? 9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 117 Cevabı | Evvel Cevap

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb Yayınları / 9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 117 Cevabı
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 117 Cevabı


9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 117 Cevabı

8. Hikâye yazma süreci ile ilgili aşağıda verilen basamakları önceliklerine göre sıralayınız.

• Yazılan metni paylaşma

• Kişileri ve metindeki işlevlerini belirleme

• Yazım ve noktalama hatalarını düzeltme

• Plan doğrultusunda metni yazma

• Olay örgüsünü ve çatışmaları belirleme

Cevap:

 • Plan doğrultusunda metni yazma
 • Olay örgüsünü ve çatışmaları belirleme
 • Kişileri ve metindeki işlevlerini belirleme
 • Yazım ve noktalama hatalarını düzeltme
 • Yazılan metni paylaşma

9. Aşağıda verilenlerden hangisi diksiyonu geliştirmeye yönelik çalışmalar arasında yer almaz?

A) Tekerleme söyleme

B) Sözlü iletişimle ilgili sunum hazırlama

C) Sesli okuma çalışmaları yapma

D) Aynı metni farklı duyguları yansıtacak şekilde okuma

E) Örnek konuşmaları ve seslendirmeleri dinleme

Doğru cevap: E

10. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelimeleri eklerine ayırarak eklerin işlevlerini bulunuz.

• Yirmili yaşlarına henüz ulaşmamış bir delikanlı tiz bir sesle bize seslendi.

 • Yaşlarına: yaş-lar-ı-na
 • Seslendi: ses-len-di

• Gün ağarmadan yola çıkmaya karar verdik.

 • Ağarmadan: ağar-ma-dan

Dalgın biçimde yürüyen adam birdenbire koşmaya başladı.

 • Dalgın: dal-gın

• Engebeli yol bir süre gittikten sonra düzeliyor.

 • Düzeliyor: düz-el-i-yor

• Onunla en son geçen yıl bir toplantıda karşılaştık.

 • Toplantıda : topla-n-tı- da

“Bir gün insan virgülü kaybetti, o zaman zor ve uzun cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı, cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. Sonra ünlem işaretini kaybetti, alçak sesle ve ses tonunu hiç değiştirmeden konuşmaya başladı…  Kanevsky

11. Yukarıdaki metinden hareketle noktalama işaretleri ile onların hayattaki, konuşma ve yazmadaki işlevlerini tartışınız.

Cevap: Noktalama işaretleri cümle içerisinde duyguların anlamların anlatımların yoğunluğunu anlamını ortaya koyar. Onlar olmadan her şek eksik ve az kalır. İletişimde büyük sorunlar ortaya çıkar. Bu yüzden noktalama işaretleri çok önemlidir.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Meb Yayınları Sayfa 117 CevabıBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir