Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları / Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Yrd. Doç. Recep ÖZDİREK, Yrd. Doç. Ahmet ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Veysel AKKAYA, Yrd. Doç. Gülsüm PEHLİVAN AĞIRAKÇA tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görsellere hassasiyet gösterilmiş ve görsel tasarım Hanife KOYUTÜRK, Hakan ÖZTÜRK tarafından yapılmış.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı 

DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Ahlak ve terbiye arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

 • Cevap: Terbiye günümüz diliyle eğitim, ıslah etmek, gözetmek, korumak demek olup, çocuğu büyütmek, geliştirmek demektir. İnsanın beden, zihin ve ahlak bakımdan geliştirilip olgunlaştırılmasına terbiye denir. Bu üçü dengeli bir şekilde terbiye edilmelidir.llah (c.c.) iyi ve kötü huyları insanın doğasına yerleştirmiş,14 onları terbiye etme işini de insana bırakmıştır. Bu durum kişinin istediğinde ve iyi bir eğitim aldığında ahlakı güzelleştireceği, aksine kötü bir terbiye ile de kendini felakete sürükleyeceği anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de nefsini “tezkiye” eden kişinin kurtulacağından bahsedilir. Tezkiye aslında bir bakıma terbiye demektir. Tezkiye kelimesi iki yönlüdür. Birincisi temizleyip arındırmak manasına, ikincisi ise geliştirmek, artırmak anlamındadır.Terbiye sayesinde kötü huylar temizlenmeli, iyi huyar geliştirilmelidir.

2. İslam ahlakının ana kaynakları nelerdir? Yazınız.

 • Cevap:

a) İslâm dîninin şâri’i olan yüce Allah’ın vahî ile indirdiği mukaddes kitab Kur’ân-ı Kerîm.
b) Hz. Muhammed’in (as) söz ve davranışlarından ibâret olan Sünnet.
c) Kur’ân-ı Kerîm ile sünnetten anlaşıldığı üzere, kendilerine kısım teşri’ yetkisi verilen müctehid âlimlerin herhangi bir şer’î hüküm üzerine birleşmesi anlamına gelen İcmâ.
d) Müctehid âlimlerin, Kur’ân-ı Kerîm ile sünnette açık bir şer’î hükmü bulunmayan herhangi bir husûsu, aralarındaki illet ve sebeb’in aynı olmasından dolayı, kesinleşmiş bir şer’î hükmü bulunan başka bir husûsa ilhak etmek mânasına gelen Kıyâs.

3. İman, ibadet ve ihsan arasında nasıl bir ilişki vardır? Kısaca açıklayınız.

 • Cevap: İnsan eğer imanlıysa ve dinine düşkünse ahlakı bozulmamış yani ahlaklı biridir ve dediğim gibi dinine düşkünse ibadetlerini hiç aksatmadan yapar.

4. Müslüman’ın Allah’a (c.c) ve Kur’an-ı Kerim’e karşı görevleri nelerdir? Maddeler hâlinde yazınız.

 • Cevap: – Kuran’a Allah’ın bütün insanlığa gönderdiği İlah mesajlar bütününü olarak inanmak ve onu tüm içeriği ile kabul etmek,
  – Kuran’ı orijinal harflerinden ve meâlinden anlamını kavramaya çalışarak okumak,
  – Kuran’dan öğrendiklerimizi, insanları sömürmek için değil ,Allah’ın rızasını kazanmak ve toplumun gelişmesini sağlamak için uygulamak,
  – İnanıp öğrenerek uyguladıklarımızı insanlara tebliğ etmek.

5. İnsanların birbirlerine karşı görevleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:

 • Önyargısız ve samimi ilişki kurmak
 • Canına, malına,namusuna ve haklı kararlarına saygı duymak.
 • Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkasına yapmamak. Empati yapmak.
 • Zarar vermemek, haksızlık yapmamak.
 • Karşılıklı sevgi ve saygı ile hareket etmek,
 • Selam vermek ve almak
 • Hastalandığında ziyaret etmek,
 • Cenazesine iştirak etmek,
 • Davetine icabet etmek,
 • Hüsnü zanda bulunmak
 • Hatasını örtmek yada sadece yüzüne söylemek.
 • Arkasından konuşmamak, gıybet yapmamak,
 • Neşe ve üzüntüsünü paylaşmak. Başarısını ve iyi halini tebrik etmek, başına bir musibet gelince geçmiş olsun demek
 • Sıkıntısını gidermeye çalışmak.
 • Tartıştığımız bir konuda haklı bile olsak tartışmada ileri gitmemek, kişiliğini hedef alan ve onu küçük düşüren söz ve davranışlar sergilememek

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Hz. Âişe’ye (r.a) Peygamber Efendimizin ahlakı sorulması üzerine “Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? İşte onun ahlakı Kur’an’dı.” diye cevap vermiştir. Hz. Aişe’nin bu cevabından aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Peygamber Efendimizin hayatı, yaşayan bir Kur’an’dır.
B) Kur’an-ı Kerim, Peygamber ahlakının kaynağıdır.
C) Peygamberimizin hayatı, Allah’ın emrettiği hayat tarzıdır.
D) Kur’an okumak ahlaklı olmanın ön şartıdır.
E) Kur’an’ın önerdiği güzel ahlak Peygamberimizin yaşantısıdır.

 • Cevap: E

2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize karşı görevlerimiz arasında yer almamaktadır?
A) Muhabbet duymak
B) Sünnetine uymak
C) Peygamberliğini kabul etmek
D) Onun ahlakıyla ahlaklanmak
E) Yaptığı her şeye körü körüne bağlanmak

 • Cevap: E

3. Aşağıda takva ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Takva, haramları ve dinen şüpheli olan durumları terk etmektir.
B) Takvanın başı küfür ve şirkten sakınmaktır.
C) Takva sahibi bir insan nefsinin bütün isteklerine boyun eğer.
D) Takva sahibi aynı zamanda güzel ahlaklıdır.
E) İnsanlar arasında en üstün olanı takva sahibi olanlardır.

 • Cevap: C
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir