Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Edebiyat Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Giriş  Sayfa 14, 16 Edebiyat Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Edebiyat Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

1. “Edebiyat” kelimesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Edebiyat; Hayaller duygular düşüncelerimizi ifade eden şiir, roman, hikaye gibi olan türlere edebiyat denir. Edebiyat kişinin ifadeleri süslü bir şekilde ifade etmesidir. Yani bir nevi kendini açıklayabilmesidir. İnsanlar edebiyat sanatı ile kendi düşüncelerini ve diğer insanlar hakkındaki düşünceleri özgür bir şekilde ifade edebilirler. Edebiyatta bunu sağlayan tek malzeme ise dildir. Bundan dolayı herkes tarafından yapılabilen bir sanattır. Milli bir kültürdür. 

2. “Edebiyat yapmak” deyimiyle anlatılmak istenen nedir?

 • CevapEdebiyat yapmak: Bir işe yaramayan, konuyu açıklamaya yetmeyen, gerçeği yansıtmayan süslü, parlak ve gereksiz sözler söylemek.” anlamına gelir. Örnek cümle: Edebiyat yapmaya amma da meraklı bir insanmış.

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Edebiyat adlı metne göre “edebiyat” kavramının farklı şekillerde tanımlanmasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Yalnız bu tanımların, bir sanat olarak edebiyat kavramını nitelemeye yetmediği belirtilmelidir. Söz gelimi birinci tanım edebiyatın konusunu, kullandığı aracı ve bunun kullanılış biçimini vermektedir ama sanat olarak edebiyatın ne olduğunu açıklamaya yetmez. Çünkü edebiyat, öteki sanatlar gibi, tarihsel süreç boyunca gelişip değişen nitelikler taşır. Nitekim tanımdaki “güzel ve etkili” sözlerinin yüklendiği anlam da yalnız çağlara göre değil kişilere göre de değişir. Üstelik edebiyatın ne olduğu üzerinde düşünenler, belli kuramlar öne sürenler kimi özellikleri, nitelikleri önemli sayıp tanımlarında bunlardan yola çıkarlar. Bu özellikleri taşımayan bir yapıtı edebiyat ürünü saymazlar. Oysa aynı doğru, edebiyat yapıtı için başka özelliklerin varlığını gerekli sayan karşıt anlayış için de doğrudur.

2. Metinde geçen “Edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Bu sözle edebiyatın toplumun görüşlerini, değerlerini, yaşamını olduğu gibi gerçeklikten taviz vermeden yansıttığını anlıyorum. Edebiyat, insana ve topluma tutulan bir aynadır. İyi bir edebiyat insanı yansıtır.

3. Edebiyat adlı metinden, edebiyatın işlevi ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir? Belirtiniz.

 • Cevap

Topluma ayna tutulması , toplumu yönlendirmesi , eğitici yönlerinin olması , bilinçlendirici yönlerinin olması , okur ve toplum üzerine etkisi , estetik yaşantı uyandırmasıdır.
Edebiyatı duyguların anlatımı sayan sanat anlayışı ağırlık kazanmaktadır.
Edebiyatın topluma ayna tuttuğu.
Edebiyatın toplumları bilinçlendirdiği.
Edebiyatın toplumu eğittiği.
Edebiyatın toplumda ortak bir estetik beğeni oluşturduğu.

4. Edebiyat ile dil arasındaki ilişkiyi metinden hareketle açıklayınız.

 • Cevap: Edebiyatın anlatım aracı dildir. Dilin gelişimiyle aynı oranda edebiyatta gelişir. Edebiyat dilin gelişmesini sağlar. Edebiyatla sözcüklere yeni anlamlar yüklenir. Dil sanatsal işlevde kullanılmaktadır.

5. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

 • Cevap

Ana düşünce: Edebiyatın bize ne olduğunu anlatır.

Yardımcı düşünce: Edebiyatın ne olduğu konusunda birçok farklı düşünce vardır.

➜ Düşünce, duygu, olay ve imgeleri güzel ve etkili bir biçimde anlatan söz sanatı.
➜ Bu sanatın ilkelerini, kurallarını ve bu yolda oluşturulmuş ürünleri inceleyen bilgi dalı.
➜ Bir çağda, bir dilde yaratılmış, sözlü ya da yazılı, sanat değeri taşıyan yapıtların bütünü.
➜ Herhangi bir bilim dalıyla ilgili yazı ve yapıtların tümü (Türkçede bu anlamda genellikle literatür sözcüğü kullanılmaktadır). Ayrıca deyim olarak edebiyat yapmak, bir konuda gereksiz, boş, süslü söz söylemek anlamına gelir.

6. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit, yorum ve görüşleri; tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

 • Cevap:  Metinde ortaya  konulan görüşlerin çoğu yazara aittir. Yazarın şahsi görüşleri ağırlık kazanmıştır. Metinde yine de objektiflik sağlama farklı görüşlere ve açıklamalara araştırmalara da yer verilmiştir. Metin kendi içinde tutarlı bir metindir.

7. Metindeki açık ve örtük iletileri; metinle ilgili tespit, eleştiri ve güncellemelerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz.

 • Cevap

Açık ileti: Edebiyat nedir.
Örtük ileti: Edebiyatın önemi, diğer bilimlerle ilişkisi ve farkları, edebiyatın işlevinin önemi.

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

1. Edebiyatla bilim arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Tartışınız.

 • Cevap: Edebiyat hayatın her alanı hakkındaki bilgi ve yaşamları konu edinebilir. Bu yüzden insanı ilgilendiren bütün bilimlerden faydalanabilir. Örneğin polisiye bir romanda psikolojiden tarihi bir tiyatro eserinde tarih biliminden faydalanılabilinir. Bunlar edebiyatın diğer bilimlerle olan ilişkisine en açık örneklerdir.

2. Aşağıdaki metinleri edebiyat ile bilim dalları arasındaki ilişki açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Bu metinlerde edebiyatın psikoloji, felsefe ve sosyoloji ile olan ilişkisi ele alınmıştır. İlk metinde sosyolojik olarak yaşanan olayların ikinci kısımda ise fikirlerin son kısımda da insan psikolojisinin edebiyat içerisinde nasıl işlendiği örneklendirilmiştir.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 14, 16 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
angry
4
clap
3
confused
3
unlike
2
happy
2
love
1
sad

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!