Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları

Kız Kulesi Dinleme İzleme Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

Kız Kulesi Dinleme İzleme metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 200-201-202-203-204-205 (Milli Kültürümüz)

Kız Kulesi Dinleme İzleme Metni Cevapları

HAZIRLIK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 200 Cevabı

1. Derse hazırlık bölümünde yer adları efsaneleri ile ilgili araştırmalarınızı arkadaşlarınız ile paylaşınız.

 • Cevap:  Sebastia – Sivas adının nereden geldiği hakkında

Şehrin adı kentin antik dönemdeki adı olan Sebastia sözcüğünün evrimleşerek Türkçeleşmesiyle bugünkü halini almıştır. Sebastia ismi de Yunancada saygıdeğer, yüce anlamına gelir ki, Latince Augustus’un Yunanca karşılığıdır. Bu da Pontuslar tarafından kurulan kentin Roma İmparatoru Augustus onuruna onun ismiyle adlandırıldığına delalet eder.Sivas ismi ile ilgili bir başka rivâyete göre ise, kentin adı Farsçada “üç değirmen” mânâsına gelen “Sebast” kelimesinden gelmektedir; Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiştir. Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur.

2. Kız Kulesi ile ilgili herhangi bir bilginiz var mı? Varsa anlatınız.

 • Cevap: Hayır yok ama araştırdım bu soru için. Şöyle ki Kız Kulesi, MÖ 5.yy’da Yunanlar tarafından İstanbul Boğazı’nın Üsküdar Salacak sahiline yakın bir noktaya kurulmuştur. Üsküdar’da, Roma İmparatorluğu’ndan kalma tek mimari eserdir. Tarih boyunca farklı amaçlarla kullanılmış ve hakkında çokça rivayetler üretilmiştir

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 201 Cevabı

Dinlediğiniz metni öğretmeninizin uygun gördüğü şekilde rol dağılımı yaparak canlandırınız.

 • Cevap: Öğretmeninizin vereceği role göre canlandırmanızı yapmalısınız.

2. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metinde geçen sözcükleri anlamları ile eşleştiriniz.

Efsane. SÖYLENCE 1
Rastgele, tesadüfen. KAZARA 5
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık. KUŞKU 9
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa. KAYGI 10
Belirli bir sebebi olmaksızın bir işi isteyerek geri bırakmak geciktirmek, umursamamak. SAVSAKLAMAK 12
Tekrarlamak. YİNELEMEK 2
Çok ayaklılardan, sarımtırak renkte, zehirli bir böcek. ÇİYAN 4
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük  taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet. KÜFE 3
Tanrı’nın uygun görmesi, Tanrı’nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilahi. YAZGI 6

 • Cevap:

3. ETKİNLİK 

Kız Kulesi” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız

1. Hükümdar, sarayındaki falcılardan ne yapmalarını istiyor?

 • Cevap: Kaygılarından arınabilmek için falcıları çağırmış. Demiş ki kızımın geleceğine bakın sonu nereye varacak? Bakın da yorumlayın.

2. Falcılar, falda gördüklerini açıklamaktan niçin çekiniyorlar?

 • Cevap: Çünkü kızın sonu çok kötüymüş de ondan. Falcılar, ilerde kızınız yılan tarafından sokulup ölecek demişler.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 201 Cevabı

3. Hükümdar, kızını korumak için nasıl bir önlem almıştır? Hükümdarın yerinde olsaydınız siz ne yapardınız?

 • Cevap: Kız Kulesini yaptırmakta bulmuş çareyi. Çünkü kuleye yılan vs hiç bir şey gelemezmiş. Kulenin her yerine nöbetçiler dikmiş.

4. Hükümdarın kızı neden ölmüştür?

 • Cevap: Kulenin önünden küfeler yüklü gemiler geçiyormuş. Kız üzüm istiyorum deyince küfeyi getirmişler. Ama küfenin içinde yılan varmış. Yılan sokmuş kızı kız da ne yazık ki ölmüş.

5. Hükümdarın falcıların sözüyle hareket edip önlem almasını doğru buluyor musunuz? Niçin?

 • Cevap: Doğru buluyorum. Çünkü yazgı ne olursa olsun insan elinden geleni kızı için her şeyi yapmalıdır. Kral da öyle yapmış. Yazgı deyip geçersek hiç bir şey yapmazsak bu sefer pişmanlık duyarız. Ben olsam ben de böyle yapardım.

6. Kız Kulesi gerçekte hangi amaçla kim tarafından yaptırılmıştır?

 • Cevap: M.S. 1110’lara gelindiğinde ise bu küçük adacığın üzerindeki ilk belirgin yapı (kule), İmparator Manuel Comnenos tarafından inşa ettirilir. 1143 – 1178 yılları arasında hükümdarlık süren İmparator Manuel, şehrin savunmasına yardım için iki tane kule yaptırmıştır.

4. ETKİNLİK 

“Kız Kulesi” efsanesinden çıkardığınız sonuç nedir?

 • Cevap: Ne yaparsanız yapın hangi önlemi alırsanız alın ölüme çare yazgıya derman bulamazsınız sonucunu çıkardım.

5. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 203 Cevabı

Kız Kulesi” metni ile ilgili görüşlerinizi sebepleri ile yazınız.

Beğendim 

Çünkü: bence çok güzel ve ders verici bir efsaneydi.

Beğenmedim

Çünkü: yazgımız ne emrediyorsa kabullenelim görüşü hakim oysaki yine de elden ne gelirse yapmak gerekir.

6. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki paragrafı okuyunuz ve paragrafta geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz.
Uzun süredir iş ilanlarına bakıyordum. Yürürken bir rezidansın kapısında “Full time çalışacak eleman aranıyor.” yazısını gördüm. İçeri girip patronla görüştüm. Benden CV istedi. Galiba işe kabul edilecektim. Ertesi gün beni aradılar. Çok sevindim, hemen hazırlanıp oraya gittim. Computerdan printera kadar her şey elimizin altındaydı. Patron “Bazen çalışmalarınızı home Office şeklinde yapabilirsiniz.” dedi. Yeni trend buymuş.

b) Parçada geçen yabancı sözcüklerin yerine Türkçelerini kullanarak bu paragrafı yeniden yazınız.

 • Cevap: Uzun süredir iş ilanlarına bakıyordum. Yürürken bir gökdelenin kapısında “Tam zamanlı çalışacak eleman aranıyor.” yazısını gördüm. İçeri girip patronla görüştüm. Benden özgeçmiş istedi. Galiba işe kabul edilecektim. Ertesi gün beni aradılar. Çok sevindim, hemen hazırlanıp oraya gittim. Bilgisayardan yazıcıya kadar her şey elimizin altındaydı. Patron “Bazen çalışmalarınızı ev çalışması şeklinde yapabilirsiniz.” dedi. Yeni moda buymuş.

7. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 204 Cevabı

Öğretmeninizin izleteceği Türkiye’yi tanıtan reklam filmininin amacını (kültür aktarma, bilgilendirme, ikna etme) sözlü olarak belirtiniz.

 • Cevap: Filme göre görüşlerinizi belirtmeniz gerekmektedir.

8. ETKİNLİK 

Reklam filminden hareketle millî kültür unsurlarımızla ilgili konuşma yapınız. Konuşmanızda günlük hayattan örnekler veriniz.

 • Cevap: Reklam filmine göre metninizi oluşturmalısınız.

9. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metni okuyunuz.
Türkiye’nin “müze müze gezdiren” tek kartı müzekart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300’ü aşkın müze ve ören yerini ücretsiz gezebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
Müzekart, geçmişine değer veren kültür ve sanat meraklılarına avantajlarla dolu tarihî bir imkân sağlıyor. Uygarlıkların zevklerini, düşüncelerini, inançlarını, yaşam tarzlarını koruyan ve bu mirası geleceğe taşıyan müzeleri yılda iki kez ücretsiz ziyaret etme olanağını veriyor.Müzekart ile sanat, bilim, kültür ve tarih evi sayılan müzelerin kapıları yani tarihin kapıları sizler için sonuna kadar açılıyor. Gezilmedik müze, görülmedik eser kalmasın.

Siz de müzekart sahibi olmak için formu doldurunuz.

 • Cevap:

10. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 205 Cevabı

a) Aşağıdaki cümleleri yapısına göre inceleyip uygun kutucuğu işaretleyiniz.

Falcılar sırayla kralın kızının falına bakmışlar.
Büyük kralımız, inanmayın, üzülmeyin.
Kral kızını zaman zaman görmeye geliyormuş.
Nöbetçiler çevrede kol geziyorlar ve kuş uçurtmuyorlarmış.
Halk ona Kız Kulesi adını vererek bu söylenceyi uydurmuş.
Hemen motoru durdurmuşlar ve bir küfe üzüm almışlar.
Nöbetçiler olup bitenden habersizmiş.
Kız, günün birinde serpilmiş, gelişmiş.

b) Siz de cümle türlerine uygun birer örnek cümle yazınız.
Fiilimsi Bulunan Cümle: Odama gelerek bana çalışmamı söyledi.
Birden Çok Yüklemli Cümle: Ahmet’le önce top oynadık sonra kavga ettik.
Bağlacı Olan Cümle: Sen ve ben önce bize gideceğiz ki üstümü değiştirebileyim.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Tema Milli Kültürümüz Sayfa 200, 201, 202, 203, 204, 205 Kız Kulesi Dinleme İzleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
192
318
36
134
108
36
62

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!