Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık

Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe)

Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir metni cevapları ve soruları, Anıttepe Yayıncılık 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 23-24-25-26-27 (Birey ve Toplum)

Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir Metni Cevapları

Anadolu’nun geleneksel konukseverliği üzerinde duralım isterseniz. Bu konukseverliğin kökleri tarihin derinliklerine iner. Türklerin kendi ülkelerine ve şehirlerine, köylerine, kasabalarına gelen yabancılara, gariplere, kimsesizlere, yolculara karşı insanca, dostça davranışları, kısacası konukseverlikleri çok eskidir. Bugün de Anadolu’nun birçok köy ve kasabasında, köyün ve kasabanın ortaklaşa malı olan köy odaları, “misafirhane”ler vardır. Bir konuk geldiği zaman bu odalarda ağırlanır, yedirilir, içirilir. Karşılığında hiçbir şey beklenmez. Bu odaların giderleri, sıra ile ya o köyde oturan varlıklı aileler tarafından ya da köy sandığından karşılanır. Aslolan konuğu hoşnut etmektir. Bunun için yapılması gereken ne varsa yapılır, ayrılırken gideceği yere kadar konuğun azığı düzülür.
Anadolu’daki konukseverlik gelenek ve göreneğinin temelinde eski Ahi gelenekleri yatmaktadır. Anadolu Selçukluları Devri’nden Osmanlıların son yıllarına kadar bir esnaf ve sanatkâr örgütü olarak bilinen Ahiliğin her köyde, her kasaba ve şehirde ocakları, odaları ve tekkeleri vardır. Ahiler, gelen konukları geleneksel kurallarına göre ağırlar, bunu bir toplum görevi sayarlardı. Bir şehirde birkaç Ahi ocağı bulunur, bunlar şehirlerine gelen konukları ağırlamak için birbirleriyle yarış ederlerdi.

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 23 Cevabı

HAZIRLIK

1. “Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır.” atasözünü açıklayınız.

 • Cevap: Misafir giren eve her zaman bereket de gelir. Bundan dolayı bu atasözü söylenmektedir. Misafir ağırlayan kişiyi aynı zamanda Tanrı misafirini de ağırladığı için Tanrı katında da sevap işlemiş olur. Bundan dolayı misafir konuk olduğu yerde bir yese de getirdiği bereketi sayesinde bin şey de getirir.

2. “Tanrı misafiri” sözünün size çağrıştırdıklarını söyleyiniz.

 • Cevap: Tanrı misafiri demek, tanımamış olsak da bir ihtiyaçtan dolayı bizlere misafir olmak zorunda kalan kişi ziyaretçi demektir. Bizim de onu elimizden geldiğince en iyi şekilde ağırlamamız gerekmektedir.

3. Türk kültüründe misafirin önemini ve misafirliğin sosyal hayattaki yerini belirten konuşmanızı arkadaşlarınıza sununuz.

 • Cevap: MİSAFİRSEVERLİK Kim ki kapınızı çalarsa ona hoş görü ile açın kapınızı. Kim ki aç çalarsa kapınızı yemek vermeyi unutmayın siz aç kalsanız da. Tanrı misafiri deyin açın kapınızı sonuna dek. Çünkü kim ki evinize gelmiş size konuk oluyorsa siz ev sahibi olarak onu doyurmak giydirmek zorundasınız. Çünkü misafirperverlik ve Türk kültürü bunu gerektirir. Bu yüzden yaşadığımız coğrafyada kardeşçe hala yaşayabiliyoruz.

1. ETKİNLİK

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 25 Cevabı

Metinde önemli gördüğünüz yerleri defterinize not ediniz.

 • Cevap: Bence metnin en önemli yeri şurasıdır:

“Konuk sevmek, konuğa ikramda bulunmak, insan sevgisinin başında gelir. Anadolu; yemeğini konuğuna yedirmekten, konuğunu memnun etmekten zevk alır. Bir görevi yapmış olmanın rahatlığını duyar.”

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Öğrendiğiniz anlamıyla bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. Anlamını bilmediğiniz diğer kelimeleri ve anlamlarını kendi sözlüğünüze not ediniz.

 • Cevap:

AHİLİK: Selçuklular ile Osmanlılar döneminde Anadolu’da kurulan esnaf ve zanaatkâr loncalarının öncüsü sayılan sosyal örgütlenme.  Şehirlerde oturan esnafın aralarında birleşerek kurdukları dini ve ekonomik özellikte bir teşkilattır. “ahi” kelimesi “kardeş” anlamına gelir

TELAŞ: Herhangi bir kaygıdan doğan heyecanla karışık sıkıntılı ivecenlik.

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görselin size çağrıştırdıklarını yorumlayınız.

 • Cevap: Görselde çok güzel bir misafirlik örneği sergilenmektedir. Çekirdek aile olarak çocuklu bir alenin çocuklu bir aileye misafir olmasını çocuklarının oyun oynarken kaynaşmasını görmekteyiz.

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Konukseverlik hakkında neler biliyordunuz?

 • Cevap: Konuksever olmak önemli bir erdemdir. Çünkü misafir ağırlamak gönül işidir. Gönlü zengin olmayan biri ne yazık ki iyi bir konuksever olamaz.

2. Metni okuduktan sonra konukseverlik hakkında neler öğrendiniz?

 • Cevap: Metni okuduktan sonra Anadolu’da geçmişten günümüze misafir ağırlama geleneği hakkında hangi kuralların olduğu, ne gibi misafirhane yerlerinin inşa olduğu misafir ağırlama kurallarını öğrendim.

3. Metne göre konukları sevmenin ve onlara ikramda bulunmanın nedeni nedir?

 • Cevap: Çünkü Konuk sevmek, konuğa ikramda bulunmak, insan sevgisinin başında gelir. Anadolu; yemeğini konuğuna yedirmekten, konuğunu memnun etmekten zevk alır. Bir görevi yapmış olmanın rahatlığını duyar. Bundan dolayıdır ki konuk sevmeli ve ikramlarda bulunulmalıdır.

5. ETKİNLİK 

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 26 Cevabı

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Metni okurken aldığınız notlardan yararlanabilirsiniz.

Metinde ne anlatılıyor?

 • Cevap: Metinde misafirin ne olduğu, misafir ağırlamanın ne gibi sevaplar ve kuralları beraberinde getirdiği, misafir ağırlamanın toplumumuzda geçmişten günümüze nasıl geliştiği, hangi tür misafir ağırlama yerlerinin olduğu anlatılmaktadır.

Metinden çıkarılan sonuç nedir?

 • Cevap: Metinden çıkarmamız gereken sonuç şudur: Konuk sevmek, konuğa ikramda bulunmak, insan sevgisinin başında gelir. Anadolu; yemeğini konuğuna yedirmekten, konuğunu memnun etmekten zevk alır. Bir görevi yapmış olmanın rahatlığını duyar. Bu sebeple misafir ağırlama adabını kazanmalı ve de onlara her türlü ikramlarda bulunulmalıdır.

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metni okuyunuz.

Türk Konukseverliğine Tarihsel Bir örnek: Köy Odaları

Yakın zamana kadar köylerde yaşamış veya hâlen yaşamakta olan kişilerin anılarında dün gibi yaşayan köy odaları geleneği, Türk konukseverliğinin en iyi örnekleri arasındadır.
Köylerdeki köy odalarının konuklan, bir yerden bir yere gitmekte olan yolcular olduğu kadar, köye ticaret amacı ile gelen veya zanaat sahibi insanlar da olabilmekteydi. Çerçiler, testi bardak satanlar, ürettiği malı değiş yoluyla veya para ile ticaret yapanlar, halatçılar, gezici kalaycılar, orakçılar vb. olmak üzere köye bir nedenle gelenler istediği kadar bu köy odalarında konuk olarak kalabiliyorlardı. Anadolu’nun birçok köyünde neredeyse her sülalenin köy odası vardı. Bu köy odaları ya o sülalelerin ya da önde gelen büyüğünün adıyla anılıyordu. Gelen konukların ihtiyaçları da bu sülalelere mensup aileler tarafından karşılanıyordu. Bu hizmetlerin kesinlikle maddi bir karşılığı yoktu.

a) Bu metin hangi siteden alınmıştır?

 • Cevap: sitesinden alınmıştır.

b) Araştırmalarınızı yaparken hangi internet sitelerinden yararlanıyorsunuz?

 • Cevap: En önce www.evvelcevap.com sitesinden faydalanmaktayım. Çünkü bu site bana istediğim her türlü bilgiyi anında çok hızlı bir şekilde sunmaktadır. Bunun dışında de faydalanmaktayım.

c) Her internet sitesinde yer alan bilgilere güvenebilir misiniz? Açıklayınız.

 • Cevap: Hayır hepsinde yer alan bilgilere güvenemezsiniz. Çünkü evvelcevap gibi siteler çok azdır. Bu sitede yer alan her bilgi tek tek uzman kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Ama bazı siteler sallama ödevler yapmakta doğru olmayan bilgileri de paylaşabilmektedir.

ç) Girdiğiniz sitelerin güvenirliğini sorguluyor musunuz? Neden?

 • Cevap: Evet sorguluyorum. Özellikle hakkında kısmına bakıyorum. Mesela evvelcevap sitesini yıllardır takip ediyorum. Yaptığım her ödev hep doğru çıkıyor. Çünkü hepsi alanında uzman kişiler tarafından profesyonelce hazırlanıyor.

d) İnternet sitelerinin güvenirliğini nasıl anlarız?

 • Cevap: Onların hangi güvenlik kurumlarınca korunduğunu içeriklerinin çalıntı olup olmadığını inceleriz. Mesela evvelcevap bütün içeriği orjinaldir. Bu yüzden de çok iyi korunmaktadır.

7. ETKİNLİK 

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 27 Cevabı

a) Metinden alınan cümlelerde altı çizili kelimelerin anlam özelliğini (gerçek, mecaz) yazınız.

 • Cevap:

• Anadolu’daki konukseverlik gelenek ve göreneğinin temelinde eski Ahi gelenekleri yatmaktadır…. (Mecaz)
• Anadolu; yemeğini konuğuna yedirmekten, konuğunu memnun etmekten zevk alır.  (Gerçek)

b) Bu kelimeleri cümlelerde kullanılan anlam özelliğinden farklı olacak şekilde birer cümlede kullanınız.

 • Cevap:

yatmak: Mecaz anlamdadır. Çünkü yatmak uzanmak anlamı dışında barınmak anlamında kullanılmaktadır.
yedirmek: Yedirmek gerçek anlamında kullanılmıştır. Birine bir şey yedirme anlamında kullanılmıştır.

c) Aşağıdaki kelimeleri gerçek ve mecaz anlamda birer cümlede kullanınız.

 • Cevap:

ısınmak

 • Gerçek anlam: Isınmak için odun yaktık.
 • Mecaz anlam: O adama bir türlü ısınamadım.

soğuk

 • Gerçek anlam: Soğuk bir kış günüydü.
 • Mecaz anlam: Soğuk bakışlarıyla ürküttü.

acı

 • Gerçek anlam: Acı bir tat kalmıştı biber yüzünden.
 • Mecaz anlam : Acı bir inleme sesi duyuldu.

8. ETKİNLİK 

Dizeleri eksik verilen şiiri, anlam bütünlüğüne dikkat ederek tamamlayınız.

Türkçe, bizim ana dilimiz
Koruyup sevmeliyiz.

 • Cevap:

Türkçe’mizi en iyi şekilde kullanmalı

Onu yüceltmeliyiz.

Türkçe, bizim ana dilimiz

 • Cevap:

Onunla dile gelir sevincimiz, neşemiz.

 • Cevap: Onu sevmeliyiz

İlk sesimiz, ilk hecemiz
Yüreğimin sesi,

 • Cevap:

Sen olmasan ben de olmam

Türkçe demek benlik demek

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Öğretmeninizle bir anınızı konuşma metni hâline getiriniz. Sözlü anlatım yapacağınızdan evde prova yapmayı, prova yaparken beden dilinizi etkili kullanmayı unutmayınız.

 • Cevap:

OKULUMUN İLK GÜNÜ

Okula başladığım ilk gündü. Annemden ayrı kalmanın verdiği hüzünle ağlıyordum. Omzumda bir el hissettim. Bir de baktım ki genç bir öğretmenmiş. Neden ağladığımı sordu. Ben de anlattım, annemi özlediğimi söyledim. Beni sardı ve ağlamamı söyleyerek beni sınıfa götürdü. O günden sonra öğretmenim olduğu için her üzüldüğümde ona gidip sarıldım. Sonunda okula alışmıştım. Bir gün öğretmenim okula gelmedi. Duyduk ki annesi ölmüş. Hemen akşam onu ziyarete gittik. Ve ona okulun ilk günü bana sarıldığı gibi annesine sarılırmış sarılmasını söylediğimde gözyaşlarını tutamadı. Hep beraber ağlamıştık. Hala görüşüyorum öğretmenimle…

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık 1. Tema Birey ve Toplum Sayfa 23, 24, 25, 26, 27 Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
43
love
9
clap
8
angry
5
confused
5
unlike
2
sad
1
happy

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!