bölüm Harita Bilgisi Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Plan ile kroki arasındaki fark nedir?

 • Cevap

2. Fiziki haritalarda renkler neyi göstermektedir?

 • Cevap

3. 1/500.000 ölçekli bir haritada 6 cm uzunluğundaki bir yolun gerçek uzunluğu kaç km’dir?

 • Cevap:  

4. İzohips eğrilerinin birbirine yaklaştığı yerlerin özelliği nedir?

5. 1/1.200.000 ölçekli bir haritada 4 cm2 3 olarak ölçülen bir gölün gerçek alanı kaç km2dir?

 • Cevap:

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Ülkemiz, konik projeksiyon yöntemiyle yapılan haritalarda daha az hatalı gösterilmektedir.
2. Kabartma yöntemiyle yapılmış haritalarda hem yatay hem de dikey ölçek kullanılmaktadır.
3. Bir bölgeyi ayrıntılı olarak incelemek için büyük ölçekli haritalardan yararlanılmalıdır.
4. İzohips haritalarında delta akarsuyun denize döküldüğü yerde çıkıntı olarak gösterilmektedir.
5. Haritalarda yön oku yoksa coğrafi koordinatlardan yararlanarak yön belirlenebilir.
6. 1/600.000 ölçekli bir haritanın ayrıntısı, 1/1.200.000 ölçekli bir haritanın ayrıntısına göre daha fazladır.

C. Haritaya göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Kaç numaralı yerler tarıma daha elverişlidir?

 • Cevap: III ve IV.

2. Yerleşme yeri için kaç numaralı yer daha uygundur? Neden?

 • Cevap: III ve IV.

3. Ulaşım için kaç numaralı yere köprü yapılması gerekebilir? Neden?

 • Cevap: II.

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

1. I. Daha ayrıntılıdır.
II. Duvarda daha geniş yer kaplar.
III. Paydasındaki sayı daha büyüktür.
IV. Daha geniş bir alanı göstermektedir.
Yukarıdakilerden hangileri büyük ölçekli haritaları küçük ölçekli haritalardan ayıran özelliklerdendir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap: A

2. Çukurova’nın yeşil renkle gösterildiği bir fiziki haritada aşağıdakilerden hangisinin aynı renkle gösterilmesi beklenir?
A) Erzurum Ovası
B) Taşeli Platosu
C) Kayseri Ovası
D) Haymana Platosu
E) Bafra Ovası

 • Cevap: E

3.Silindirik projeksiyon yöntemiyle çizilmiş bir haritada kaç numaralı bölgede hata payı daha azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 • Cevap: C

4. Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden değildir?
A) Kapalı çanaklar içe doğru çizilen oklarla gösterilir.
B) Kıyı çizgisinin yükseltisi 0 metredir.
C) Eğimli yerlerde eğriler kesişir.
D) Eğimli yerlerde eğriler sık aralıklarla geçer.
E) Eğrilerin sayısı eğime göre değişir.

 • Cevap: A

5. Gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki farkın fazla olduğu bir yer için aşağıdaki- lerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A) Yükseltisi azdır.
B) Engebesi fazladır.
C) Kıyıda yer almaktadır.
D) Ovadadır.
E) Bir plato alanıdır.

 • Cevap: B

6.Haritada aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?
A) Delta B) Yamaç C) Vadi D) Boyun E) Tepe

 • Cevap: D
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!