Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Yazılı Soruları

9. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları‘ nı sizler için hazırladık.

9. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. 

1- Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin hayatını öğrenmemizi gerektiren sebeplerden biri değildir?
a-Kur’an-ı anlamak için bir rehberdir. b-Dinimizi anlamak için bir kılavuzdur. c-İbadet hayatımız için bir rol modeldir. d-İnsanlardan uzak yaşayan bir örnektir.

2- Hz. Muhammed’in (sav) ahlakının kaynağı nedir?
a-Okuduğu kitaplar b-Kur’an-ı Kerim c-însan sevgisi d-Merhameti

3- Aşağıdakilerden hangisi, Risâlet öncesi (İslam’dan önce) Arap Yarımadası’nın özelliklerinden biri değildir?
a- Şiir ve hitabet sanatına çok önem verilirdi. b- Diğer medeniyetlerle ilişkileri çok gelişmemişti. c- Halk bir devlet ve bayrak etrafında toplanmıştı. d- Haram aylarda savaşmak uygun görülmezdi.

4- Hz. Peygamber’in hayatını ve şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askeri mücadelelerini konu alan ilim dalına ne denir?
a) Siyer
b) Si’ga
c) Enbiya
d) Zikr

5- Allah’ın zâtında, sıfatlarında, bir ve tek olduğunu kabul etmeye ne denir?
a-) Takdis b-) Tekbir c-) Teslis d-) Tevhit

6- Aşağıdakilerin hangisi Risalet öncesi dünyanın dini durumu hakkında yanlıştır?
a-) İran’da Zerdüşt dini yaygındır.
b-) Hindistan’da Hinduizm dini yaygındır.
c-) Orta Asya’da Türkler arasında İslam yaygındır.
d-) Bizans’ta Hristiyanlık dini yaygındır.

7- Aşağıdakilerden hangisi Risalet öncesi Arap Yarımadasının dini durumu hakkında yanlış bir bilgidir?
a- Putlara tapmaktadırlar. b-Ahirete inanmamaktadırlar. c- Allah’a inanmamaktadırlar. d- Tevhit inancına sahip değillerdir.

8- “Hanif” ne demektir?
a- Peygamberimizin doğumundan önce meydana gelen harika olaylara denir.
b- Ateşperestlik yani ataşe tapanlar demek. c- Hz. İbrahim’in dini üzere devam eden, Allah’ın varlığına ve birliğine iman edenler. d- İslam tarihinde ortaya çıkan îmamı Azam Ebu Hanife’nin ortaya çıkardığı Hanefilik mezhebine mensup olanlar

9- Aşağıdakilerden hangisi İslam’da Peygamberin genel önemini belirten bir cümle değildir?
a- Peygamberler, bir öğretmen gibidirler. b- Dinin nasıl uygulanacağını gösteren laboratuar (pratik) gibidirler.
c- İnsanlara ahlakı ile birer örnektirler. d- Peygamber, en yüce bir varlıktır.

10- Ashab kimlere denir?
a-Din alimlerine b-Hocalara
c-Hz. Peygamberimizi en az bir kere görüp
sohbetinde bulunanlara
d-Müezzinler

11- Aşağıdakilerden hangisi Risalet öncesi Arap Yarımadasında bulunan dini gruplardan biri değildir?
a- Putperestler b- Hristiyanlar c- Müslümanlar d- Hanifler

12-“Araplarda yılın dört ayında savaşmak ve kan dökmek genel olarak uygun görülmüyordu. Bu yüzden bu aylara eşhuru’l hurum (haram aylar) denilirdi.” Aşağıdakilerden hangisi bu aylardan birisi değildir?
a- Muharrem b- Recep c- Şaban d- Zilkade

13- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimde Kabe’yi ifade etmek için kullanılır?
a) Beytü’l Nebi
b) Beytü’l Haram
c) Kutsal Yer
d) Secde Yeri

14- Araplarda kadınlara hiç değer verilmezdi. Kız çocuklarına değer verilmez utanç sebebi sayılırdı. Fakirler, güçsüzler ve yetimler hor görülür; mallarına zorla el konulurdu. Güçlülerin hâkim olduğu bir anlayış vardı. Bu olumsuzlukların yaşandığı zamanı ifade etmek için bu döneme denir.
Yukarıdaki boşluğa uygun şık aşağıdakilerden hangisidir?
a- Batıl Dönem
b- Cahiliye Dönemi
c- Hurafe Dönemi
d- Hidayet Dönemi

15- Kâbe hangi Peygamberler tarafından inşa edilmiştir?
a) Hz. İbrahim- Hz. İshak
b) Hz. İbrahim- Hz. İsmail
c) Hz. Yakup- Hz. Yusuf
d) Hz. Musa- Hz.Harun

16- Kur’an-ı Kerim inmeden önce Mekke’de Hz. İbrahim’in (a.s.) getirdiği Tevhit Dinine inanılıyordu. Bu dinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hanefi Mezhebi
b) Haniflik
c) Hristiyanlık
d) Putperestlik

17- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e (sav) inen Kur’an-ı Kerim’in birinci ve en çok önemle üzerinde durup yapılmasını istemediği konulardandır?
a) Gusül abdesti almamak
b) Hırsızlık
c) İçki içmek
d) Allah’a şirk koşmak

18- Peygamberimiz Hz. Muhammed dünyaya gelmeden önce Mekke’de önemli bir olay gerçekleşmiştir. Yemen Valisi olan Ebrehe,
Kâbe’nin insanlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilmesinden rahatsız olmuştur. Bu nedenle Kâbe’yi yıkmak için bir ordu toplayarak Mekke’ye doğru yola koyulmuş ancak başarılı olamamıştır. Bu olayın ismi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a- Kabe olayı b- Fil olayı c- Bedir olayı d- Ebabil olayı

19- Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
a-) Kainatı yaratan ve idare eden yüce Allah’ın uluhiyetine ortak koşmaya……………………………..denir ve bu sapkınlığa düşenlere……………………………………..adı verilir.
b-) Çöl ve vahalarda çadırlarda yaşayan konar-göçer
Araplara………………………………..denir; köy. Kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara ise …………………………………..adı verilmiştir.
c-) Haram aylarda yapılan savaşlara……………………… savaşları denir.

Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları“na emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!