Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Sınav Soruları / Türk Edebiyatı / 9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları
Yazılı Soruları ve Cevapları

9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


9.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

Sınav Komisyonu toplanarak Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 43. ve 47. maddeleri gereğince yapılacak olan Yazılı Sınav için aşağıdaki soruların sorulmasına karar verildi.

1. Aşağıda verilen şiir türlerinin tanımını yazınız.

– Lirik Şiir:

– Epik Şiir:

– Didaktik Şiir:

– Pastoral Şiir:

2. “Ela gözlerine kurban olduğum,

     Yüzüne bakmaya doyamadım ben.

      İbret için gelmiş derler cihana,

     Noktadır benlerin sayamadım ben.”

Yukarıdaki şiiri aşağıdaki özelliklere göre inceleyiniz.

 • Nazım şekli:
 • Nazım birimi:
 • Ölçüsü:
 • Teması:

3. “Ders verirken gözlerim gayri ihtiyarî ona dönüyordu. O da bana bakıyordu. İnci dişlerinde tatlı bir gülümseme, lacivert gözlerinde dudaklarıma sürünürcesine hissettiğim bir muhabbetle annelik hissini ben, ömrümde ilk defa bugün duydum.”

Çalıkuşu” adlı romandan alınmış yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?

 

4. Aşağıdaki yargıların karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 • Şairler kendilerinden önce şiir yazan şairlerden ve şiir geleneğinden az ya da çok etkilenirler. ( )
 • Her dilin kendine göre bir şiir geleneği vardır. ( )
 • Aynı şiir farklı okuyucular tarafından farklı yorumlanamaz. ( )
 • Şairin iç dünyası ve deneyimleri şiire yansımamalıdır. ( )
 • Şairin hayatını, edebi kişiliğini, dünya görüşünü bilmek, şiirlerinin yorumlanmasında etkilidir.( ) 

5. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

 • Şiirlerde kelimelerin gerçek anlamı değil, …………………. anlamı kullanılır.
 • Şairler şiirlerinde hayali ve düşsel öğelere bolca yer verir. Buna şiirde …………denir.
 • İki dizeden oluşan nazım birimine……………denir.
 • Halk edebiyatında aşk ve tabiat konulu şiirlere……………… denir.
 • Tarihi bir olaya vurgu yapma, anımsatma sanatına……………….denir.

6. Anlatmaya bağlı edebi metinlerde metnin yapısını oluşturan unsurlar nelerdir?

 

7. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir? 

a) Koşma

b) Semai

c) Türkü

d) Kaside

e) İlahi

I. Karagöz

II. Orta Oyunu

III. Masal

8. Yukarıdaki edebi türlerden hangisi hangileri “Göstermeye bağlı” edebî türlerdendir?

a) I     b) II     c) I ve II    d) III    e) I ve III

9. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden birisidir?

A) Roman    B) Masal    C) Fıkra    D) Manzum Öykü     E) Mesnevi

I- Kişilerin hayatını anlatan yazılardır. İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler.

II- Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır. Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.

10. Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?

A) Biyografi-röportaj

B) Anı-Deneme

C) Gezi-eleştiri

D) Makale-otobiyografi

E) Röportaj-deneme

***********************************************

CEVAPLAR

1.

a) Lirik şiir: Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. 5 puan

b) Epik şiir: Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. 5 puan

c) Didaktik Şiir: Öğretici yönü olan ve öğüt veren şiirlerdir. 5 puan

d) Pastoral şiir: Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. 5 puan

 

2. Nazım şekli : Koşma 3 puan

Nazım birimi     : Dörtlük 2 puan

Ölçü                 : Hece 2 puan

Tema                : Aşk 3 puan

 

3. Kahraman anlatıcının bakış açısıyla kaleme alınmıştır. 10 puan

4. (D)

(D)

(Y)

(Y)

(D)

2+2+2+2+2=10 puan

5

a: Mecaz

b: İmge

c: Beyit

d: Koşma

e: Telmih

2+2+2+2+2=10 puan

6. Olay örgüsü, zaman, mekan ve kişiler. 3+2+3+2=10 puan

7. Doğru seçenek (D) 5 puan

8. Doğru seçenek (C) 5 puan

9. Doğru seçenek (C) 5 puan

10. Doğru seçenek (A) 5 puan

3
like
0
love
0
haha
0
wow
3
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir