Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık

Aslanla Fare Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

Aslanla Fare metni cevapları ve soruları, Ata Yayıncılık 6. Sınıf Türkçe Ders kitabı sayfa 53-54-55-56-57 (Birey ve Toplum)

Aslanla Fare Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 53 Cevabı

Hazırlık Çalışması

1. Fabl türü ve ünlü fabl yazarları hakkında yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

Fabl türü; şiir veya düzyaşı şeklinde yazılıp, bitki ve hayvan gibi canlıların konuşturularak yazılan ders verici yazılardır. Dünyanın en ünlü fabl yazarları Ezop, La Fontaine ve Beydeba’dır.

Jean De La Fontaine (Jan Dö La Fonten): Burjuva ailesinde dünyaya gelen Jean de la Fontaine 8 Temmuz 1621 tarihinde Fransa ülkesinde dünyaya gelmiştir. EserleriAğustos Böceği ile Karınca, La Fontaine Masalları.

Ezop: Milattan önce  6. yüzyılda yaşamış olduğu varsayılan eski Yunan masalcısı olarak kabul edilmektedir. Eserlerinde kahramanları hayvanlar olan masallarıyla büyük ün kazanmış olan Ezop’un yaşamıyla ilgili bilgiler tam olarak kesin değildir. Eserleri; Ezop Masalları, Tavşan ile Kaplumbağa.

2. Yardıma ihtiyaç duyduğunuz bir anda, ummadığınız birinden iyilik gördüğünüz bir anınız var mı? Varsa anınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Var. Bir gün evden çıkarken babamın verdiği harçlığı almayı unutmuştum. Tam kantine geldiğimde simit istediğimde fark ettim ki param yanımda değil. Utancımdan simidi geri verecektim ki bir baktım ki Funda Öğretmenim benim yerime parayı uzatmış. Anlamış durumumu. Daha sonra dışarıda ona sarıldım çok mutlu oldum.

Yazarın Biyografisi

LA FONTAINE (La Fonten) (1621-1695)

1621 yılında Fransa’da doğan La Fontaine, fabl türünde önemli eserler vermiştir. Fabllarında hayvanları konuşturarak insanlara ahlak dersi vermeyi amaçlayan La Fontaine 238 tane fabl yazmıştır.

Fablı noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

ASLANLA FARE

Herkes herkese yardım etmeli,
Ben büyük, o küçük dememeli,
İki masalım var bunun üstüne,
Başka da bulurum isteyene.
Aslan toprakla oynuyormuş bir gün,
Bir de bakmış pençesinde bir fare.
Aslan, aslan yürekliymiş o gün,
Kıyamamış canına bırakmış yere.
Boşuna gitmemiş bu iyiliği.
Kimin aklına gelir Farenin aslana iyilik edebileceği?
Etmiş işte, hem de canını kurtarmış.
Günün birinde aslan Biraz çıkayım derken ormandan,
Düşmüş bir tuzağa,
Ağlar içinde kalmış,
Kükremiş durmuş boşuna.
Bereket fare usta yetişmiş imdada:
Bu iş kükremekle değil,
Kemirmekle olur demiş.
Başlamış incecik dişlerini işletmeğe.1 Gelmiş ipin hakkından kıtır kıtır.
Bir ilmek kopunca ağdan hayır mı kalır.
Sabır, biraz da zaman
Güçten, öfkeden daha yaman.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 54 Cevabı

a) Metinde yer alan aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metinden hareketle tahmin ederek yazınız.

 • Cevap:

pençe: Yırtıcı kuş ve hayvanlarının tırnaklarına verilen isim
aslan yürekli: İyi, cesur yürekli
: İplik gibi şeylerden yapılmış , gözenekli örgü.
bereket: olağandan, alışılandan çok olma durumu, bol verim, bolluk, gürlük.
işletmek: işlemesini, çalışmasını sağlamak, çalıştırmak.
ilmek: hafifçe bir düğüm yapmak.
yaman: (güç, beceri ya da etki için) alışılmışın üstünde olan, olağanüstü.

• Etkinliği tamamladıktan sonra tahminlerinizin isabetli olup olmadığını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

b) Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını cümle içinde kullanınız.

 • Cevap:

pençe: Pençelerini sırtına geçirmişti.
aslan yürekli: Öğretmenimiz asla yürekli biriydi.
: Ağlara takılan balıklar çok güzeldi.
bereket: Çok bereketli bir yıl olmuştu.
işletmek: Kafeyi dayım işletiyordu.
ilmek: İpe üç ilmek atmışlardı.
yaman: Çok yaman bir delikanlıydı.

• Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime grubunu oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

 • Cevap: Sözlüğünüze eklemelisiniz.

2. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki cümlelerde “kalem” kelimesine getirilen ekleri inceleyiniz. Ardından eklerin kelimeye kattığı anlamları açıklayınız.

 • Cevap:

Kalemim sınıfta düşmüş.(İyelik eki –Benim anlamı katmış.)
Kalemin çok güzelmiş.( İyelik  eki –Senin anlamı katmış.)
Kalemi hepimizinkinden güzeldi.( İyelik eki –Onun anlamı katmış.)
Kalemimiz iki farklı renge sahip.(İyelik eki-Bizim anlamı katmış.)
Kalemler örtüyü kirletiyor.(İyelik eki-Onların anlamı katmış.)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 55 Cevabı

b) Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerle tamamlayınız.

benim-senin-onun-bizim-sizin-onların

 • Cevap:

Senin ayakkabıların sarı değil miydi?
Onun kitaplığı bir kütüphane titizliğinde düzenlenmişti.
Sizin düşünceleriniz sayesinde bu kadar başarılı oldu.
Benim bilgisayarım bu projeyi tamamlamak için yeterli.
Onların fotoğrafları çok renkliydi.
Bizim kapımız herkese açıktır.

Bilgi Kutusu

İsmin karşıladığı nesnenin kime veya neye ait olduğunu belirten, sahiplik gösteren eklere iyelik eki denir.

3. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki dizelerde insan dışındaki hangi varlıklara konuşma özelliği verildiğini belirleyiniz.

“Bir dala konmuştu karga cenapları;
Ağzında bir parça peynir vardı.
Sayın tilki kokuyu almış olmalı,
Ona nağme yapmaya başladı:
“Oooo! Karga cenapları, merhaba;
Ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz!
Gözüm kör olsun yalanım varsa
Tüyleriniz gibiyse sesiniz,
Sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın.”

 • Cevap: Konuşturulan Varlık: TİLKİ.

b) Aşağıdaki dizelerde karşıtlık (tezat) sanatını oluşturan kelimelerin altını çiziniz.

 • Cevap:

“Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya;
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.”

Lambada titreyen alev üşüyor,
Aşk deyince kalem elden düşüyor.”

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 56 Cevabı

c) “Aslanla Fare” fablında yer alan konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) sanatlarının bulunduğu dizeleri uygun başlığın altına yazınız.

 • Cevap:

Konuşturma: Aşağıdaki dizelerde aslan insan gibi konuşturulmuştur.

Bu iş kükremekle değil

Kemirmekle olur demiş

Karşıtlık:  Aşağıdaki dizede büyük ve küçük kelimeleri ile tezat yani zır anlamlı kelimeler ile karşıtlık sanatı yapılmıştır.

Ben büyük, o küçük dememeli,

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz fabldan hareketle yanıtlayınız.

1. Şair “Aslan, aslan yürekliymiş o gün” dizesiyle ne demek istemektedir?

 • Cevap: Şair “Aslan, aslan yürekliymiş o gün” dizesiyle aslanın merhametli olduğunu ifade etmektedir.

2. Aslanın yardımına kim gelmektedir? Aslanı tuzaktan nasıl kurtarmaktadır?

 • Cevap: Aslanın yardımına fare gelmektedir. Ağı kemirerek, aslanı kurtarmaktadır.

3. Sizce, fablda anlatılanların gerçek hayatta olması mümkün müdür?

 • Cevap: Hayır mümkün değildir. Çünkü gerçek hayatta hayvanlar konuşturulmazlar. Ayrıca bir farenin bir aslana yardım etmesi pek görülecek bir durum değildir.

4. Şair, metnin sonunda hangi öğüdü vermektedir?

 • Cevap: Zaman ve sabrın öfkeden daha güçlü olduğu öğüdünü vermektedir.

5. ETKİNLİK 

Okuduğunuz fablın konusunu ve ana duygusunu yazınız.

 • Cevap:

Fablın Konusu: Aslanın iyiliği karşısında iyilik bulması
Fablın Ana Duygusu: İyiliğin iyilik getireceği

6. ETKİNLİK 

Fablda yer alan hangi davranışlar, hangi sonuçları doğurmuştur? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: Fablda yer alan iyilik , iyiliğin gelmesine sebep olmuştur. Aslanın fare yardım etmesi sonrasında zor duruma düştüğünde farenin de aslana yardım etmesiyle sonuçlanmıştır.

7. ETKİNLİK 

Dayanışma ve dayanışmanın toplumların ilerlemesindeki önemiyle ilgili bir grup tartışması yapınız. Tartışmanın sonunda vardığınız sonucu öğretmeninizin öncülüğünde raporlaştırınız.

 • Cevap: Ramazan ayı içerisinde bir çok şirket çalışanına veya gücü yeten şahıslar ellerinden geldiği kadar yoksul insanlara yardımlaşmak için ramazan paketi hazırlayarak insanlara en azından senede bir ayda olsa güzel yemekler yedirebilmek için erzak yardımında bulunmaktadırlar. Buda milletimizin ne kadar alçak gönüllü olduğunu gösterir. Ve yardımlaşmayı sevdiğini gösterir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 57 Cevabı

En sevdiğiniz arkadaşınıza dayanışmanın önemini açıklayan bir e-posta gönderiniz.

• E-postanızı yazmadan önce öğretmeninizin e-posta yazım kuralları hakkındaki açıklamalarını dikkatle dinleyiniz.

 • Cevap:

Gelenek Derse Hazırlık 

1. Barışın sembolleri hakkında araştırma yapınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize not alınız.

 • Cevap: Zeytin Dalı ve Güvercin, Kırık Tüfek, Barış Bayrağı,  V İşareti, Kağıt Turnalar Barış İşareti…

2. “Bir Dünya Bırakın” adlı şarkıyı öğreniniz.

 • Cevap:

Bir Dünya Bırakın

Bir vatan bırakın biz çocuklara
Islanmış olmasın göz yaşlarıyla

Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar

Bir bahçe bırakın biz çocuklara
Göklerde yer açın uçurtmalara

Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar

Bir barış bırakın biz çocuklara
Uzansın şarkımız güneşe ve aya

Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar

Bir dünya bırakın biz çocuklara
Yazalım üstüne SEVGİLİ DÜNYA

Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar

Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar Notaları

sol fa mi re re fa mi re mi fa sol la

sol fa mi re re fa mi re do do sol la si do do si do si si la si do la sol sol la fa mi fa sol

Bir Dünya Şarkısını Dinle

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Birey ve Toplum Sayfa 53-54-55-56-57 Aslanla Fare Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!