Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

Dilimiz Kuşatma Altında metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 130-131-132-133-134-135-136-137 (Birey ve Toplum)

Dilimiz Kuşatma Altında Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 130 Cevabı

HAZIRLIK

1. Çevrenizde Türkçe olmayan tabelalar var mı? Varsa bunlar hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

 • Cevap: Var. Çoğu İngilizce. Son zamanlarda ise özellikle Arapça tabelalarda büyük artış vardır. Bence çok yanlış. Çünkü dilimize zarar veriyor bu tabelalar. Çünkü Türkçe’miz varken yabancı dilde tabelalar olması dilimizin yıpranmasına neden oluyor.

2. Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?

 • Cevap: Hayır bulmuyorum. Çünkü dilimizde karşılığı olan kelimeler yerine bazen sırf görünüş olsun bazen de bir yerlerde artistlik yapmak için yabancı dilden kelimeler kullanmak dilimize zarar vermektedir. Bundan dolayı bence varsa Türkçe’sini kullanmalıyız.

Televizyon Kanallarımızın, Reklamcıların Dikkatine!
Bir şeyi sahiplenmek, korumak, geliştirmek, sürdürebilir kılabilmek için yüreğimize, beynimize si- linmemecesine yerleştireceğimiz duygu “sevgi”dir. İnsanoğlunun toplumsal yaşamında, ilişkilerinde, “sevgi”nin var olma gerekliliği bana göre değişmez kuraldır ya da öyle olmalıdır. Kişi mesleğini sevmezse başarılı olamaz, ilerleyemez. Kendini sevmezse gelişemez, mutsuz olur, çevresine yabancılaşır. Aile bireyleri arasında sevgisizlik çocuğu yalnızlığa iter. Çocuğumuzu sevmezsek onu topluma çeşitli sorunlarıyla tek başına terk etmiş oluruz, bu böylece sürüp gider.
Nereye mi varmak istiyorum? Konuştuğumuz Türk diline, dilimize, ana dilimize… Öyle görüyorum ki biz kendi “dilimizi”, konuştuğumuz, yazdığımız, insanlarla ilişki kurmakta aracı olan Türkçe- mizi sevmiyoruz.
Neden mi? Seviyor olsaydık, dilimize özen gösteriyor olsaydık çocuğumuza gösterdiğimiz ilgiyi, sevgiyi, özeni, emeği “Türk diline” vermiş, verebilmiş olsaydık bugünkü duruma düşmezdik. Os- manlıcadan, Acemceden alıntı sözcüklerden arındırılmış bir “Türkçe’yi yerleştirmek uğruna Cum- huriyet’ten günümüze yapılan çalışmalar süredursun, “Türk dili” şimdi de yepyeni bir tehditle karşı karşıya: Küreselleşme adına, İngilizcenin kuşatması altında, giderek benliğinden, özünden uzaklaşıyor. Kimi aydınlarımız, yazarlarımız, çizerlerimiz, basınımız, sanatçılarımız, televizyon kanallarımız,

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 132 Cevabı

Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış kutucuklara yazınız.

1. Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve iletişim bakımlarından birbirine yaklaşmaya ve bir bütün olmaya götürmek, globalleşmek. (küreselleşme)
2. Kitapçık. (broşür)
3. Çevresini sarmak, çevrelemek, çevirmek, abluka etmek, ablukaya almak, ihata etmek, muhasara etmek. (kuşatmak)
4. Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak, tereddi etme. (yozlaşmak)
5. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet. (emek)
6. Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz, motto. (slogan)
7. Söyleyiş özelliği. (şive)
8. Farsça. (acemce)
9. Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam. (özen)

2. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 133 Cevabı

“Dilimiz Kuşatma Altında” metni ile ilgili sorular oluşturup yanıtlarını yazınız. Hazırladığınız soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

 • Soru:  Dilimizin yozlaşmasının en büyük sebebi nedir?
 • Cevap: Dilimize yeterince önem verilmemesi, dilimizi sevmememiz.
 • Soru: Dilimizi bozan en önemli şey nedir?
 • Cevap: Dil sevgisinin yerleştirilmemesi
 • Soru: Dilimizdeki yozlaşmanın örnekleri nelerdir?
 • Cevap: Bazı iş yerlerinin adlarının yabancı dillerden alınan kelimelerden olması, Türkçesi varken yabancı kelimelerin tercih edilmesi.
 • Soru: Dilimizi korumak için neler yapılmalı?
 • Cevap: Televizyonlardaki yapımlarda Türkçeyi geliştirecek, sevdirecek doğru kullanımı teşvik edecek programların yapılması, tabelaların yabancı dilde değil Türkçe kelimelerle yazılması.

3. ETKİNLİK 

“Dilimiz Kuşatma Altında” metninin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Konu: Geçmişten günümüze dilimizin nasıl yozlaştığı, kitle iletişim araçlarının dilimize nasıl zarar verdiğidir.
Ana Fikir: Dilimizi her türlü iç ve dış tehlikelerden, zararlardan korumamız gerektiği

4. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 134 Cevabı

Aşağıdaki paragraflarda hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığını bulunuz. Paragrafın altındaki noktalı yerlere yazınız.

öyküleyici
betimleyici
tartışmacı
açıklayıcı

Anneme armağan olarak aldığım cam kavanozu yemek masasının üzerine bıraktım. Annem mutfağa girdi, sandalyeye oturdu ve masanın üzerindeki kavanoza bakmaya başladı. Kavanozun üzerindeki “Senin için” yazısını okuyunca gülümsedi.

 • Cevap: öyküleyici

Çevre sorunlarının en önemli boyutu bence ekonomidir. Söz gelimi bugün astronotlar için, atık suları içilecek şekilde arıtan bir makine geliştirilmiştir. Bir fabrikanın veya bir otomobilin atmosfere yaydığı tehlikeli maddeleri bugünkü teknolojiyle sıfıra indirebiliriz. Ancak İstanbul gibi bir kentte, çok büyük bir maliyet isteyen bu iş zor görünüyor.

 • Cevap: tartışmacı

Büyük kubbeli serin divan, bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor sincap rengi bahar aydınlığı, çinilerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu.

 • Cevap: betimleyici

Saklambaç, en az iki kişiyle oynanır. Öncelikle bir ebe belirlenir. Ebe, duvara yasladığı ön kolu üzerine yüzünü ve gözünü kapatarak önceden belirlenen bir sayıya kadar sayar. Saymaya başladığında da diğer oyuncular saklanır. Ebe saymayı bitirince “Önüm, arkam, sağım, solum sobe; saklanmayan ebe!” diye bağırır ve diğer oyuncuları bulmaya çalışır. Diğer oyuncular ise ebenin korunaksız bıraktığı ebe duvarına “Sobe!” diye bağırarak dokunmaya çalışır.

 • Cevap: açıklayıcı

5. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 135 Cevabı

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin size hissettirdiklerini anlatan bir konuşma yapınız.

Bir ferman yayınlamıştı:
“Bugünden sonra, divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste, meydanda Türkçe’den başka dil konuşulmaya!” diye,
Hatırlayanınız var mı?
Dolanın yurdun dört bir yanını,
Çarşıyı, pazarı, köyü, şehiri,
Fermana uyanınız var mı?
Nutkum tutuldu, şaşırdım, merak ettim,
Dolandığınız yerlerdeki Türkçe olmayan isimlere,
Gördüklerine, duyduklarına üzüleniniz var mı?
(…)
Yol üstü lokantamızın fast food,
Yemek çeşitlerimizin menü,
Hesabını adisyon diye ödeyeniniz var mı?
İki katlı evinizi dubleks, üç katlı komşu evini tripleks,
Köşklerimizi villa, eşiğimizi antre,
Bahçe çiçeklerini flora diye koklayanınız var mı?
Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik,
Vurguncunun spekülatör, eşkiyanın mafya,
Desteğe, bilemediniz koltuk çıkmaya sponsorluk diyeniniz var mı?
Toprağımızı, bayrağımızı, inancımızı çaldırmayalım derken Dilimizin çalındığını, talan edildiğini,
Özün el diline özendiğine içiniz yananınız var mı?
Masallarımızı, tekerlemelerimizi, atasözlerimizi unuttuk,
Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı?
Şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerimizi kaybettik, Türkçemiz elden gidiyor, dizini döveniniz var mı?
Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum, Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı?

 • Cevap: TÜRKÇE’MİZE NE OLDU?

Bu şiiri okuduğumda yüreğim acı acı burkuldu. Çünkü fark ettim ki geçmişten günümüze dilimize sahip çıkmamış, onu bozmuş onu kirletmişiz. Artık televizyonlarda Türkçe konuşanlar ayıplanır hale gelmiş, tabelasını Türkçe yapan esnaf batmış, dili korumak için çırpınan yürekler ise bir kenara atılmıştır. Bunların yerine dilimizi hor kullanan, küçümseyen kafalar alkışlanır hale gelmiştir. Bin yıl önceden bizleri uyaran ve dilimizi bizlere emanet eden Karamanoğlu Mehmet Bey gitmiş yerine dilini yok etmek için çırpınan bir nesil türemiştir.

6. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 136 Cevabı

Günümüzde sıkça kullanılan bazı yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını yazınız.

 • Cevap:

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerin öğelerini bularak karşılarındaki öge dizilişleriyle eşleştiriniz.

 • Cevap

8. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 137 Cevabı

“Dilimiz Kuşatma Altında” metninden ve aşağıdaki görsellerden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız.

 • Cevap: DİLİMİZ ÖZ EVİMİZ

Dilimiz bizim için çok değerlidir. Dilimizi zenginleştirmek güzelleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Peki biz dilimizi yabancı dillerden korumak için yeteri kadar özen gösteriyor muyuz? Bu soruyu herkesin dönüp kendisine sorması gerekiyor.

Okuldan, işten, evden çıkıp sokakta dolaşınca iş yeri tabelalarına baktığımızda acaba neler görüyoruz. Hep yabancı kelimelerle yazılmış yabancı kelimelerin bolca kullanıldığı iş yeri isimleri. Peki ya arkadaşlarımızla konuşurken Türkçemizi kurallarına uygun ve düzgün bir şekilde kullanıyor muyuz?

Biz günlük hayatımızda arkadaşlarımızla ve çevremizle olan ilişkilerimizde konuşmalarımızda ne kadar az yabancı kelime kullanırsak o kadar Türkçe’nin gelişmesine katkı sağlamış olacağız. Türk Dilinin gelişmesini sağlayacağız. Dilimize sahip çıkmalı, onu yabancı dillerden korumalıyız.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Birey ve Toplum Sayfa 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 Dilimiz Kuşatma Altında Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
1684
547
145
186
524
121
178

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!