Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Tutku Yayıncılık Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Tutku Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Tutku Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “9. Sınıf Tutku Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Fikri ÖZDEMİR tarafından 152 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Aysel GÜNEY tarafından yapılmış.

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

A. Açık Uçlu Sorular

1. Kur’an’ın özgün bir kitap olması, insanlar üzerinde nasıl bir etki bırakmıştır? Açıklayınız.

 • CevapKur’an Allah’ın sözleridir. Son ve değiştirilmesi mümkün olmayan tek kitaptır. Tüm insanlığa yol gösterici olarak indirelen Kur’an’ın özgün bir kitap olması insanların inançlarını kuvvetlendirmiş ve İslam’a yönelmelerinde çok büyük rol oynamıştır.

2. Kur’an-ı Kerim’in diğer isimleri nelerdir? Üç örnek veriniz.

 • Cevap:  Mübin, Kelam Furkan

3. Surelerin isimleri nasıl belirlenmiştir? Örnek vererek açıklayınız.

 • Cevap:  Hadislerden anlaşıldığına göre, bir kısım surelerin isimleri bizzat Hz. Peygamber (asm) tarafından verildiği kesindir. Efendimiz (asm) tarafından verilen bu isimlerle sureler arasındaki münasebetlere bakılarak, geri kalanların isimleri de sahabeler tarafından verilmiş olabilir.

  Ancak bazı alimlere göre, bütün surelerin ismi Hz. Peygamber (asm) tarafından verilmiştir. Bu alimlere göre; Kur’an’ın sûrelere bölünmesi ve sûrelerine isim verilmesi de bizzat vahiy sahibi tarafından yapılmıştır. Hadîsi Şeriflerde sûrelerin adları zikrolunur. Fatiha sûresi, İhlâs sûresi, Yâsin sûresi, Kevser sûresi gibi…

4. Kur’an’da insanın yaratılışı hakkında ne gibi bilgiler verilmektedir?

 • Cevap:  Kur’an-ı Kerim, insanın muhtelif yaratılış devrelerinden bahseder. Bunu ana hatlarıyla ikiye ayırmak mümkündür. Birisi; ilk insan Hz. Âdem (as)’ın, ikinciside diğer insanların yaratılmasıdır. Bu farklı yaratılışlara bazen ayrı ayrı ayetlerde, bazen de aynı ayette dikkat çekilir. Nitekim Mü’minun suresinde; “Andolsun biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir hülasadan yarattık. Sonra onu (Hz. Âdem’in nesli olan) insanı sarp ve metin bir karargahta (rahimde) bir nutfe (zigot) yaptık. Sonra o nutfeyi alaka (yapışan şey) hâline getirdik, derken o alakayı mudga (bir çiğnem et) yaptık, o bir çiğnem eti kemik(lere) çevirdik (ve) o kemiklere de et (kaslar) giydirdik. Sonra onu başka yaratılışla inşa ettik (can verdik, konuşma verdik)…

5. Rab kavramı hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap: Rab, terbiye etmek, yetiştirmek, ıslah etmek, yönetmek, sorumluluk almak, istediğini yapabilmek ve üstün olmak gibi anlamlara gelir. İsim olarak ise efendi, bir şeyin sahibi, terbiye eden, yetiştiren, düzene koyan, tedbir alan, sorumluluk üstlenen, yöneten, nimet veren, ihtiyaçları gideren ve seçkin kişi demektir. Arap dilinde “rabb” kelimesi; itaat edilen efendi, bir şeyi ıslah eden, bir şeyin maliki ve sahibi anlamlarında kullanılmıştır.

6. Yüce Allah’tan başka herhangi bir varlığa niçin ibadet edilmez? Açıklayınız.

 • Cevap: Yüce Allah bütün canlıların ve bütün bu evrenin yegane yaratıcısıdır. İnsanlara doğru yolu bulması için, onlara Kendini ve emirlerini öğretmesini için binlerce elçi yani Peygamber göndermiştir. Çok bağışlayıcı ve affedici olan Allah’tan başkasına ibadet etmek mantık dışıdır. Tek ve gerçek yaratıcı Allah’tır.

B. Çoktan Seçmeli Sorular

1. Kur’an-ı Kerim’in özgünlüğü konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’an-ı Kerim bütünüyle Allah’ın ayetlerini içerir.
B) Arap dilini iyi bilen şairler, edebiyatçılar Kur’an ayetlerine hayran kalmışlardır.
C) Arapça bilmeyenler Kur’an’ın ifadelerinden hiçbir zaman etkilenmezler.
D) Hz. Ömer Kur’an-ı Kerim’den etkilenerek Müslüman olmuştur.
E) Müşrikler gizli gizli Kur’an dinlemekten kendilerini alıkoyamamışlardır.

 • Cevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir?
A) Şifa B) Nûr C) Furkân D) İtikat E) Hüdâ

 • Cevap: D

3. Aşağıdakilerden hangisi surelerle ilgili doğru bir bilgi içermektedir?
A) Surelerin isimleri Peygamberimizden sonra belirlenmiştir.
B) Kur’an’da 67 sure, 142 de ayet vardır.
C) Surelerin isimleri vahiyle ve Peygamberimiz tarafından belirlenmiştir.
D) Surelerin isimleri içerdiği konularla uyumlu değildir.
E) Kur’an’da yer alan her sure aynı uzunluktadır.

 • Cevap: D

4. Aşağıdaki kavram ve açıklamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Rahman – Merhametli olan Yüce Allah
B) Melik – Yüce Allah’ın isimlerinden biri
C) İlah – Evreni yaratan Yüce Allah
D) Rab – Koruyan, gözeten Allah
E) Furkân – Kur’an’ın isimlerinden biri

 • Cevap: B
1
like
2
love
1
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir