Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Cevapları / Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Günsu TÜZÜN tarafından 163 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Ebru YÜCESAN tarafından yapılmış.

Demokrasi ve İnsan Hakları Ada Yayınları Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

1. Toplumsal yaşam içinde insan hak ve özgürlüklerine yeterince değer verdiğimizi düşünüyor musunuz? Neden?

  • Cevap: İnsan hakları, kişiyi özü ile yaşatacak kurallardır. Bu kurallar, insanı insan yapan kurallar olarak da tarif edilebilir. İnsan hakları 10 Aralık 1948’de başlamış bir olgu değildir. Dünya kurulalı insana, insan haklarına saygı her çağda zamana uygun olarak gösterilmiştir. İnsanların kendi istekleri dışında yaşamak zorunda bırakıldıkları şartlara tarih boyunca rastlanmıştır. İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.Bireysel karşı koymalar etkili olamamıştır. Bu sebeple tam bağımsız ülkelerde yaşayan insanların haklarının, artık devletleri yönetenlerin güvencesi altında olması fikri ağırlık kazanmıştır.

    İnsan haklarını, insanın kendisi değil, yasalar, eşit olarak hiçbir ayrım yapmadan koruyacaktır.

    Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen bildiri ile insanların daha bağımsız yaşamaları öngörülmüş, bu 30 maddelik bildiriye uyulması konusunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması istenmiştir.

2. Sergilenen davranışları değerlendirirken ya da eleştirirken ölçütünüz nedir?

  • Cevap: İnsanın yapıp etmelerini ahlak, ahlak yasalarına ve toplumsal kurallara göre değerlendirir. Bunun yanında Demokrasilerde çoğunluk kadar azınlığa da değer verilir, saygı gösterilir. Çünkü, çoğunluk rakipsiz ve denetimsiz bir güç durumuna gelince, kişi hak ve özgürlükleri açısından büyük bir tehlike oluşturabilir.

3. Toplumsal yaşam içinde sergilenen tutum ve davranışları, insan hak ve özgürlükleri açısından değerlendirmemizin ne tür yararları vardır? Belirtiniz.

  • Cevap:  İnsan davranışları belirli oranda diğer insanları da ilgilendirir. Hayattaki kuralların bir kısmı hukuka, bir kısmı örf ve adetlere bir kısmı da inançlara dayalıdır. Toplum hayatını düzenleyen kurallara uymak, insan ilişkilerini geliştirir ve kişilerin mutlu olmasını sağlar. Aykırı davranışlar kişileri mutsuz kılar, giderilmesi güç olan durumların meydana gelmesine neden olur. İnsan ilişkilerinde başarısız, sosyalleşme sıkıntısı varsa bu durum, insanı çevresinde sevimsiz, kaba ve saygısız duruma düşürebilir. Bu nedenle, insanların iyi alışkanlıklar edinmeleri ve bunu sürekli bir davranış haline getirmeleri kaçınılmazdır.Her insan tek başına olduğu zamanlarda bile, iyi olanları gerçekleştirme yolunda çaba harcamalı ve olumsuzluklardan kaçınmalıdır, insanlar, diğer insanlarla olan ilişkilerinde dikkatli davranmalıdırlar… Bulundukları yerin kurallarına göre davranış göstermelerinin kendilerine değer kazandıracağını unutmamalıdırlar, insan önce iyi ile kötüyü ayırt edebilmeli, iyi olanları kendisi için istediği gibi başkaları için de istemeli ve bunu davranış haline getirmelidir, iyi ve kötüyü birbirinden ayıracağı için de çevrede olumlu izlenimler bırakır. Diğer taraftan insanın kendisini disipline etmesi, kurallara uyması, toplum hayatının vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle toplumda, davranış bozukluklarından arınmış, güven duyulan medeni insanlara ihtiyaç vardır.
1
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir