Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları / Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Yrd. Doç. Recep ÖZDİREK, Yrd. Doç. Ahmet ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Veysel AKKAYA, Yrd. Doç. Gülsüm PEHLİVAN AĞIRAKÇA tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görsellere hassasiyet gösterilmiş ve görsel tasarım Hanife KOYUTÜRK, Hakan ÖZTÜRK tarafından yapılmış.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 

1. İslam, ahlak ve terbiye kavramlarının anlamlarını sözlükten bularak defterinize yazınız.

 • Cevapİslam, Arapça bir kelime olup “boyun eğmek, teslim olmak ve itaat etmek” anlamına gelir.Ahlak, İnsanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı birtakım tutum ve davranışların tümüne verilen addır.

  Terbiye ise, “yetiştirme, kabiliyetlerini geliştirme, eğitim; bilgi, saygı ve edep öğretme” anlamına gelmektedir.

2. Din ve ahlak arasındaki ilişkiyi araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap: Din, Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırılan ilahi bir kanundur. Ahlak ise, insanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı birtakım tutum ve davranışların tümüne verilen addır.Din ile ahlak arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çünkü dinin amacı,insanları iyiye, doğruya ve güzele yönelterek onların mutlu olmalarını sağlamaktır. Bunun için din öncelikle ahlak ilkelerinin davranışlara yansımasını öğütler. Din, insanın zorlama olmadan, çıkar gözetmeden, içtenlikle davranışlar sergilemesini ve insanları iyiye, doğruya, güzele yönelterek onların mutlu olmalarını sağlar. İşte dinin bu amaçları kişinin güzel ahlaklı olmasını sağlar. Güzel ahlaklı insan da çevresiyle iyi ilişkiler kurar.

3. İman, ibadet ve ihsan ile ilgili birer ayet meali bulunuz ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:  İbadet; Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz. Fatiha suresinin 4. ayeti kerime mealidir. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr Suresi 99. ayet)

  İman ile ilgili bir ayet: “İman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.” (Bakara Suresi 82. ayet)

  İhsan ile ilgili bir ayet: “Ondan sonra sözünüzden dönmüştünüz. Eğer sizin üzerinizde Allah’ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz.” (Bakara Suresi 64. ayet)

4. Bireyin toplumsal ilişkilerde birbirine karşı vazifeleri neler olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap: 1-Topluma karşı sorumluluklarımızın başında, birbirimizi sevmek ve karşılıklı haklarımıza saygı göstermek gelmektedir.
  2-Toplumsal görevlerimizden biri de iyilikte yardımlaşmak, muhtaçlara yardım elini uzatmaktır.
  3-İmkan ve olanaklar ihtiyaca göre en uygun bir şekilde kullanılmalı, ahlakî ölçülere göre gereken yerlere, gerektiği kadar harcanmalıdır. Bunların toplumun zararına kullanılması; harcamada lüks ve israftan kaçınılmalıdır.
  4-Çalışmak, üretmek ve kazanmak bireysel bir hak olduğu gibi, aynı zamanda kendimize, ailemize ve topluma karşı bir vazifedir Kendimizin ve bakmakla yükümlü olduğumuz aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamak, yakınlarımıza ve topluma yük olmamak için çalışmak, sosyal görevlerimiz arasındadır.
  5-Toplumsal görevlerimizden bir diğeri de, kamu mallarını korumak, haksız yollarla bunları elde etmeye çalışmamaktır. Bu haklar, af, sulh gibi bir yolla ıskat edilemez, kaldırılamaz veya değiştirilemez. Toplumda bütün fertlerin, bu hakları koruma, kollama hak ve sorumluluğu vardır.

5. İnsanın Allah’a (c.c) ve Peygambere (s.a.v) karşı vazifeleri ile ilgili birer ayet ve hadis bularak defterinize yazınız.

 • Cevap: Hadis: Bir kimse tevbe ederse, tevbesini Allahü teâlâ kabul eder. Kötü ahlaklı kimsenin tevbesi makbul olmaz. Zira bir günahtan tevbe ederse kötü ahlakı sebebiyle, daha büyük günah işler

  Ayet: De ki: “Rabbim yalnızca çirkin hayasızlıkları -onlardan açıkta olanlarını ve gizli olanlarını,- günah işlemeyi, haklı nedeni olmayan ‘isyan ve saldırıyı’ kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indirmediği şeyi Allah’a şirk koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.” (Araf Suresi, 33)

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir