Ana Sayfa / Şiir / Avşar Elleri Şiirinin İncelemesi, Tahlili, Kafiye ve Redifleri, Zihniyeti, Nazım Birimi, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları

Avşar Elleri Şiirinin İncelemesi, Tahlili, Kafiye ve Redifleri, Zihniyeti, Nazım Birimi, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları


Avşar Elleri Şiirinin İncelemesi, Tahlili, Kafiye ve Redifleri, Zihniyeti, Nazım Birimi, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları

Dadaloğlu Avşar Elleri Şiiri

Avşar Elleri Şiirinin Nazım Biçimi: Koşma

Avşar Elleri Şiirinin Nazım Birimi: Dörtlük

Avşar Elleri Şiirinin Birim Sayısı: 3 dörtlük.

Avşar Elleri Şiirinin Ölçüsü: 4+4+3= 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Avşar Elleri Şiirinin Ahenk Unsurları: Kafiye ve redif.

Avşar Elleri Şiirinin Kafiye ve Redifleri:

I. DİZE

Elleri / ırağı = ı’lar yarım kafiye

Eller bizimdir/ yollar bizimdir = ler ve dir’ler redif  l’ler yarım kafiyedir.

Kafiye şeması : abab

II. DİZE

Kirmani/temrani/fermani = mani’ler zengin kafiye

Kafiye şeması: aaab

III. DİZE

Kurulur/vurulur/serilir= r’ler yarım kafiye

Kafiye şeması:cccb

Avşar Elleri Şiirinin Söz Sanatları:

Kişileştirme: Kalktı göç eyledi Avşar elleri . Avşar yurdu göç eden insanlar gibi sunulmuştur.

Benzetme: Nice koç yiğitler. Yiğitler koça benzetilmektedir.

Avşar Elleri Şiirinin Dili: Sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır.

Avşar Elleri Şiirinin Teması: İsyan, Başkaldırı, Hak arama temaları vardır.

Avşar Elleri Şiirinde Gelenek: Halk şiirinin Koçaklama türüne güzel bir örnektir.

Avşar Elleri Şiiri ve Şair: Şair zulümlere karşı isyan bayrağını açmış ve yaşam hakkını savunmuştur.

Avşar Elleri Ses Olayları:

Kalktı: Kalktı kelimesinde ünsüz sertleşmesi ses olayı vardır. Kalk-dı=kalktı.

Giden: Giden kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. Git-en= giden

Irağı: Irağı kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. Irak-ı=Irağı

Mızrağımın: Mızrağımın kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. Mızrak-ımın=MızrağımınBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir