Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb Yayınları / 9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 41 Cevabı
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 41 Cevabı


9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız.

a) mahiyet: bir şeyin iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin vb. oluşu.

b) beynelmilel: Herkes tarafından kabul edilen. Uluslararası, sınırlardan bağımsız

c) iştiyak: güçlü istek.

ç) intiba: İzlenim

2. ‘Sanat ve Edebiyat” adlı metinden hareketle güzel sanatların hangi ölçütlere göre sınıflandırıldığını anlatınız.

Cevap: Sanat hangi yollarla yapıldığı ve kullandığı malzemeye göre farklılıklar kazanan bir disiplindir. Mesela malzemesi dil olduğunda edebiyat taş olduğunda heykel ses olduğunda müzik adını almaktadır. Bazen de sinema gibi birkaç özelliğin bir arada kullanılmasından da oluşabilir.

3. Okuduğunuz metinde “edebiyat” nasıl tanımlanıyor? Siz edebiyatı nasıl tanımlarsınız? Tanımınızı aşağıdaki boşluğa yazınız.

Cevap: Edebiyat, diğer sanatlara oranla bu gücünü ve zenginliğini kullandığı malzemenin “söz” olmasına borçludur. Şeklinde metinde yer almaktadır.

4. ‘Sanat ve Edebiyat” adlı metne göre edebiyatın diğer güzel sanat dalları ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? Maddeler hâlinde yazınız.

Cevap: Benzer yönleri arasında insanların estetik zevklerine ve duygularına hitap etmesi varken farklı yön olarak malzemesinin dil olması dili kullanması olduğunu görmekteyiz. Bundan dolayı metinde edebiyatın ayırt edici yönü denilince de aklımıza ilk olarak dil gelmektedir.

5. Edebiyatın kullandığı malzemenin diğer sanat dallarının kullandığı malzemelerden farkı nedir? Yazınız.

Cevap: Söz çok farklı bir malzemedir. Dil insanların her şeylerini gelenek ve göreneklerini yansıtan canlı bir varlık olduğu için edebiyat da aslında canlı bir sanattır. Diğer sanatların aksine daha hayatın içinden ve daha yoğun anlatıma sahip yazarına daha geniş hayal dünyası ve imkanlar veren bir malzemedir diyebiliriz.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Meb Yayınları Sayfa 41 CevabıBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir