Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Başak Aytül AVCI tarafından 223 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Cem ÜLKÜMEN tarafından yapılmış.

9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Aşağıdaki metinde numaralandırılmış boşlukları, kutularda verilen kelime, kelime grubu ya da ifadelerden uygun olan ile tamamlayınız.

  • Cevap:

Belirli bir kütleye sahip, uzayda yer kaplayan ve eylemsizliği olan her şey ……………………(1) olarak tanımlanır. Maddeler doğada katı, sıvı veya gaz olmak üzere üç fiziksel hâlin herhangi birinde bulunabilir. Bu fiziksel hâllerin birisinden diğerine ya çevreden……………………(2) ya da çevreye ısı vererek geçer. Doğada birçok madde bulunsa da canlılar ve çevre açısından suyun ayrı bir önemi vardır. Su, güneş enerjisi sayesinde yeryüzündeki sulardan ve bitkilerden buharlaşarak atmosfere, oradan da bazı hava olayları sayesinde yoğuşarak yağış şeklinde tekrar yeryüzüne iner. Suyun doğadaki bu dolanımı…………………… (3) olarak adlandırılır. Maddenin……………………(4) hâlini oluşturan tanecikler düzenli ve sık istiflenmiş şekilde bir araya gelerek maddenin yoğun yapısını oluşturur. Katılar……………………..(5) ve amorf olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır. Kristal katılar da kendi aralarında……………………(6), moleküler, kovalent ve metalik kristaller olmak üzere dört alt sınıfa ayrılır. Maddenin sıvı hâlinde, tanecikler katıların aksine……………………(7) değildir ve aralarında
çok az boşluklar bulunur. Sıvı taneciklerinin bu özelliği birbirleri üzerinde kolaylıkla kayarak hareket etmelerine imkân sağlar ve sıvılara akışkanlık özelliği kazandırır. Fakat her sıvının akışkanlığı aynı değildir. Çünkü sıvıların akmaya karşı gösterdiği direnç, diğer bir ifadeyle ……………………(8) farklıdır. Maddenin ……………………(9) hâlinde tanecikler, katı ve sıvı hâline göre en düzensiz durumda bulunur. Gazlar sıkıştırılabilir, yayılabilir ve genleşebilir. Gazların tüm bu davranışlarını basınç, hacim……………………..(10) ve miktar olmak üzere dört temel özellik belirler.

  • Cevap:

1. LPG, ham petrolün rafinerilerde işlenmesiyle ya da doğal gaz yataklarında doğal olarak elde edilen propan ve bütan gazlarının sıvılaştırılmasıyla elde edilen bir karışımdır. ()
2. Kristal katılar, yüzeyleri keskin köşelere, düz kenarlara ve belirli bir geometrik şekle sahiptir. ()
3. Amorf katılar, belirli bir sıcaklık aralığında gitgide yumuşayarak akıcılık kazanırlar ve belirli bir erime sıcaklığı yoktur. ()
4. Aynı şartlarda, viskozitesi büyük olan sıvılar, viskozitesi küçük olan sıvılara göre daha hızlı akarlar. ()
5. Denge buhar basıncı, sıvının miktarına bağlıdır. ()
6. Sıvıların sıcaklığı artıkça viskozitesi azalır. ()
7. Bir maddenin plazma hâli, maddenin yüksek sıcaklıklarda atom, molekül, iyon ve serbest elektronlarının bir arada bulunduğu karışım hâlidir. ()
8. Metalik kristaller ısı ve elektriği iletmezler. ()

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir