Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık

İhtiyar Çilingir Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

İhtiyar Çilingir metni cevapları ve soruları, Ata Yayıncılık 6. Sınıf Türkçe Ders kitabı sayfa 154-155-156-157-158-159-160 (Sanat)

İhtiyar Çilingir Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 154 Cevabı

Hazırlık Çalışması

1. Anadolu’da yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve zanaatlarla ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Anadolu’da halen yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve zanaatlar ; Çini Sanatı, Hat Sanatı, Cam Sanatı, İşleme Sanatları, Bakırcılık, Çömlekçilik, Ağaç İşleri Sanatı, Halı Dokumacılığı ve örgülerdir.

2. Yörenizde bulunan el sanatlarının neler olduğunu açıklayınız.

 • Cevap: Yöremizde bulunan el sanatları çok olmasa da el örgüleri, halı dokumacılık, ebru ve tahta oymacılığı gibi sanatlardır. Ebruli sanatı kitre ile yoğunlaştırılan su yüzeyinde özel boyalar kullanılarak fırça, biz ve tarak gibi aletler ile bir takım özel tekniklerle oluşturulan, desenlerin kağıt üzerine aktarılması ile yapılan süsleme sanatıdır. Ebruli de belli başlı teknikler bulunmaktadır. Bu teknikler battal ebru, gelgit ebru, şal ebru, serpme, bülbül yuvası, taraklı ebru, dalgalı ebru, hafif ebru, zemin ebrusu ebru sanatında bizim evde yapabilmemiz için tüm ayrıntıları öğrenebileceğimiz kurslar bulunmaktadır.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 1883 yılında doğmuştur. Öğretmenlik, gazetecilik, milletvekilliği, büyükelçilik ve yazarlık yapmıştır. Hikâye ve roman türünde eserler vermiştir. Esendal, “Otlakçı, Mendil Altında, Temiz Sevgiler, Miras, Ayaşlı ve Kiracıları” adlı eserleriyle tanınmaktadır.

İHTİYAR ÇİLİNGİR

Koyunpazarı’nda bir ufacık dükkân; bir küçük ocak yanıyor, bir ufak çocuk körük çekiyor. İhtiyarlamış, küçülmüş, ak sakallı, küçük yüzlü bir adam, gözünde çifte gözlük, minimini halkaları ateşte ısıtıp zincir bağlıyordu.
Ne hoş manzara, gözüm ilişti. Dükkânın önünde kaldım. Bir çilingir dükkânı. Ufak kilitler, eski zaman kapı halkaları, menteşeler, hayvan zincirleri. Böyle ufak tefek şeyler yapıyor. Bunlardan pek çok da yapmış, dükkânın ötesine berisine asmış.
— Kolay gelsin, usta.
— Kolayı başına gelsin!..

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 155 Cevabı

Bir tarafa dayanıp durdum. Adamcık, benimle hiç meşgul olmuyor göründü. Birer tarafı açık, ufak halkalar hazırlamış, bir halka takıp açık tarafını ateşe tutuyor, o hazır oluncaya kadar bir başkasını ateşten çekip ucunu, kemali dikkatle1 kapıyor, bir parça büküyor. Onu tekrar ateşe verinceye kadar, evvelki hazır oluyor, böylece muntazam çalışıyordu. Emin olunuz ki, gayet dürüst ve muntazam bir zincir vücuda geliyor, bir cilası noksan kalıyordu. Şüphesiz, eski binalarda gördüğümüz o müzeyyen edavat2 böyle dükkânlarda, bu nezaketle, bu ihtimamla, bu kanaat ve feragatle işlenir, yapılırdı. Sanata böyle merbutiyyet-i dindarâne3 vardı. Her şeyi inkâr eden küfür devresi gelmemiş olsaydı, şüphesiz bu güzel şeyler sönüp gitmeyecekti.Ben oradayken, gençten bir adam geldi. Elinde bir değnek vardı. Demirciye uzattı. Bu değneğin ucuna beş on halka geçirilecek. Bu genç adam, onunla her sabah akşam bağa giderken, eşeği dürtecek.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 156 Cevabı

