Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Ceylana Yardım Edenler Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

Ceylana Yardım Edenler metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 133-134-135-136-137 (Erdemler)

Ceylana Yardım Edenler Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 133 Cevabı

HAZIRLIK

1. Renkli kartonlara yazdığınız özlü sözler ve atasözleriyle sınıfınızı süsleyiniz. Bunların anlamları üzerine konuşunuz.

 • Cevap:

Eller çok olunca yük hafifleşir.
Sağlam göz ağlasa kör gözden yaş çıkar.
Ağaç düşer de yakınına yaslanır.
Yalnız yiyen felaket gününde de yalnızdır.
Allah yardım ederse kuluna her iş girer yoluna.
İmece günü bulut görmeyene ne mutlu.
Kurbağadan yardım istenmektense boğulmak daha iyidir.

2. İzlediğiniz videolardan en çok hangisini beğendiniz? Niçin?

 • Cevap: Özellikle paylaşım ile ilgili olan videoyu zorluklar karşısında dayanışma içinde olarak birbirine destek olan arkadaşlığı anlattığı için sevdim.

3. Aşağıdaki özlü sözleri uygun biçimde tamamlayınız.

 • Cevap:

Kusursuz  DOST arayan DOSTSUZ  kalır.
Hepimiz BİRİMİZ , birimiz HEPİMİZ İÇİN için.

1. ETKİNLİK

“Ceylana Yardım Edenler” metnini dikkatle dinleyiniz. Dinleme sırasında öğretmeniniz metni çeşitli yerlerinde durdurup metnin devamıyla ilgili size tahmin soruları soracaktır. Bu soruları cevaplayınız.

Öğretmenimin 1. sorusuna verdiğim cevap:
Öğretmenimin 2. sorusuna verdiğim cevap:
Öğretmenimin 3. sorusuna verdiğim cevap:
Öğretmenimin 4. sorusuna verdiğim cevap:

 • Cevap: Bu etkinliği öğretmeninizin soracağı sorulara göre yapmalısınız.

2. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 134 Cevabı

“Ceylana Yardım Edenler” metnini dinlerken anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Bunların anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerden kontrol ediniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz bu kelimeleri kullanarak aşağıdaki alana bir çengel bulmaca tasarlayınız. Bulmacanızı sıra arkadaşınıza çözdürünüz.

 • Cevap:

yatışmak:

tahminim: dinmek

Sözlük anlamı:aşırılığı, etkisi, hızı, yeğinliği azalmak ya da geçmek.

************

verimli:

tahminim: zengin mineralleri olan, üretken.

Sözlük anlamı:verimi iyi ve bol olan.

************

kader:

tahminim: alın yazısı

Sözlük anlamı: İnsanla ve her şeyle ilgili bütün olan bitenleri, olmakta olanları ve gelecekte olacakları önceden ve değişmeyecek bir biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç.

************

kolaçan etmek:

tahminim: etrafı incelemek

Sözlük anlamı: çevrede olup bitenleri anlamak ereğiyle dolaşmak.

************

bitkin:

tahminim: yorgun

Sözlük anlamı: çok yorulmuş olan, gücü tükenmiş (kimse).

************

hayır:

tahminim: karşılık beklemeden yapılan sevap, iyilik

Sözlük anlamı: bir karşılık beklemeksizin yapılan yardım, iyilik işi, iyilik.

************

tuhaflık:

tahminim: acaiplik

Sözlük anlamı: tuhaf olma durumu.

3. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metni özetleyiniz.

 • Cevap: Kaplumbağa, karga ve fare sohbet ederken bir ceylan onların bulunduğu yere gelir. Kaplumbağa evine sığınmış, fare deliğine girmiş karga da havalanmış dala konmuş. Ceylandan korkuları geçince çıkmışlar ceylanla konuşmaya başlamışlar. Korkma su içmek istiyorsan rahatça iç demişler. Rahatlayan ceylan anlatmaya başlamış. Avcılardan nasıl kaçtığını anlamış. Kaplumbağa korkmamasını burasının güvenli verimli olduğunu söylemiş. Dost olmayı öğrenmiş. Ceylan kabul etmiş. Gölgelikte sohbet ederken ceylanı görmemişler. Karga etrafı kolaçan etmiş. Ceylan bir avcının tuzağına düşmüş. Fare ve kaplumbağa hemen yardıma koşmuşlar. Fare ceylanın nasıl tuzağa düştüğünü sorar. Ceylan kaplumbağaya neden geldiğini sormuş, çünkü hepimiz kaçarız ama sen ağırsın nasıl kaçarsın demiş. Kaplumbağa demiş ki Ben Dostluğun gereğini yerine getiriyorum demiş. Dost vefalı olmak zorundadır demiş. Kurtarmışlar ceylanı, avcı dönünce hemen kaçmışlar avcı da kaplumbağayı bağlamış. En sonunda kaplumbağayı da kurtarmış ormana dönmüş mutlu yaşamışlar.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 135 Cevabı

Dinlediğiniz metnin konusunu aşağıya yazınız.

 • Cevap: Metinde anlatılan olay tuzağa düşen bir ceylanı, diğer hayvanların kurtarmasıdır. Hayvanlar arasındaki dostluktan bahsediliyor.

5. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metnin ana fikrini atasözleriyle ifade etmeniz gerekirse aşağıdakilerden hangileri bunun için uygun olur? İşaretleyiniz.

Açma sırrını dostuna, dostunun dostu vardır, o da söyler dostuna.
Cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir. ( )
Dost kara günde belli olur. (X)
Dost dostun eyerlenmiş atıdır. ()
Düşenin dostu olmaz. ()
Dost acı söyler. (X)

 • Cevap:

6. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metnin türü nedir?

 • Cevap: Fabldır.

2. Ceylanın dostlarıyla nasıl tanışmıştır?

 • Cevap: Avcılardan kaçarken ormanda onlara rastlamıştır.

3. Ceylanın tuzağa yakalandığını gören dostları ne yapmıştır?

 • Cevap: Hemen yardımına koşmuşlar. Hatta ağır yürüyen kaplumbağa bile yardım etmek için dostça her türlü tehlikeyi göze alarak ceylanın yanına gitmiş.

4. Ceylan, kaplumbağa için niçin endişelenmiştir?

 • Cevap: Çünkü kaplumbağa çok ağır hareket ettiğinden eğer avcı gelirse kaçamayacak olmasından dolayı endişelenmiştir.

5. Kaplumbağanın fedakârlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kaplumbağanın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

 • Cevap: Bence her dostun yapması gereken bir davranıştır. Çünkü dost kara günde belli olur diye boşuna dememiş atalarımız. Ben de olsam ben de öyle davranırdım.

6. Fare kaplumbağayı avcının elinden kurtarmak için nasıl bir plan yapmıştır?

 • Cevap: Ceylanın avcıyı aldatmasını onu tuzağa çekmesini bu arada da kaplumbağanın ellerinin bağlı olduğu ipi farenin kemirerek koparmayı böylece hem avcıyı tuzağa düşürmeyi hem de kaplumbağayı kurtarmayı planlamışlar.

Siz olsaydınız nasıl bir plan yapardınız?

 • Cevap: Ben olsam ben de benzer bir plan yapardım. Ceylan hızlı olduğu için avcı onu yakalayamaz fare de karga gözetlerken hızlıca ipleri kemirerek kurtarırdık kaplumbağayı.

7. Metinde dostluk, vefa ve karşılıksız yardım etmeyle ilgili neler söyleniyor? Bunlara katılıyor musunuz?

 • Cevap: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü metinde dostların her zaman birbirlerine destek olmaları gerektiği, bazen küçük dostlukların büyük tehlikeleri yenebileceğinden bahsedilmektedir.

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 136 Cevabı

Dinlediğiniz metnin başlığını beğendiniz mi? Aşağıdaki kutucuklara başlık önerilerinizi yazınız.

 • Cevap: Beğendim ama benim başlık önerilerim şöyledir:

DOSTLUK HAYAT KURTARIR

VARSA DOSTUN VARDIR HUZURUN

8. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metni canlandırmak amacıyla gruplar oluşturunuz. Metni sınıfta canlandırınız. Canlandırmada ses tonunuzu ayarlayıp beden dilinizi etkili kullanmaya gayret ediniz. Canlandırmadan sonra aşağıdaki soruları grupça cevaplayınız.

• Grup olarak canlandırmayı daha güzel yapabilir miydik?

 • Cevap: Bu soruları kendi aranızda sınıf içinde yapmalısınız.

• Grup içi iletişimimiz yeteri kadar iyi miydi?

 • Cevap:Bu etkinliği kendi aranızda sınıf içinde yapmalısınız.

9. ETKİNLİK 

Aşağıdaki konuşma konularından ve verilen kelime ve kavram havuzlarından birini seçerek bir konuşma yapınız. Konuşmanızda ama, fakat, ancak, bununla birlikte ve buna rağmen gibi ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.

 • Cevap: HER ŞEYİN YENİSİ DOSTUN ESKİSİ

Bu hayatta yenilenmek yeniyi yakalamak çok önemlidir. Ama bir şey hariç: O da dostluk. Çünkü dostluğun eskisi makbuldür. Bununla birlikte dostluklar da eğer sağlam zemine oturtulursa kıymeti olacaktır. Ancak o zaman dostluğun değeri artabilir. Çok paranız var ama buna rağmen mutsuzsanız bilin ki dostsuz olduğunuz içindir. Hiç unutmayın.

10. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 137 Cevabı

Sınıfta üçerli gruplara ayrılınız. Her grup aşağıda verilenlerden yola çıkarak hikâye edici bir metin oluşturacaktır. Grup üyelerinin her biri hikâyenin bir bölümünü yazacaktır. Hikâyenizi A4 kâğıdına yazınız. Hikâyenizi yazarken yazım kılavuzu kullanınız. Hikâyenizi bütünlük içerisinde tamamladıktan sonra sınıfta paylaşınız.

 • Cevap: Bu etkinliği sınıf içinde yapmalısınız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Yaşadığınız ya da gezip gördüğünüz bir yerle (dağ, tepe, deniz, göl, akarsu, çağlayan, kale, kule, çeşme, köprü vb.) ilgili halk arasında anlatılan hikâye ve efsaneler hakkında araştırma yapınız, notlar tutunuz.

 • Cevap: Bursa’nın ilk yerleşim alanlarından biri olan Misi Köyü, turistler tarafından yoğun ilgi gören eski evleri, tarihi kalıntılarıyla büyük ilgi görmektedir. Nilüfer ilçesine bağlı olan köy 2000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bilinen en eski adının Mysia olan köy hem doğasıyla hem de tarihi değerleriyle ziyaretçilerini büyülemektedir. Pekmezi ve Asma yaprağı ile çok tanınmıştır. Hristiyanlar için köy kutsal bir değere sahiptir. Köydeki civarında bulunan bir manastır kalıntısında İncil’in bir nüshasının saklı olduğu düşünülmektedir.

• Gazlı Göl kaplıcaları hakkında güvenilir bilgi kaynaklarından araştırma yapınız. Araştırmada elde ettiğiniz bilgileri not ediniz.

 • Cevap: Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan Gazlıgöl Kaplıcası, şehir merkezine 21 kilometre uzaklıkta olup ulaşım sorunu yoktur. Su özelliği: 64°C sıcaklıkta çıkan jeotermal su, karbonhidratlı sular gurubuna girmektedir. Şifa özelliği: Banyo tedavisinde romatizmal hastalıklar, deri hastalıkları ve kadın hastalıklarında yararlı olduğu gözlenmiştir. İçme kürlerinde ise mide, safra kesesi, bağırsak ve böbrek rahatsızlıklarına yararlı olduğu tespit edilmiştir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 4. Erdemler Sayfa 132, 133, 134, 135, 136, 137 Ceylana Yardım Edenler Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
unlike
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!