Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 8. Ünite Mektup/E-Posta Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Ünite Mektup/E-Posta Sayfa 240, 241, 242, 243, 244 Sözlü iletişim Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 8. Ünite Mektup/E-Posta Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 240 Cevabı

Kurtdereli Mehmet pehlivan, Seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanı tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim: “Ben her güreşte arkamda Türk Milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm.” Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü, Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla, senden ve sözlerinden ne kadar çok memnun olduğumu anlarsın.
Gazi M. Kemal

1-3. soruları, Mustafa Kemal Atatürk’ ün Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a yazdığı yukarıdaki mektuba göre cevaplayınız.

1. Mektubun türü ve bu mektup türünün özellikleri hakkında neler söylenebilir?

 • Cevap: 3 bölümden oluşur. Giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşur. Özel mektup,edebi mektup,Resmi (dilekçe) ve iş mektubu olmak üzere 4’e ayrılır.

2. Bu mektupta mektup türünün hangi şekil özellikleri belirlenebilir?

 • Cevap

➜ Tarih
➜ Hitap cümlesi
➜ Konu
➜ Kimden Geldiği

3. Bu mektupta geçen fiilleri bularak bunların işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap

➜ tanıdım=iş fiili
➜ öğrendim= iş fiili
➜ düşünürüm=durum fiili
➜beğendim=iş fiili
➜ kaydediyorum=iş fiili
➜ anlarsın=iş fiili

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 241 Cevabı

Sevgili Kardeşim,
Mektubuna teşekkür ederim. Ali Haydar’a yazdığım mektuptan sanırım haberin olmuştur. Hikaye özel sayımızla ilgiliydi. Bu arada senin de hikayelerini görmek isterim. Şiirlerini dikkatle okudum.

Bir eleştirmen olmadığımı hep itiraf ederim. Ama açıklıkla yapmaktan çekinmediğim bir yönüm var. O da okuduğum şiirlerin ne kadar şiir olduğunu anlayabildiğim kadarı ile çekinmeden söylemek. Eğer söylediklerimde yanılmıyorsam ve karşımdaki kavrayışı derin bir kişi ise bunun yararı oluyor. İşte bu çerçeve içerisinde sana, “şairliğin özel hayatının bir parçası gibi kalsın” diyorum. Bunu bendeki örneklere bakarak söylüyorum. Devam etmekte yarar görürsen nasıl bir gelişme gösterirsin bilemem.

Yazar kişi, sahasını mutlaka iyi seçmeli; Mavera’daki incelemen Rasim’den söz ettiği için yayımlanmadı. Sadece emek mahsulü bir verim de değil. Fakat orijinal sayılabilecek yakalayışların var. Yazını bunlar değerli kılıyor ve bize sebat gösterdiğin takdirde bir gelecek vadediyor. Hikaye ve romanında eğer şiirlerindeki kadar bir sanatkar varsa, onlar için de barajı aşan bir seviye söz konusu olmayabilir. Ama onları görelim isterim ilkin.

Fakat onlardaki başarın ne olursa olsun kendine eleştirmenliği as meslek edinmeni isterim. Edebiyat’ta Mavera’da uzun zamandır şiir ve hikaye yayınlayan kabiliyetli insanlar var. Onlar hakkında, -küme küme yaparak- çok ciddi ve “ahbap işi” olmayan çalışmalar, planlayacağın konular olabilir. Düzenli arşiv bir kitaplık, daima not alarak okumalar, çalıştığın konuyu ehil kişilerle tartışmalar ve bazı zevkleri, istirahatleri yazabilmek için terk yapılacak işlerin olmalıdır. Eleştiri, sahiplerini bekleyen bomboş bir meydan… Bunu da kabiliyetini bu yönde kullanman için bir motif olarak öne sürmek mümkün. Ali’ye ve diğer arkadaşlara selamlar.

Gözlerinden öperim.
Cahit Zarifoğlu
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu mektuptan hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.

 • Cevap

Metinde duygu ve düşünceler, samimi bir anlatımla dile getirilmiştir.
Metin edebi mektup türünün özelliklerini taşımaktadır.
Mektupta sağ üst köşede tarih ve yer yazılmıştır.
ç. Mektup bir hitap sözüyle başlamıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı

5. (I) Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, (II) konuyla ilgili uzmanlarca (III) bir jüri önünde (IV) tartışılmasına (V) açık oturum denir.
Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 • Cevap: C

6. (I) Gazeteleri her cuma muntazaman alıyorum. (II) Her gazeteyi aynı alâka ile okuduğum için tenkit etmeye hâl ve mecal bulamıyorum. (III) Fakat ne olursa olsun bugün biraz sana daha ciddî olarak yapılan işlerden bahsetmek isterim. (IV) Şimdiye kadar çıkan üç nüshada kendimce kıymetli bulduğum üç yazı var. (V) Biri senin Meşale edebiyatı hakkındaki makalen ki cidden özlü ve çalışılmıştı.
Sabri Esat Siyavuşgil
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlenin yüklemi basit çekimlidir.
B) II. cümlenin yüklemi, kurallı birleşik bir fiildir.
C) III. cümlede hem basit hem birleşik çekimli fiil vardır.
D) IV. cümlede basit çekimli fiil vardır.
E) V. cümledeki “çalışılmıştı” fiili edilgen çatılıdır.

 • Cevap: D

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) İnceleme sonucu iki ay içinde tarafınıza bildirilecektir.
B) Türkiye’ye dönüp dönmeyeceğimiz bir haftaya kadar anlaşılır.
C) Ama yazmadan da edemedim işte.
D) Sınavlarım iyi geçmeseydi çok üzülecektim.
E) Halk şiiri büyüklerinden bir şiir yayımlıyoruz.

 • Cevap: C

8. “Halk edebiyatından iki şiir seçiverseydiniz, yeniler için aydınlatıverseydiniz onları, ne iyi olurdu!” cümlesinde altı çizili fiil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birleşik çekimlidir.
B) Ek fiil almıştır.
C) II. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.
D) Birleşik yapılı bir fiildir.
E) Şart kipinin hikâyesi ile çekimlenmiştir.

 • Cevap: C

9. REİS BEY — (Mahkûma.) Evet ( ) Size ait olan bu ceket Londra malıdır ( ) Tahsilinizi yarım bırakıp döndüğünüz yerin malı ( ) Kupon kumaş ( ) İstanbul’da kimsede bulunması ihtimali yok… Bir parçası da, boğuşma sırasında kadın tarafından koparılmış.
Necip Fazıl Kısakürek, Reis Bey
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (.) (.) (.) (…)
B) (!) (.) (.) (…)
C) (!) (.) (,) (…)
D) (.) (.) (…) (.)
E) (!) (.) (…) (…)

 • Cevap: E

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 243 Cevabı

10. I. Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler küçük harfle başlar.
II. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.
III. Etmek, eylemek, olmak, yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimede herhangi bir ses olayı oluşmazsa ayrı yazılır.
IV. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.
V. Alt, üst, ön, iç, dış, vb. sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 • Cevap: A

11. Babacığım, Tevfik Beyin bol tarafından verdiği umutları vaktiyle size yazmıştım. Şu eski müfettiş bey de buradan ayrıldıktan sonra eminim adımı bile hatırlayamamıştır. Neyse yeni müfettiş beyle birkaç gün önce tanışmış olmaklığımız bize bir o kadar umut verdi. Meğer bizim işin “kitapta yeri varmış!” Yasanın galiba 20. maddesine göre Avrupa’da bir yıl kalan öğrenci, hükümet öğrencisi olabilirmiş. Bedri Rahmi Eyüboğlu
Bu metin hangi mektup türüne ait özellikler taşımaktadır?
A) İş mektubu
B) Tebrik mektubu
C) Edebî mektup
D) Resmî mektup
E) Özel mektup

 • Cevap: E

12. E-posta ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) E-postada ileti, birden çok alıcıya gönderilebilir.
B) E-posta özel mektup ve iş mektubu olarak kullanılmaz.
C) İletide tarih ve saat otomatik olarak eklenir.
D) E-postalar, kurumsal ve kişisel olabilir.
E) Yazıyla birlikte resim, ses ve video gibi ek dosyalar gönderilebilir.

 • Cevap: B

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 244 Cevabı

13. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

 • Cevap: 4. çıkış.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 240, 241, 242, 243, 244 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
angry
5
clap
3
confused
2
love
2
unlike
1
happy
0
sad

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!