Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Ünite Beşeri Sistemler Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Ünite Beşeri Sistemler Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 173, 174  2. Ünite Beşeri Sistemler Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

2. Ünite Beşeri Sistemler Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

Dünya’nın değişik yerlerinde farklı doğal özellikler görülür. Bu özellikler yerleşmelerin dağılışını etkiler. Haritadan da faydalanarak ve sadece doğal özellikleri dikkate alarak aşağıdaki 1-6. soruları cevaplandırınız.

1. 6. numara ile belirlenen alanda deniz seviyesine yakın yerde sürekli yerleşmelerin az olmasının sebepleri neler olabilir?

 • Cevap: Yeryüzü koşullarının olumsuzluğudur. 6. numaralı yer çöldür ve su kaynakları azdır.

2. 3 ve 4 numara ile belirlenen alanları yerleşime uygunluk açısından karşılaştırınız

 • Cevap: Yerleşime pek uygun değildir. 4 numaralı yer dağlık 2 numaralı yer ise çöldür.

3. 1 ve 7 numara ile belirlenen alanlarda yerleşmelerin kurulmasını zorlaştıran faktörler nelerdir?

 • Cevap: İkisinde de çöller vardır ve su kaynakları azdır.

4. 2 numara ile gösterilen alanda yerleşmeleri etkileyen faktörler nelerdir?

 • Cevap: Yeryüzü şekilleri, çölleşme ve su kaynaklarının azlığıdır.

5. 5 numara ile gösterilen alanda şehir yerleşmelerinin çok görülmesinin nedenleri nedir?

 • Cevap: Çünkü ekonomik koşullar ve alt yapı hizmetleri çok üst seviyededir. Dünyanın en esi yerleşmelerinden biri olması da bu yerleşme çokluğunun sebeplerinden biridir.

6. Numaralandırılan alanların her birinde yaşama imkânınız olsaydı hangisini tercih ederdiniz? Niçin?

 • Cevap: Kesinlikle 5 numaralı yerde yaşardım. Çünkü Avrupa’da yaşamak hem iş imkanları hem de eğlence sektörü bakımından oldukça gelişmiştir. Bundan dolayı rahatça yaşayabileceğim bir yer olurdu.

8. Yerleşme bugün kurulsaydı yine aynı yer seçilir miydi? Niçin?

 • Cevap: Hayır seçilmezdi. Çünkü o zamanın koşulları ile günümüzün koşulları bir değildir. Ayrıca günümüzde kurulsaydı kendisinden çok daha gelişmiş şehirler olurdu. Orada yaşamak daha mantıklı gelmektedir.

9. Görseldeki yerleşmede ne gibi ekonomik faaliyetler olabilir? Tartışınız.

 • Cevap: Tarım ve hayvancılık yapılabilir. Nehrin kenarları tarım için yeşillikler ise hayvancılık için elverişlidir.

10. Görseldeki yerleşmenin yeri değiştirilmek istense en zor kurulacağı yer neresi olurdu?

 • Cevap: Doğu Anadolu’nu yüksek dağlık kesimleri olurdu çünkü orası çok dağlık ve iklim koşullarının olumsuz olduğu bir yerdir.

11. Toplu ve dağınık dokulu kırsal yerleşmelerin kurulmasında doğal çevrenin etkileri nelerdir?

 • Cevap:  Yeryüzü koşulları geçim koşulları, yapılan ekonomik faaliyetler, alt yapı hizmetlerinin sunumu iklimsel koşullar bu yerleşim tiplerinin kurulmasında etkili olan faktörlerdir.

12. Çizgisel yerleşmelerin oluşmasında doğal ve beşerî etkiler nelerdir?

 • Cevap: Akarsu boylarında ve bir yol boyunca ( hat boyunca) kurulan ve uzanan yerleşmelere “ Çizgisel yerleşme” denir. Genellikle yeryüzü şekilleri ve yapılan ekonomik faaliyetler bu tür yerleşimlerde etkilidir.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

13. Karadeniz kıyı kesimindeki kırsal alanlarda genellikle dağınık dokulu yerleşmeler görülür.
I. Bitki örtüsü
II. Toprakların verimli olması
III. Su kaynaklarının çok olması
IV. Tarım arazilerinin parçalı ve birbirinden uzak olması
Bu durumun ortaya çıkmasında yukarı- dakilerden hangileri daha etkili olmuştur?
A) l ve ll B) ll ve lll C) I ve lll D) ll ve lV E) lll ve IV

 • Cevap: E

14. Yerleşmelerin kır ya da şehir yerleşmesi olduğunun belirlenmesinde çeşitli kriterler kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşmenin kır ya da şehir şeklinde ayrılabilmesi için kullanılan kriterlerden biri değildir?
A) Coğrafi konum
B) Ekonomik faaliyetler
C) Sosyo-kültürel faaliyetler
D) Çalışan nüfusun sektörel dağılımı
E) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması

 • Cevap: A

15. Dünya üzerinde denizler, buzullar, sıcaklık, yağış, eğim ve yükselti yerleşmelerin dağılışını etkiler.

Doğal şartlar dikkate alındığında haritada belirlenen alanlardan hangisinde yerleşmelerin daha sık olması beklenir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 • Cevap: A

16. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprak verimliliği
B) İklim özellikleri
C) Jeolojik yapı
D) Doğal afetler
E) Bitki örtüsü

 • Cevap: B

17. Türkiye, Dünya’da ilk yerleşilen alanlar arasında yer almaktadır.
Türkiye’de ilk yerleşmelerin kurulup gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
A) İklim koşulları
B) Su kaynakları
C) Sanayi
D) Yer şekilleri
E) Toprak

 • Cevap: C

18. Aşağıdakilerden hangisi köylerin özelliklerinden biri değildir?
A) Toplu ya da dağınık olması
B) Geçici yerleşmeler olması
C) Nüfuslarının genellikle 2.000’in altında olması
D) Yayla, otlak gibi ortak alanlara sahip olması
E) Kırsal yerleşmelerin en büyüğü olması
Aşağıdaki görselde bir yerleşmenin kurulduğu yer gösterilmiştir.

 • Cevap: B

19. Görseldeki yerleşmenin burada kurulmasına neden olan doğal ve beşerî etkenler nelerdir?

 • Cevap: Deniz kenarı olması, iklimsel koşulların uygunluğu turizm açısından iş imkanlarının çokluğu ve de alt yapı hizmetlerinin uygunluğu etkilidir.

20. Görselde yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden hangileri yer almaktadır?

 • Cevap: Konut yapacak arazilerin azlığı,kıyıya zarar verilmeden ticari işletmelerin kurulması ve kışın ekonominin durağan olması..
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!