Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb Yayınları / 9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 45 Cevabı
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 45 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 45 Cevabı

1. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız.

a) fantastik: Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, düş ürünü olan.

b) psikoloji: Psikoloji insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla çok daha kısa bir geçmişe sahiptir.

c) yapıt: Sanatçının ortaya koyduğu ürün, eser

2. Metinden hareketle edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisini yorumlayınız.

Edebiyat diğer bütün bilim dallarıyla ilişkilidir. Çünkü edebiyat insanın bütün duyularına hitap etmeyi amaçlar. Bundan dolayı müzikten resimden ve dahi her şeyden faydalanır. Bundan dolayı hem diğer sanatları direk etkiler hem de bir çok sanattan etkilenir.

3. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Okuduğum metnin ana düşüncesi: Eleştirel okumanın önemi.

Okuduğum metnin yardımcı düşünceleri: Nasıl okunur, Okurken nelere dikkat edilir, nasıl okunmaz.

4. “Sanatçı, okuyucu karşısında inandırıcılığını yitirmemelidir.” yargısı ile edebiyat metinlerinin hangi özelliklerine dikkat çekilmektedir? Açıklayınız.

Sanat eserleri kurgusal ya da hayal ürünüdürler. Ancak buna rağmen yine de günlük hayatta bir bağlantısı bir ilişkisi bulunmalıdır. Yoksa tamamen bir gerçeklik dışılık ile okurla buluşursa okurla istediği bağı kuramaz. Bundan dolayı gerçekten tamamen koparmamalıdır.

5. Okuduğunuz metinde, edebiyat metinleri ile bilimsel metinlerin amaçları hakkında neler söylenmiştir? Açıklayınız.

Edebiyat metinleri okuyucuda estetik zevk uyandırmak dünyaya farklı bir pencereden bakmak ve de kalp yani duyguları ön plana almak üzere ortaya konan metinlerdir. Oysa bilimsel metinler lafı dolandırmadan sadece bilgi vermeyi amaçlayan yoruma kapalı metinlerdir.

6. Okuduğunuz metinden hareketle bilim ile edebiyat arasında yöntem farklılığının olup olmadığını yorumlayınız.

Kesinlikle bir yöntem farkı vardır. Öncelikle bilim daha sade daha anlaşılır daha kesin bir dil kullanır. Çünkü amaç bilgi vermektir. Oysa edebiyat metinleri daha süse sanata dayalıdır. Böylece okurda farklı izlenimler bırakabilirler.

Eleştirel Okuma

1. Okuduğunuz metinde sanat ile bilim arasındaki farklılıklar veya ortak noktalar hangi sı­ralamalarla anlatılmaktadır? Anlatılanları metnin tutarlılığı bakımından değerlendiriniz.

BİLİMİN ÖZELLİKLERİ

a) Akılcıdır. b) Akıl ve mantık ilkelerini kullanır. c)  Deney ve gözleme dayanır. ç)  Doğruluğu esas alır. d)  Bilimsel verileri kullanır. e)  Genelleyicidir. f)  Kanıtlayıcıdır. g)  Yararcı olmayı esas alır.

SANATIN ÖZELLİKLERİ

a) Özneldir. b) Duygu ve hayallere dayanır. c)  imge ve sembolleri kullanır. ç)  Kesin sonuçlardan uzaktır. d)  Sezdirmeyi tercih eder. e)  Herhangi bir yarar amacı gütmez

2. Hazırlık çalışmasında verilen hikâye ve bilimsel metin ile “Edebiyatın Bilim, Felsefe ve Sanatla İlişkisi” adlı metni içerik ve anlatım açısından karşılaştırınız.

İkisin de anlatımı okurda estetik zevk verme amacı gözetilerek oluşturulmuştur. Bu da her iki metin arasındaki ortak özelliklerin başında gelmektedir.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Meb Yayınları Sayfa 45 Cevabı

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir