Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları

Haritada Bir Nokta Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

Haritada Bir Nokta metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 252-253-254-255-256-257-258-259-260-261 (Vatandaşlık)

Haritada Bir Nokta Metni Cevapları

HAZIRLIK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 252 Cevabı

1. Bildiğiniz balık türleri nelerdir?

 • Cevap: Alabalık, barbun, çipura, karagöz, hamsi, sazan, lüfer, levrek

2. Çalışıp emek verdiğiniz bir işin karşılığını alamadığınızda ne hissedersiniz? Açıklayınız.

 • Cevap: Üzülürüm çünkü emeğimin boşa gittiğini düşünürüm. Siz olsanız siz de üzülmez miydiniz? Onca çalışmanızın heba olması zamanınızın kaybolması elbette iyi bir şey değildir.

Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözüm hemen bir ada arar; şehir, vilayet, havali isimlerinden hemen mavi sahile kayar… Robinson Crusoe’yi (Robinsın Kuruze) okumuşumdur herhalde, unuttum gitti. Onun zoruyla mavi boyaların üstünde bir garip ada ismi okuyunca hülyaya daldığımı sanmıyorum. Romanlar yüzünden adaları sevdiğimi pek ummuyorum ama belki de o yüzdendir. Haritada ada görmeyeyim. İçimdeki dostluklar, sevgiler, bir karıncalanmadır başlayıverir. Hemen gözlerimin içine bakan bir köpek, hemen, az konuşan, hareketleri ağır, elleri çabuk, abalar giymiş bir balıkçı, yırtık bir muşamba kokusuyla beraber küpeşte tahtaları karar-

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 256 Cevabı

Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış yerlere yazınız.

1. Bir tür balık ağı, ığrıp ()
2. Bir çeşit olta, çok iğneli olta ()
3. Hoşgörü. ()
4. Tutumsuz. ()
5. Hayalde canlandırma. ()
6. Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş. ()
7. Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet. ()
8. Tatlı düş, hayal. ()
9. Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik. ()
10. Yöre. ()
11. Balık sepeti. ()

 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

Haritada Bir Nokta” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Yazar adaları niçin seviyor olabilir?

 • Cevap: Yazar metinde okuduğumuz kadarıyla romanlar yüzünden adaları sevdiğini pek ummadığını ama belki de o yüzden olduğunu söylemiştir. Haritada ada gördüğünde içindeki dostluklar, sevgiler, bir karıncalanmadır başlıyormuş. Bence denizi martıları, balıkları o doğallığı güzellikleri sevdiğinden dolayı seviyor olabilir.

2. Yazar adadaki yaşamını nasıl sürdürmek istiyor? Sizce bu kararı almasında neler etkili olmuştur?

 • Cevap: Şimdi namuslu insanların arasında başım önüme eğilmiş, gülmeden, eğlenmeden, müsamaha dolu, kötülüğü göz kırpışından anlayınca cesaretten canavar kesilecek bir insan hâliyle sessiz, sakin, ağzına vur lokmasını al bir hâlde balığa çıkacak, iyiliklere hasret duya duya ömrümün sonunu, burada kesik bir son nefesle bahtiyar bitirecektim diyerek nasıl yaşamak istediğini anlatmıştır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 257 Cevabı

3. Dışarıdan ırıba katılanların hakkı nasıl verilmektedir?

 • Cevap: Kayığı temizleyenler sekiz kişiymiş. Yedisi onların adasındanmış. Balığın bol çıkmaya başladığı duyulduğu zaman, dışarıdan da insanlar gelirmiş. Dışarıdan ırıba katılanlar pay almazlarmış. Irıp tayfası ile reis, gönüllerinden ne koparsa o kadar balık verirmiş kendilerine.

