Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Harname Cevapları

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 4. Ünite Masal Fabl Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Eşşek ve Efendileri Cevapları

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Eşşek ve Efendileri Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Eşşek ve Efendileri Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sonuç Yayınları 4. Ünite Masal Fabl  Sayfa 122, 123, 124, 125 Eşşek ve Efendileri Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Bildiğiniz fabllardan birini sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap

2. Bazı olayların hayvanlar ya da bitkiler arasında geçiyormuş gibi anlatılması, dinleyici ya da okuyucu üzerinde nasıl bir etki bırakır?

 • Cevap

3. “Elindekiyle yetinmeyen, elde edeceğiyle de yetinemez.” sözüyle vurgulanmak istenen nedir?

 • Cevap

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

1. “Eşek ve Efendileri” fablında geçen deyimleri belirleyerek dizelerin bağlamından hareketle bunların anlamlarını bulunuz.

 • Cevap

2. İnsana özgü gerçek denildiğinde yalnızca yaşanan somut gerçeklik değil hayal, tasarı, izlenim ve benzeri hususlar da insan gerçekliği içinde değerlendirilir. Buna göre okuduğunuz hikâyenin olay örgüsünün insana özgü bir gerçekliği ifade edip etmediğini değerlendiriniz. Buradan hareketle insana özgü gerçekliğin olay örgüsü çevresinde nasıl somutlaştırıldığını gösteriniz.

 • Cevap

3. Bu fablda yazarın eleştirdiği insan tipi nedir? Çevrenizde bu tip insanlarla karşılaşmak mümkün müdür? Açıklayınız.

 • Cevap

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

4. “Eşek ve Efendileri” fablının olay örgüsünü çıkararak bu olayları hikâye biçiminde yazmanın mümkün olup olmadığını söyleyiniz.

 • Cevap

5. Okuduğunuz fablda “paylaşma, fedakâr olma, alçakgönüllü olma, tahammül etme, kanaatkâr olma, davranışlarını kontrol etme” gibi değerlerin hangisi ya da hangileri vurgulanmıştır?

 • Cevap

6. Fablın sonunda verilmek istenen iletiyi bularak şairin bu iletiyi neden insan dışındaki varlıkların üzerinden verdiğini tartışınız.

 • Cevap

7. Okuduğunuz fabldan teşhis ve intak sanatına örnekler gösteriniz.

 • Cevap

1. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen özelliklerin hangi türe ait olduğunu belirleyiniz. Daha sonra masal ve fabl türleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları maddeler hâlinde defterinize yazınız. (Masal Fabl)

1 Olağanüstü kişilere yer verilir. ()
2 Nasihat etme, ders verme amacı güdülür. ()
3 Öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılır. ()
4 Kötülerin kaybettiği, iyilerin kazandığı klasik “mutlu son”la biter. ()
5 Olay çevresinde gelişen edebî bir türdür. ()
6 Metnin başında, ortasında ve sonunda tekerlemelere yer verilir. ()
7 Olağanüstü ve hayalî mekânlar vardır. ()
8 “Bir gece yarısı, ertesi gün, üç ay sonra, günlerden bir gün” gibi belirsiz zaman ifadeleri vardır. ()
9 Olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılır. ()
10 Düzyazı şeklinde anlatılır ya da yazılır. ()
11 Varlık kadrosu insan dışı varlıklardan oluşur. ()
12 Genellikle sonunda küçük bir hayat dersi verilir. ()
13 Şiir veya düzyazı şeklinde olabilir. ()

 • Cevap

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

1. “Eşek ve Efendileri” fablından edat, bağlaç ve ünlem türünden kelimeleri bularak bunların metne katkısını söyleyiniz.

 • Cevap

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki parçada yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.
Kader kızmış artık o zaman ( )
( ) Bıktım gayrı ( ) demiş ( ) bu eşekten ( )
Padişahlara yüz vermedim Bu eşeğe verdiğim kadar ( )
Başka işim mi yok benim ( )
Dünyada dertli bir o mu var ( )

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki şiirde geçen altı çizili kelimelerin türlerini (edat, bağlaç, ünlem) belirleyiniz.

AĞUSTOS BÖCEĞİ İLE KARINCA
Ağustos böceği bütün yaz Saz çalmış, türkü söylemiş.
Karakış birden bastırınca Şafak atmış zavallıda;
Bir şey bulamaz olmuş yiyecek:
Koca ormanda ne bir kurtçuk, ne bir sinek.
Gitmiş komşusu karıncaya:
Aman kardeş, demiş, hâlim fena;
Bir şeycikler ver de kışı geçireyim.
Yaz gelince öderim,
Hem de faizi maiziyle;
Ağustosu geçirmem bile.
Ödemezsem böcek demeyin bana.
Karınca iyidir hoştur ama
Eli sıkıdır: Can verir, mal vermez.
Sormak ayıp olmasın ama demiş;
Bütün yaz ne yaptınız?
Ne mi yaptım? demiş ağustos böceği;
Gece gündüz türkü söyledim;
Fena mı ettim sizce?
Yoo, demiş karınca, ne mutlu size;
Ama hep türkü söylemek olmaz;
Kışın oynay’n biraz

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir