Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları / Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Yrd. Doç. Recep ÖZDİREK, Yrd. Doç. Ahmet ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Veysel AKKAYA, Yrd. Doç. Gülsüm PEHLİVAN AĞIRAKÇA tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görsellere hassasiyet gösterilmiş ve görsel tasarım Hanife KOYUTÜRK, Hakan ÖZTÜRK tarafından yapılmış.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı 

“Kişiye günah olarak her duyduğunu söylemesi yeter.” (Ebu Davud, Edeb, 80.)

Yukarıdaki hadisi gıybetin zararı açısından yorumlayınız.

  • Cevap: Gıybet bireyin toplum hayatındaki ilişkilerine zarar veren en büyük kötülüklerin başında gelir. Kişi hakkında kesin bilgi sahibi olmadığı bir şeyin peşine asla düşmemelidir. Kaldı ki sahip olduğu bilgi doğru bile olsa başkaları hakkında bir meseleyse bunu hiçbir yerde konuşup dedikodu yapmamalıdır.

Gıybetin sebepleri nelerdir? Gıybetten kurtulmak için neler yapılmalıdır? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

  • Cevap: Gıybetin sebepleri ve kurtulmak için neler yapılacağı aşağıda anlatılmıştır.

1-Kin ve Kızgınlık: Bir kimseye karşı kin ve kızgınlık taşıyan insan,onu gıybet etmek ve küçültmek suretiyle rahatlamak ister.Bu ve benzeri zararlarından dolayı dinimiz, kin tutmamayı ve kızgınlık anında da kendine hakim olmayı emretmiştir.

2-Kıskançlık: Bir kimse bir kimseyi kıskanırsa,gıybet yoluyla onu kötülemek ve itibardan düşürmek ister.Dinimiz kıskançlığı da haram etmiştir.

3-Sohbet Malzemesi Yapmak: Sohbet konusu yapabilecek kadar ilim ve bilgi birikimi olmayan kimseler,gıybet ederler.Cahiller arasında gıybetin daha yaygın olması bu sebebe dayanır.Fakat mümin kimse cahil de olsa,konuşabilecek geniş bir dini malzemeye sahiptir.Çünkü o,Rabbinin büyüklüğünü zikredip O’nu medh ve sena edebilir,Allah Rasulü’ne karşı minnet ve muhabbetini belirtip  O’na salat ve selam okuyabilir.Cennetin güzelliklerinden ve cehennemin azaplarından bahsedebilir,amelinin eksikliğinden yakınıp tevbe ve istiğfar edebilir.

4-Sohbeti Çeşitlendirmek Ve Tatlandırmak: Hasta mizaç sahipleri bal ve börek de yeseler,bunun yanında kokmuş ve kurtlanmış şeyleri de çeşit yapmak isterler.Gıybetçiler de aynı mizaca sahip oldukları için,ağızlarını masum insanların kan ve iliğine batırmadıkça sohbetin zevkine varamazlar.

5-Gıybet Yapan Arkadaş Veya Arkadaşlarına Ayak Uydurmak: Güçlü bir irade ve kişiliğe sahip olmayan kimse,sohbete yön vermekten aciz olduğu için onun havasına uyar.Busebeple başkası gıybet yapıyorsa hem onu dikkatle dinler,hem de ondan geri kalmamak ve soğuk karşılanmamak için kendisi de bir şeyler katar.Halbuki böyle bir durumda müslümanın görevi,gıybet yapanı uyarıp susturmak,susmazsa kalkıp gitmektir.Bu ikisinden de daha iyisi,gıybeti edileni savunmaktır.

Rasulullah(s.a.v) şunları söylemiştir:”Kim bir kardeşinin haysiyetini korursa,Allahu Teala’da kıyamet gününde onun haysiyetini korur(Teberani)”.Bir diğer hadis-i şerifte de buyuruyor ki:”Bir kimsenin yanında bir Müslüman haksız olarak küçük düşürülür ve kendisi ona yardım edebildiği halde bunu yapmazsa,Allahu Teala da kıyamet gününde onu küçük düşürür ve yardımsız bırakır(Teberani)”.

6-Kendisini Gıybet Etmiş Olan Bir Kimseden,Gıybet Etmek Suretiyle İntikam Almak: Halbuki mümin bir kimsenin böyle bir durumda tavrı,gıybet konusu doğru ise hak verip hatasını düzeltmek,doğru değilse bunun doğru olmadığını söylemek ve kendini savunmaktır.

Allahu Teala(c.c.):”Kötülüğü iyilikle def’et.Biz kimin ne yaptığını (ve ne söylediğini)biliyoruz(Müminûn suresi –ayet 96)”buyurmuştur.Gıybet edilmiş olmak his ve nefse dokunsa bile,hakikatte sevinilmesi gereken karlı bir iştir.Çünkü gıybet edilmek sebebiyle bedavadan sevap kazanılır.Bu yüzden Hasan el-Basri(r.a),bir kimsenin kendisini gıybet ettiğini duyduğu zaman ona bir hediye gönderir ve,”Bana sevaplarını yolladığın için bu hediyeyi yolladım derdi.Birisi O’na “Beni gıybet etmişsin.”demiş.Hasan el-Basri(r.a)şu karşılığı vermiş:”Sana sevaplarımı verecek kadar yanımda kıymetli değilsin.Ben bir kimseye gıybet edecek olsaydım annemi gıybet ederdim.Çünkü sevaplarıma en layık olan insan odur.”

7-Rakibini Yıpratmak: Müslümanlar arasında yıpratıcı rekabet yoktur.Bunun yerine hayır ve fazilette yarışmak vardır.Allahu Teala(c.c.):”Hayır işlerinde yarışın.” ve “Aranızdaki münasebetlerde fazileti unutmayın.”(Bakara suresi-ayet 237)buyurmuştur.

8-Kötülük Yapma Ve Günah İşlemekde  Yalnız Olmadığını Göstermek: Kötülük yapan insanlar kendilerine benzer olanlarla teselli bulurlar.Çünkü kötülükte yalnız olmak en bozuk vicdanlıları bile rahatsız eder.Ancak bu teselli aldatıcıdır.Çünkü kötülük yapanların çok olması,ne kötülüğü kötülük olmaktan çıkarır,ne de onun günah ve azabını azaltır.Allahu Teala(c.c.) kıyamet gününde kötü insanlara

Şöyle hitap eder:”Siz kendinize ve başkalarına zulmettiğiniz için,bugün azapta ortak olmanız size bir fayda sağlamayacaktır. (Zuhruf suresi-ayet 39) “

9-Başkalarını Kusurlu Göstermek Suretiyle Kendini Büyütmek: Halbuki,kimse başkasının kusurlu olmasıyla büyümez.Kaldı ki,Müslüman insan hakiki değer ve cevheriyle de kendini büyütmekten ve büyük gösterip övmekten sakınır.Allahu Teala(c.c.)”Siz kendinizi büyük göstermeye,övmeye,tezkiye etmeye kalkmayın.Çünkü hanginizin daha büyük olduğunu Allah daha iyi ve daha doğru bilir.”(Necm suresi-32)

10-Hayretini Gizleyememek: Bazı yanlış işler çok çarpıcı ve hayret uyandırıcı olabilirler.Ancak bunları şahıs belirtmeden de anlatmak ve hayretini teskin etmek mümkündür.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir