Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
9. Sınıf Yazılı Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

“SODOM VE GOMORE”’den-YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞU

“İtilaf kuvvetleri zulmün, haksızlığın en son derecesine varmışlardı ve bu zulmün önünde öncülük eden ve bu zulmü alkışlayan soysuzlaşmış Türkler göze çarpmakta idi.Bir gün Necdet tramvayların birinde şöyle bir faciaya şahit oldu:İki bacağı kesilmiş bir Türk askeri,kendisine sığınacak tenha bir köşe bulmak için kalabalığın içinde bin zahmetle sürünerek tramvayın ön sahanlığa geç meye çalışıyor.Tam bu sırada bir durakta,o taraftan içeriye doğru şuh,fıkırdak bir kız girdi;yanında bir İngiliz zâbiti vardı.Oturmak için yer aradılar.Oturmak için yer aradılar…Kız,gülerek açılan yere doğru yürürken kısık bir feryat koptu.Bu, yerde sürünen zavallı kötürüm askerin sesiydi. Kız iskarpinlerinin sivri topuklarıyla bunun tek dayanağı olan ellerinden birine basmıştı. Lâkin utanmaz kız bu hareketinden hiç sıkılmadı ve deminki sırnaşık yüzü sert bir ifade alarak ayaklarının dibindeki hazin insan kalıntısına baktı:”Ne acayip”diye söylendi.”Bu hâldeki adam da tramvaya biner mi?”…O zamana kadar bu manzaranın az çok kayıtsız bir seyircisi olan Necdet’in yüreği ağzına geldi.Gözlerinin önünden şimşeklerle yüklü bir kara bulut geçti.Hemen,kızın üzerine atılıp narin boğazından sıkmak istedi.Hiçbir şeye yaramayan ellerinin bu hareketi onun boşuna ve lüzumsuz hayatının tek müspet işi olacaktı…”

1. Metnin olay örgüsünü çıkararak, metnin yapısını oluşturan birimleri(kişi, mekan ve zaman) yazınız. (10p)

2.

a) Metindeki ifadelerden yola çıkarak metinde anlatıcının rolünü ve bakış açısını belirleyiniz. (5p)
b)Metindeki temel çatışmayı bularak metnin temasını ve temanın özelliğini yazınız. (5p)

3. Metinden hareketle metnin yazıldığı dönemin sosyal hayatıyla ilgili hangi sonuçlara ulaşılabileceğini yazınız. (10p)

4. Aşağıdaki şiiri ritim ve ahenk unsurları yönünden inceleyiniz. (10p)

En son Bektaş Ağa, çöktü diz üstü.
Titrek elleriyle gererek yayı,
Her yandan bir melek sardı alayı,
Ok uçtu hedefin kalbine düştü
Yahya Kemal Beyatlı

5. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın aşağıdaki dörtlüğüne bakarak şairin sanat anlayışı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz. (10p)

“Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpâre geniş bir ânın
Parçalanmaz akışında.”

Ahmet Kutsi Tecer’den
“Besbelli ölümüm sabahleyindir,
İlk ışık korkuyla girerken camdan
Uzan, baş ucumdan perdeyi indir
Mum olduğu gibi kalsın akşamdan.”

6. Yukarıdaki şiire göre aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeyi yazınız. (10p)

Şiirde………kafiye kullanılmıştır.
Şiir…………..ölçüsüyle yazılmıştır.
…………….şiir geleneğine göre yazılmıştır.
Konusuna göre………..şiir türüne örnektir.
Kafiye şemasına göre …………..kafiye kullanılmıştır.

7. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10p)

a) Anlatmaya bağlı edebi metinlerde tema, yapıyı oluşturan unsurları anlatmada bir araçtır(…)
b) Gözlemci bakış açısında anlatıcı olay örgüsünün dışındadır(….)
c) Bir edebi metin kendinden önceki edebi geleneklere bağlı olmak zorundadır(…)
d) Romanlarda tasvirlere ve ruh tahlillerine yer verilmez(…)
e) Bireysellik, duygu ve çağrışım manzumelerin en önemli özelliklerindendir(…)

8. Destan türünün oluşumu ile ilgili bilgiler veriniz.(10p)

9. Halk hikayeleri ile masalları karşılaştırarak benzerlik ve farklılıklarını yazınız.(10p)

10. Masallarda çevre, masallarda üslûp ve masalarda amaç kavramları ile ilgili bilgiler veriniz. (10p)

Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
3
love
2
unlike
1
clap
1
angry
0
happy
0
confused
0
sad

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!