9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Edebiyat Cevapları

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Edebiyat Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sonuç Yayınları 1. Ünite Giriş Sayfa 15, 16, 17, 18, 19 Edebiyat Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Güzel sanatlar denince akla hangi sanat dalları gelmektedir?

 • Cevap:  Güzel sanatlar, sanatın insanlar tarafından icra edilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Sanat, tarih boyunca bir gelişim içinde olmuştur. İnsanlar sanatın gelişmesinde özellikle bir ihtiyacı karşılamasında özellikle katkı sunmuşlardır. Güzel sanatlar bu bakımdan yazılı ve görsel olarak ortaya çıkmıştır.

  Güzel sanatlar denince akla, şiir, heykel, müzik, resim, tiyatro, mimari gelmektedir. Güzel sanatlar insanın hayatındaki bazı ihtiyaçların yine insanın zevklerine göre şekillenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Zevk ve estetik kaygısı sanatın gelişmesinde ve ihtiyacı karşılamasında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle günümüzde zamanla gelişen bu ihtiyaçlar ve kaygılar için güzel sanatların akademide bir karşılığına yer verilerek okullar kurulmuştur.

2. Aşağıda verilen “Sanat” şiirinde, hangi güzel sanat dallarının özelliklerine vurgu yapılmıştır?

 • Cevap: Edebiyat, müzik ve resim…

Şâir kişiler, kuş kuşunuz, dal dalınız./Dallardan renk, kuştan âhenk alınız!

Ses, sâdece mûsıkînin emrinde değil;/ Rengin balı, ressamın değildir, yalnız.

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

1. Okuduğunuz metnin konusu nedir?

 • Cevap: Metnin konusu, edebiyatın tanımı ve diğer sanat dallarıyla ilişkisidir.

2. “Duygu, düşünce ve hayalleri diğer sanatların ancak yoruma bağlı sembollerle ifade etmesine karşılık edebiyat maddi dünya intibalarından şuur, şuuraltı, mistik ve metafizik boyutlara kadar insani olan her şeyi apaçık veya alegorik-sembolik şekilde ifadeye muktedirdir.” cümlesiyle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Edebiyatın malzemesi dil olduğu için insana ait somut-soyut her şeyi açık veya sembolik şekilde anlatabilir.

3. “Edebiyat” metnine göre günlük konuşma dili ile edebî dilin birbirinden ayrıldığı noktalar nelerdir?

 • Cevap
 • Günlük dilde yalın ve doğrudan bir anlatım varken  edebî dil mecazi ve semboliktir.
 • Günlük dilde sözcükler genellikle temel(gerçek) anlam çerçevesinde kullanılırken edebi dilde mecaz anlam boyutu derinlik kazanır.

4. “Edebiyat” adlı parça ile aşağıdaki parçayı karşılaştırarak konuya bakış açılarının benzer mi yoksa karşıt mı olduğunu değerlendiriniz. Eski Yunan-Latin çağlarından beri edebiyat (bir anlamda şiir) güzel sanatların beş kolundan biri sayılmaktadır. Faydalıdan ziyade güzeli öne almasıyla ayırt edilebilen bu beş güzel sanat: musiki, resim, mimarlık, heykelcilik ve edebiyattır (şiir).

 • Cevap: Metinlerin bakış açıları birbiriyle benzerdir. İkisinde de edebiyatın güzel sanatlardan biri olarak benimsendiğine değinilmiştir.

1. ETKİNLİK 

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Aşağıda verilen “Çanakkale Yolun Sonu Film Afişi”, “Çanakkale Türküsü”, “Çanakkale Şehitler Abidesi” ve “Seyit Onbaşı Heykeli”ni seçtikleri anlatım yollan bakımından değerlendiriniz.

 • Cevap: “Çanakkale Yolun Sonu Film Afişi”,“Çanakkale Türküsü”, “Çanakkale Şehitler Abidesi” ve “Seyit Onbaşı Heykeli” anıtında  farklı anlatım yöntemleri kullanılmıştır. Bu, sanat dallarının malzemesinin farklılığından kaynaklanmaktadır. Örneğin  Çanakkale Türküsü’nde Çanakkale Savaşı’nda yaşanan acılar, fedakarlıklar ses ve ezgi kullanılarak işlenmiştir. Çanakkale Şehitler Abidesi’nde sanatçının anlatım yolu yani tekniği ise tamamen farklıdır; çünkü sanatçının kullandığı  malzemeler farklıdır. Çanakkale Yolun Sonu filminde ise Çanakkale Savaşı’nda yaşananlar sinema tekniklerinden yararlanılarak film olarak canlandırılmıştır.

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki mânilerde argo olan kelimeleri bulunuz.

Âşığı yüz öldürür
Zengini göz öldürür
Apaşı bıçak kesmez
Bir kötü söz öldürür.
Kız … bana kaş göz etme
Bu kadar telaş etme
Beni seviyormuşsun
İnanmam tıraş etme.
Para tıpkı çelik
Fakat cebimiz delik
İflas ettim ezelden
Tutmuyorum metelik.

 • Cevap Manilerdeki argo kelimeler: apaş, tıraş etmek..
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir Yorum

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close