4. Adaya dışarıdan gelen adama niçin balık vermiyorlar? Sizce bu doğru bir davranış mıdır?

 • Cevap: Çünkü zorbalığa başvuruyorlar. Adam yaşlı ve zayıf olduğu için hakkettiği halde ona balığını vermemek istemekte o balığı kendileri almak istemektedirler.

5. Kendisine pay verilmeyen adamın hakkını aramamasını doğru buluyor musunuz? Niçin?

 • Cevap: Hayır doğru bulmuyorum bence dayak bile yemeyi göze alıp hak ettiği balığı almak için mücadele etmeliydi.

6. Yazar, tanık olduğu haksızlık karşısında ne yapıyor?

 • Cevap: Ne yazık ki yazmayacağını ama kendisini tutamayarak hemen tütünceye giderek kalem kağıt alarak hemen gördüklerini hissettiklerini yazmıştır, bu yazma sebebini ise yazmasam ölürdüm diyerek açıklamıştır.

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz hikâyenin konusunu, ana fikrini, yardımcı fikirlerini bulunuz.

 • Cevap: Hikayenin konusu; bir adada balık paylaşımı sırasında yaşanan haksızlık ve buna şahit olan bir yazarın duygularıdır. Hikayenin ana fikri yazmanın önemi ve haksızlıklara boyun eğmemedir. Yardımcı fikirler olarak ise yazarın adaları neden sevdiği, nasıl bir adaya yerleştiği, balık payı ve tekne temizliği, payda haksızlık yapılması ve de yazarın bu durumda kaleme kağıda sarılmasıdır.

4. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 258 Cevabı

Metinde anlatım kimin ağzından yapılmıştır? Metinden aldığınız örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: Metinde anlatım öncelikle kahramanın ağzından yapılmıştır. Bunun yanında bazen diğer kahramanların ağzından da yapılmaktadır.

5. ETKİNLİK 

Yazarın “ırıba gelen kişiye pay verilmemesi” olayına bakış açısı nasıldır? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: Yanlış bulmaktadır. Çünkü yazar kayığı temizleyen herkese eşit paylar verileceğini düşünürken ne yazık ki yaşlı ve güçsüz adama pay verilmemesi karşısında üzülmüş hislenmiştir.

6. ETKİNLİK 

Haritada Bir Nokta” metninden öyküleyici ve betimleyici anlatıma örnek gösteriniz.

 • Cevap:

Öyküleyici anlatım: Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözüm hemen bir ada arar; şehir, vilayet, havali isimlerinden hemen mavi sahile kayar.

Haritayı görünce bir nokta ada, ada görünce de hemen fırtınaları, rüzgârları, uğultuları, köpekbalıklarını, sonra birdenbire adanın namuslu insanlarını hatırlayıveririm.

Betimleyici anlatım: Sonbahar uzun ve güzel geçti. Çardaklardaki yapraklar kırmızının en son hâline doğru ağır ağır kızara kızara, kırmızının renk oyunları içinde, düşmeden evvel ne kadar sallanıp durdular.

Camları buğulu bir kahvenin içinde elleri nasırlı, yüzleri güneş ve rüzgârla çizgili insanların arasında, bugünü de bir günah, daha doğrusu bir kötülük işlemeden bitirecektim

7. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 259 Cevabı

“Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir.” Emile ZOLA (Emil Zola) sözünden yola çıkarak haksızlık karşısında doğru tavır göstermenin önemini anlatan bir konuşma yapınız.

 • Cevap: Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. Çünkü bir insan bile olsa eğer mağdur ediliyorsa orada ciddi bir hukuksuzluk vardır.  Gerçeği susturup, yer altına gömseniz bile, büyüyecektir.  İnsanlık yalanı ve adaletsizliği kılıçla değil, kitapla yenecektir.   Yeryüzünde tek bir mabet taşı kalsa ve ona sahip çıkacak tek bir din adamı bulunsa, yine uygarlık için ciddi bir engeldir!   Gerçeği yerin altına gömseniz bile, o bir gün büyüyerek patlayacak ve her şeyi yok edecektir…   Dünyada biricik acı, sevildiğini sanmamaktır diyebiliriz.

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarını bulunuz. Cümlelerin doğrularını örnekteki gibi verilen boşluğa yazınız. 

1. Türkçe dersinde işaret ve belgisiz zamir konusunu işledik.
Türkçe dersinde işaret zamiri ve belgisiz zamir konusunu işledik.

2. Birçok insanlar bu konuda yanılıyorlar.

 • Cevap: Bir çok insan bu konuda yanılıyor.

3. Bütün gece kedi ve köpek havlamasından uyuyamadık.

 • Cevap: Bütün gece kedi miyavlaması ve köpek havlamasından uyuyamadık.

4. Ben ve Barış dinlenmek için her yıl tatile gider.

 • Cevap: Ben ve Barış dinlenmek için her yıl tatile gideriz.

5. Yarın size gelemem ama okulda bütün gün kursum var.

 • Cevap: Yarın size gelemem çünkü okulda bütün gün kursum var.

6. Kitap, annesinden ayrılan bir çocuğun hayatla mücadelesi anlatılıyor.

 • Cevap: Kitap annesinden ayrılan bir çocuğun hayatta kalma mücadelesi anlatıyor.

7. Biz gezmesini sevmeyen bir milletiz.

 • Cevap: Biz gezmesini bilmeyen bir milletiz.

8. Bahar gelince kuşlar ağaçlarda ötüyorlar.

 • Cevap: Bahar gelince kuşlar ağaçlarda öterler.

9. Tuna ve Ülkü aşağı yukarı iki üç saattir yolda.

 • Cevap: Tuna ve Ülkü aşağı yukarı iki üç saat yoldaymış.

9. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 260 Cevabı

a) Dünya Etik Haftası ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili afişi inceleyiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 261 Cevabı

b) Dünya Etik Haftası ile ilgili bir kompozisyon yarışmasına katılacağınızı düşünün. Afişten yola çıkarak bir yazı yazınız.

 • Cevap: Etik Günü İle İlgili Kompozisyon Örneği

Hukukun üstünlüğüne inanılan bir toplumda hukukun caydırıcı cezalar vermesine de gerek yoktur. Fakat insanları suça eğilimli halden kurtarmak için eğitim gerekir. Eğitim ve öğretim bir insanlık hakkıdır. Eğitim işin içine girince yazısız kurallar varlığını gösterir. Yazısız kurallar, milletten millete değişse de nesilden nesle değişmeden gelenek ve görenek, örf ve adet, dini inançlar nispetinde meydana gelmiş ahlaki kurallardır. Ahlaki kurallar her sahaya tatbik edilebilir.

Cemiyet ahlakı, kamu etiği olarak bilinir. İş ahlakı, iş etiği olarak bilinir. Etik, ahlak demektir. Bir toplumu var eden kadim değerler tutumunun korunması ve geliştirilmesi etik değerleri oluşturur. Etik olarak yaşanılan bir hayatta hoşgörü, merhamet, adalet ve vicdan yerleşik hale gelir.

Bu nedenle 25 Mayıs Etik Günü olarak kutlanır. Devam eden haftada ahlaki değerler, tutumlar, manevi hazlar her alanda değerlendirilerek sahip çıkılması gereken etik değerler şeklinde farkındalık oluşturma çabalarına dahil olur. Etik, biraz da insanların karakterleri ile ilgilidir. Bu nedenle tarihi ve coğrafi bir devamlılık ve şartlar gereğince oluşan bir şuurdur. Etik davranış, duygu, düşünce ve davranışta olgunluğu ifade eder. Etik gününde bunların hatırlanması için yapılan çalışmalara herkes katılmalıdır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Tema Vatandaşlık Sayfa 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 Haritada Bir Nokta Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
122
27
12
41
37
10
28

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!