Demirci anladı, ses çıkarmadı, duvardan üç-beş halka aldı, sanatına vakıf bir adam sükûnetiyle değneğe taktı. Lakin, genç adam, usul hilafına1 değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak istiyordu. Çilingirle aralarında mübahase2 başladı. Çilingir, “Olmaz,” dedi, “bunun usulü böyledir.” Delikanlı, usulü bozmakta ısrar ediyordu: Canım sen tak. Nene lazım… Takılmaz evladım… Ben kırk yıldır bu sanatı işlerim. Canım, parasıyla değil mi? Sen takıver, ötesine karışma! İhtiyar, belki ısrar etmeyip takacaktı ancak “parasıyla” sözüne fena halde içerledi. Daha ziyade bir şey demeyerek değneği genç adamın elinden aldı, eski taktıklarını da sökerek iade ettikten sonra;  Biz para âşıklısı değiliz, var başka yerde yaptır, dedi. Düşündüm kaldım. Para için işlemediğini iddia eden bu fakir ihtiyar, şüphesiz, sanatının âşığıydı.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 157 Cevabı

a) Aşağıda metindeki bazı kelimelerin harfleri karışık şekilde verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri bulup kutucuklara yazınız.

 • Cevap:

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.

 • Cevap:

Körük: Körükten çıkan ateş demiri eritiyordu.
Muntazam: Muntazam bir gol idi.
Noksan: Onun çok noksan bir çalışma stili var.
Usul: Usul bilmeyenler başarılı olmazlar.
İçerlemek: Onun bu hareketine içerlemek doğruydu.

2. ETKİNLİK 

Metinden, soru eki almış cümleyi belirleyiniz ve belirlediğiniz cümleyi aşağıya yazınız.

 • Cevap: Canım, parasıyla değil mi?

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 158 Cevabı

a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelime ve kelime gruplarını inceleyiniz. Daha sonra incelediğiniz kelime ve kelime gruplarının aralarındaki anlam ilişkisini belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hakan bu akşam sinemaya gidecek.
O, bu akşam sinemaya gidecek.

Bugün İstiklal Caddesi’nde sinema var mı?
Bugün orada sinema var mı?

Ara verilince ne görsek balkonda babamla benden başka kimse yok.
Ara verilince ne görsek balkonda bizden başka kimse yok.

 • Cevap: Bu kelimeler zamirdir. Zamirler isimlerin yerine kullanılan ve adıl olarak da bilinen sözcük türleridir. Bu cümlelerde ilk cümlelerde isimler yer alırken alttaki cümlelerde altı çizili sözcükler isimlerin yerine kullanılan zamirlerdir.

b) Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri yuvarlak içine alınız.

 • Cevap:

Bütün kitapları ben okudum.
Dedemler oraya elli yıl önce gitmiş.
Çocuklardan birkaçı kütüphaneyi çok seviyordu.
Sen bunları nereden öğrendin?
Bazıları senin hiç konuşmadığını düşünüyor.
Lütfen buraya gel

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Yazar, çilingiri nasıl betimlemektedir?

 • Cevap: Yazar, çilingiri ihtiyarlamış, küçülmüş, ak sakallı, küçük yüzlü bir adam, gözünde çifte gözlüklü olarak betimlemektedir.

2. Yazar dükkânın önünde dururken çilingir ne yapmaktadır?

 • Cevap: Yazar dükkânın önünde dururken çilingir ufak kilitler, Eski zaman kapı halkaları, menteşeler, hayvan zincirleri yapıyor. Bir halka takıp açık tarafını ateşe tutuyor, o hazır oluncaya kadar bir başkasını ateşten çekip ucunu, kemali dikkatle kapıyor, bir parça büküyor. Onu tekrar ateşe verinceye kadar, evvelki hazır oluyor.

3. Genç adam, çilingirden ne yapmasını istemektedir?

 • Cevap: Genç adam, çilingirden değneğin ucuna beş on halka geçirilmesini yapmasını istemektedir.

4. Genç adam, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak isteyince çilingir neden gencin dediğini yapmak istememiştir?

 • Cevap: Genç adam, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak isteyince çilingir onun usulünün böyle olmadığını söyleyerek gencin dediğini yapmak istememiştir.

5. Çilingir, gencin hangi sözüne içerlemiştir? Çilingir bu söze neden içerlemiştir?

 • Cevap: Çilingir, gencin “Parasıyla değil mi” sözüne içerlemiştir. Mesleğini aşkla yaptığı ve her şeyin para olduğunu düşünmediği için içerlemiştir.

6. Okuduğunuz metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.

 • Cevap: Konuşmalar tırnak işareti ile ayrılmamış, konuşma çizgisi bazı yerde kullanılmamıştır.

5. ETKİNLİK 

Siz çilingir dükkânında olsaydınız, çilingire hangi soruları sormak isterdiniz? Yazınız.

 • Cevap:

Bu mesleğe nasıl başladınız?
Bu meslekten ne kadar kazanıyorsunuz?
Sizden sonra bu mesleği kim devam ettirecek?

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 159 Cevabı

Metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.

 • Cevap:

Metnin Konusu: Yazarın gözüne bir çilingir dükkanı ilişmesi, gelen gencin parayla usulune uygun olmayan bir değnek yaptırmak istemesi ve demircinin bunu parayı önemsemeyerek yapmaması
Metnin Ana Fikri: Sanat aşkı.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Neden-sonuç cümlelerinin başına “N”, amaç-sonuç cümlelerinin başına “A”, koşul cümlelerinin başına ise “K” yazınız.

 • Cevap:

(N) Yorulduğu için maratonu tamamlayamadı.
(K) Ödevlerini bitirirsen bilgisayarda oyun oynayabilirsin.
(A) Bisiklet alabilmek için bütün yaz babasının yanında çalıştı.
(K) İstediğin topu alırım yeter ki sen üzülme.
(N) Seni rahatsız etmeyelim diye yüksek sesle konuşmadık.
(A) Kasları güçlensin diye spor yapıyor.
(N) Zaman yetersizliğinden halk oyunları grubu çalışmalarını tamamlayamadı.
(A) Kitap okumak için kütüphaneye gitmiş.

8. ETKİNLİK 

Öğretmeninizin tartışma kurallarıyla ilgili yapacağı açıklamaları dikkatle dinleyiniz. Ardından sınıfınızı öğretmeninizin rehberliğinde iki konuşmacı grubuna ayırınız ve “El işçiliğiyle yapılan ürünler mi yoksa fabrikalarda üretilen ürünler mi daha estetiktir?” sorusunun cevabını aramak amacıyla büyük grup tartışması yapınız.

 • Cevap: El işçiliğiyle yapılan ürünler mi yoksa fabrikalarda üretilen ürünler mi daha estetiktir?

Bence el işçiliği ile üretilen ürünler daha estetiktir. Çünkü fabrikada üretilen bütün ürünler aynıdır. Mekaniktir. Oysa el işçiliğindeki her ürün kendine hastır. Özeldir.

9. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 160 Cevabı

Serim bölümü verilen aşağıdaki masalın devamında olabilecek olayları kendi hayal gücünüzün yardımıyla defterinize yazınız.

BEN BÜYÜKÜM

Üç yaşında minimini bir çocuk varmış. Küçücük elleri, küçücük ayakları, küçücük bir burnu varmış. Bu çocuğun bir de ağabeyi varmış. Ağabeyin elleri, ayakları, burnu kocamanmış. Küçük kardeş çok üzülürmüş. “Ben ne zaman büyüyüp ağabeyim gibi olacağım?” dermiş. Ağabeyi ile ellerini üst üste koyarlarmış, hep ağabeyin eli daha büyük çıkarmış. Ayaklarını üst üste koyarlarmış, yine büyüklük yarışını ağabeyi kazanırmış. Küçük kardeş ağabeyine çok kızarmış o zaman. “Ben senden büyüküm! Ben senden büyüküm!” diye bağırırmış. Ağabeyi yalnızca gülermiş ona.

Aslında üç yaşındaki bütün diğer çocuklar gibiymiş o da. Bebek değilmiş elbette ama daha “büyük bir çocuk” da değilmiş! Annesi onu kucağına alıp, “Benim canım bebeğim.” diye saçlarını okşadığında, annesine de çok kızarmış. “Ben bebek değilim! Ben kocamanım, büyüküm!” dermiş. Annesi yalnızca gülermiş ona. Bu küçük kardeşin kendisi gibi küçücük oyuncakları varmış. Küçük hayvanları, küçük askerleri, küçük adamları… Renk renk arabaları… Hepsi de küçük çocuktan küçükmüş. En çok küçük ayısını ve Özgecan bebeğini severmiş küçük kardeş. Onlar da küçük kardeşten çok küçüklermiş. Bütün oyuncaklarının yanında küçük kardeş kocamanmış ama evde kimse bunun farkında değilmiş. Herkes ona hep, “Sen küçüksün!” der dururmuş.

Bir gece yatağında yatmış, pencereden yıldızları seyrederken camda bir tıkırtı duymuş. “Tık tık tık!” Küçük kardeş bir de bakmış, minicik bir kuş. Gagası ile cama vuruyor. Hemen yatağından fırlayıp kuşun yanına gelmiş. “Yaklaş küçük kardeş.” demiş kuş. “Ben küçük değilim!” diye kızmış küçük kardeş. Kuş gülmüş. Demiş ki, “Ben dilek kuşuyum. Küçük çocukların dileklerini yerine getiririm. Senin bir istediğin var mı, küçük kardeş?” (…)

 • Cevap: Küçük kardeş demiş ki ben büyümek istiyorum. Kuş hemen onu büyütmüş. Çocuk büyüyünce bakmış ki sabahları erken kalkarak işe gitmek zorunda, çok çalışıp kıt kanaat geçinmek derdine düşmüş. Eskisi gibi oyunlar oynayamıyor. Çok pişman olmuş. Çağırmış kuşu yeniden demiş ki ben ettim sen etme ben böyle bir dünyada büyük olmak istemiyorum. O yüzden beni yeniden küçült. Böylece kuş ona güzel bir ders vermiş. Siz siz olun sakın büyümeyin çocuklar.

Gelecek Derse Hazırlık

Ünlü ressamlar ve tablolar hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz.

 • Cevap:  Birçok güzel tablo ve birbirinden yetenekli ressamlar vardır. Buna rağmen en belirgin ve en meşhur olanlar ebetteki vardır.

(İnci Küpeli Kız), Johannes Vermeer
Guernica, Pablo Picasso
(Yıldızlı Gece), Vincent Van Gogh
Mona Lisa, Leonardo Da Vinci
Son Akşam Yemeği/ Son Yemek), Leonardo Da Vinci
(Venüs’ün Doğuşu), Sandro Botticelli
(Belleğin Azmi), Salvador Dali tabloları ünleriyle meşhurdur.

Araştırdığınız ünlü ressamlardan birinin hayatı ve eserleriyle ilgili hazırlıklı konuşma yapmak amacıyla hazırlanınız.
• Hazırlıklı konuşmanızı zenginleştirmek amacıyla görsellerle destekleyiniz.
• Hazırlıklı konuşma yapmadan önce evde mutlaka birkaç defa prova yapınız.

 • Cevap: PABLO PİCASSO

İspanya’nın Malaga kentinde, Jose Ruiz Blasco ile Maria Picasso Lopez’in oğlu olarak 25 Ekim 1881’de, yaratıcı bir ailede dünyaya gelen Pablo Ruiz Picasso, tüm zamanların en ünlü sanatçılarından biridir. Resim sanatına olan yeteneği küçük bir çocukken bile fark edilen Picasso, sanat hakkındaki ilk bilgilerini aynı zamanda bir ressam olan babası Jose Ruiz Blasco’dan öğrenmiştir. 1892 yılında enstitüdeki eğitimi dışında babasının okulunda da resim dersleri almaya başlayan Picasso, babasının eserlerini dikkatle inceleyerek ilk sanatsal çalışmalarını yapmaya başlamıştır. Kübizm akımının kurucusu olan dünyaca ünlü sanatçı, uzun yaşamı boyunca eserleriyle modern sanata yeni bir vizyon kazandırmıştır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Sanat Sayfa 154-155-156-157-158-159-160 İhtiyar Çilingir Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
483
love
130
clap
63
angry
41
unlike
25
happy
25
sad
24
confused

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!