Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları
TIKLAYINIZ

9. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Sayfa 33 Cevabı

9. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Sayfa 35 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Meb Yayınları / 9. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Sayfa 34 Cevabı

9. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Sayfa 34 Cevabı9. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Hz. Muhammed’in Hayatı Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı 

5. Aşağıdakilerden hangisi, Fil Olayı’ndan çıkarılması gereken ilahi mesajlardan biri değildir?

A. Allah (c.c), zulmedenleri sevmez.
B. Allah (c.c), kibirlenenleri hüsrana uğratır.
C. Allah (c.c) dilemedikçe kimse galip gelemez.
D. Allah (c.c), bazı hayvanlara üstün yetenekler vermiştir.
E. Allah (c.c), dinine zarar vermek isteyenlerin tuzaklarını boşa çıkarır.

  • Cevap: D

C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1. Hz. Peygamber’in (s.a.v) hayatını ve şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askerî mücadelelerini konu alan bilim dalına SİYER adı verilir.
2. Allah’ın (c.c) zâtında, sıfatlarında, mâbud oluşunda bir ve tek olduğunu zihin ve kalp yoluyla kabul etmeye TEVHİD inancı denir.
3. Kâinatı yaratan ve idare eden yüce Allah’ın (c.c) uluhiyetine ortak koşmaya ŞİRK KOŞMAK denir ve bu sapkınlığa düşenlere MÜŞRİK adı verilir.
4. Hz. İbrahim’in (a.s) dinine bağlı olan, Allah’ın (c.c) birliğine inanan, putperestliği reddeden ve Kureyş’in yanlış inançlarına karşı çıkan kimselere HANİF denilmekteydi.
5. Çöl ve vahalarda çadırlarda yaşayan konar-göçer Araplara BEDEVİ; köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara ise MEDENİ adı verilmişti.

D- Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına ise “Y” yazınız.

1. (Y) Peygamberimizin (s.a.v) risâletinden önce insanlık en parlak dönemini yaşıyordu.
2. (D) Uygun görülmediği hâlde haram aylarda yapılan savaşa Ficar Savaşı denirdi.
3. (D) Mekke şehri için Kur’an-ı Kerim’de harem yani “saygıya layık” ifadesi kullanılmıştır.
4. (D) Mekke’nin yönetimi hakkında yapılacak toplantılar için Kâbe’nin yanına Dâru’n-Nedve inşa edildi.
5. (D) Allah’tan (c.c) aldıkları emir üzerine Hz. İbrahim (a.s) ile oğlu Hz. İsmail (a.s) Kâbe’yi ilk kez inşa ettiler.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Tek Yorum

  1. C.5 DOGRU CEVAP

    islam’dan önce Arap yarımadasında göçebe olarak yaşamayan, köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat süren, ticaret ve tarımla uğraşan Araplara “hadari” adı verilir.

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!