Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
9. Sınıf Yazılı Soruları

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1. Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarından 3 tanesini yazınız.( 10p)

2. Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletlerinin isimlerini yazınız.(10p)

3. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(20p)

  • Gazneliler………………………savaşı sonrası yıkılış sürecine girdiler.
  • Halife, Tuğrul Beye…………………………………………………. unvanını vermiştir.
  • Büyük Selçuklu’da Batıniler tarafından öldürülen ünlü vezir…………………………….’tür.
  • Erzurum ve çevresinde kurulan Türk beyliği………………………..’dır.
  • …………..Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir.
  • Selçuklu’da Sultanın erkek çocuklarına…………………denir.
  • Satuk Buğra Han, İslamiyeti kabul ettikten sonra……………………….adını aldı.
  • ………..,tarihte ’’sultan’’unvanını kullanan ilk Türk hükümdardır.
  • Müslümanlardan alınan 10/1’lik ürün vergisine………………..denir.
  • Anadolu’da kurulan ilk medrese Danişmentliler zamanındaki…………………………medresesidir.

4.Aşağıdaki bilgilerin başına doğru ise ‘’D’’, yanlış ise ‘’Y’’ yazınız.(20p)

( ) Kadı’l Kudad , örfi hukuktan sorumlu kişidir.
( ) AlpArslan’ın kurdurduğu Nizamiye medresesi dünyanın ilk üniversitesi konumundadır.
( ) Selçuklu’da yazı işleri ile ilgilenen divan , Divan-ı Arz’dır.
( ) İlk siyasetname özelliği taşıyan Kutadgu Bilig , Yusuf Has Hacib’e aittir.
( ) Mülk toprakların geliri Sultan ve ailesine aittir.
( ) Halife , AlpArslan’a Ani kalesini fethettiği için Ebu’l Feth unvanını vermiştir.
( ) Celali takvimi, Büyük Selçuklu Sultanı Sencer adına hazırlanmıştır.
( ) Batınilerin lideri Hasan Sabbah’tır.
( ) Karahanlılar’ın resmi dili Farsça’dır.
( ) İlk Türk denizcisi Çaka Bey’dir.

5. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(40p)

a) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu ile Bizans arasındaki ilk savaştır?
A) Pasinler
B) Malazgirt
C) Dandanakan
D) Katvan
E) Talas

b) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini kabul etmelerini kolaylaştıran nedenler arasında yer almaz?
A) Gök Tanrı ile İslamiyet arasındaki benzerlik
B) Türk toplum anlayışı ile İslamiyetin getirdiği kurallar
C) Gelişmiş İslam kültür ve medeniyetinin Türkleri etkilemesi
D) Abbasilerin Türklere karşı baskı uygulaması
E) İslam ahlak anlayışı ile töre arasındaki benzerlik

c) Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu’da Sultanın at ve diğer hayvanların bakımıyla ilgilenen görevlidir?
A) Emir-i Candar
B) Emir-i Ahur
C) Emir-i Çeşnigir
D) Emir-i Alem
E) Emir-i Silahtar

d) Selçuklular, aşağıdaki hangi Oğuz boyuna mensuptur?
A) Kayı
B) Salur
C) Kınık
D) Avşar
E) Bayındır

e) Karahanlılar döneminde yapılan ‘’ribatlar’’ aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Hukuk
B) Eğitim
C) Ticaret
D) Yönetim
E) Tarım

f) Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar’a ait bir eser değildir?
A) Divan-ı Lügat’it Türk
B) Kutadgu Bilig
C) Divan-ı Hikmet
D) Atabetü’l Hakayık
E) Şehname

g) Unesco Dünya miras listesine alınmış Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası aşağıdakilerden hangi beyliğe aittir?
A) Danişmentliler
B) Artuklular
C) Saltuklular
D) Mengücekliler
E) Çaka Beyliği

h) İslamiyeti yaymak için Hindistan’a 17 sefer düzenleyen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazneli Mahmut
B) Melikşah
C) AlpArslan
D) Tuğrul
E) Sencer

Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
2
clap
0
happy
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!