? 9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 56 Cevabı | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb Yayınları / 9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 56 Cevabı
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 56 Cevabı

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 56 Cevabı

1. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız.

a) uygarlık: Uygar olma durumu, medeniyet, medenilik

b) tanzimat: Düzenleme..

2. Metne göre Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler nelerdir?

  • Kültür Hayatında yaşanan büyük değişimler
  • Din değiştirme
  • Siyasi ve sosyal olaylar
  • Kullanılan alfabenin ve ortaya konan ürünlerin özellikleri

3. Metne göre Türk edebiyatı hangi dönemlere ayrılmaktadır? Yazınız.

  • İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı
  • İslamiyet’ten Sonraki Türk Edebiyatı
  • Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

4. Kültürel ve siyasal değişimlerin edebiyat devirlerinin değişimine yön verişini açıklayınız.

Toplumların yaşamlarında yer alan her türlü gelişme siyasi ve sosyal olay edebiyata da direk olarak yansımaktadır. Eğer toplumun hayatında derin izler ya da değişikler yaratan bir durum söz konusuysa yazar ve şairler aracılığıyla bu durum hemen yazılı edebiyata konu edilir. Örneğin 15 Temmuz Darbe Girişimi kompozisyon roman şiir vs gibi bir çok edebiyat ürününe konu olmuştur.

Eleştirel Okuma

1. Okuduğunuz metinde yazarın anlatım tutumunu değerlendiriniz.

Okuduğumuz metinde yazar bilgi vermeye çalışan bir şeyler öğretmeye çabalayan bir tutum içindedir. Bunun için de açıklayıcı anlatım örneğini kullanır. Yani okurun bilgilenmesini ön plana alır. Bundan dolayı da dili sade süssüz sanatsızdır.

2. Okuduğunuz metinle “Ana Hatlarıyla Türk Edebiyatının Dönemleri” metnini ve 58. say­fada verilen tabloyu karşılaştırınız.

Her iki örneği de karşılaştırdığımızda hemen fark ederiz ki toplumların hayatlarında büyük rol oynayan değişimlere neden olan sosyal ve siyasi olaylar aslında hem devletlerin yapısını hem de milletlerin kültür hayatını doğrudan etkilemektedir. Hatta edebi devirler bile bu gelişmelere bağlı olarak oluşmaktadır.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56 CevabıBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir