Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Mektup Türleri Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Ünite Mektup/E-Posta Sayfa 225, 226, 227 Mektup Türleri Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Mektup Türleri Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

1. Sabahattin Eyüboğlu’nun yazdığı mektubun dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

  • Cevap: Dönemine göre sade, yalın ve samimi bir dil ve anlatımı vardır.

2. Mektubun giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini belirleyiniz.

  • Cevap
Giriş: Hitaptan sonraki ilk paragraf
Gelişme: Son paragrafa kadar ayrıntıların verildiği  paragraflar
Sonuç: Son paragraf

3. Mektubun türünü belirleyiniz.

  • Cevap: Özel mektuptur.

4. Metindeki anlatım biçim ve tekniklerini belirleyip metnin türü ile ilişkilendiriniz.

  • Cevap: Öyküleyici ve açıklayıcı anlatım türleri kullanılmıştır. Bu anlatım türleri mektup türünde de kullanılan türlerdir.

5. Sabahattin Eyüboğlu’nun babasına yazdığı mektupta anlattıklarını kendi hayatınız ve çevrenizdeki olay ve durumlarla karşılaştırınız.

  • Cevap: Kendi yaşamınıza göre karşılaştırma yapmalısınız.

6. Metnin, yazıldığı dönemin gerçekliğiyle ilişkisini belirleyiniz.

  • Cevap: Mektup, Cumhuriyetin ilk yıllarında  Avrupa’ya eğitim için gönderilen Sabahattin Eyüboğlu tarafından babasına yazılmıştır. Mektupta anlatılan dönemin gerçekliğini yansıtıyor.

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı

1. Bazı mektupların sanat ve düşünce içerikli olmasının önemini değerlendiriniz.

  • Cevap: Dil ve anlatım yönünden sanatsal değer taşıyan edebî mektuplar, yazıldıkları dönemin sanat ve düşünce hayatına ışık tutar. Bu tür mektuplarda dönemin edebî, sanatsal ve düşünsel tartışmaları yer alır. Bu yönüyle edebî mektuplar yazıldıkları dönem için belge niteliğine de sahiptir.

2. Bir anlatım tekniği olarak mektubun hangi edebî türlerde kullanılabileceğini tartışınız.

  • Cevap: Mektuplar, roman, hikaye, şiir  gibi edebi türlerde kullanılabilir. Örneğin Reşat Nuri’nin Bir Kadın Düşmanı, Halide Edip’in Handan; Balzac’ın Vadideki Zambak mektup biçiminde yazılan ünlü romanlardır.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 225, 226, 227 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!