Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Kuşların Çektiği Kağnı Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

Kuşların Çektiği Kağnı metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 42-43-44-45-46-47-48-49-50 (Milli Mücadele ve Atatürk)

Kuşların Çektiği Kağnı Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 42 Cevabı

HAZIRLIK

1. Millî Mücadele’de yararlılık gösteren çocuklar ile ilgili yaptığınız araştırmadan elde ettiğiniz bilgileri paylaşınız.

 • Cevap: Çanakkale Savaşı’nda yurdu savunmak için henüz okul sıralarında olan yüzlerce gencimiz kahramanca vatanı savunmuşlar onlar için de Hey Onbeşli türküsü bile yakılmıştır. Fındıklıoğlu İbrahim, Sait Yalçın, Kısakürekzade Şahap, Etlioğlu Ahmet Duran, Bombacı Ahmet, Şekerci Ökkeş ve Çuhadar Ali gibi çocuk kahramanlar Özellikle Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda önemli rol oynadılar.

2. “120” adlı sinema filminin vermek istediği mesaj nedir?

 • Cevap: Kurtuluş savaşı sırasında kahramanca vatanını savunan ve bizlerin bugün bağımsız özgür bir şekilde bu topraklarda yaşamamız için hayatlarını ortaya koyan kahramanların hayat hikayeleri anlatılmaktadır.

3. Birazdan okuyacağınız metnin başlığını ve görsellerini inceleyiniz. Başlık ve görsellerden hareketle bu metnin konusunu tahmin ediniz.

 • Cevap: Milli Mücadele döneminde kahraman ninelerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın kahramanlıkları ile ilgili bir metin bizi bekliyor gibi hissettim.

Bu metin, alındığı kaynaktaki orijinal hâliyle kitabınıza konulmuştur. Dolayısıyla metnin yazım ve noktalamasında herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Metni öğretmeninizin örnek okumasından sonra bunlara dikkat ederek sesli okuyunuz. Metindeki yazım ve noktalama farklılıklarının yazarın söyleyişiyle ilgili olup olmadığını tartışınız.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 44 Cevabı

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime grupları varsa bunları belirleyip sözlüğünüze kaydediniz. Bunların anlamlarını metindeki bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Sözlük anlamlarını Türkçe sözlükten, atasözleri ve deyimler sözlüğünden bularak sözlüğünüze yazınız.

 • Cevap:

Pençe: dört ayaklı yırtıcı hayvanların ön ayaklarının, yırtıcı kuşların ayaklarının parmaklarıyla tırnakları

Kağnı: iki tekerlekli, tekerlekleri tek parça, dingili tekerleklerle birlikte dönen, öküz ya da manda koşulan, genellikle dağlık, kırsal yerlerde kullanılan ilkel araba.

2. ETKİNLİK 

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Büyükler, Tekin’e neden “Bu çocuğun içinde bir kuş var?” demektedirler?

 • Cevap: Çünkü Tekin kuşlarla çok iyi anlaşmaktadır. Bütün gününü kuşlarla geçirmektedir. Sanki kuşların dilinden anlamaktadır da ondan.

2. Tekin ve annesi ne taşımaktalar? Niçin?

 • Cevap: Cephedeki askerler için mermi taşımaktalar.

3. Şiirin 4. bendinde geçen “Daha çok mu yüklemişti ne acısından yasından.” dizesinde hangi acıdan söz edilmektedir?

 • Cevap: Vatanın içinde bulunduğu işgalden dolayı yüreğindeki vatan sevgisinden vatanın içinde bulunduğu durumun yarattığı acıdan bahsedilmiştir.

4. “Dayadı yüreğini itti anası/Dayadı yüreğini itti Tekincik.” dizelerinde geçen “dayadı yüreğini” ifadesiyle ne anlatılmaktadır?

 • Cevap: Var gücüyle içlerindeki bütün enerjiyle tüm kuvvetleriyle anlamındadır.

5. Kağnı, bataktan nasıl kurtulmuştur? Sizce bu gerçekten olmuş mudur?

 • Cevap: Yüzbinlerce kuş iplere asılmış ve kağnıyı kurtarmıştır. Elbette böyle bir şey olmamıştır. Ama şiir etkili olsun o zor günler daha duygu dolu olarak daha iyi anlaşılsın diye şair böyle anlatmak istemiştir.

6. Şiirde hangi yıllar anlatılmaktadır? Bunu nasıl anladınız?

 • Cevap: Kurtuluş Savaşı Yılları anlatılmaktadır.

7. Millî Mücadele’nin çocuk kahramanları ile Tekin’in benzer özellikleri var mıdır?

 • Cevap: Evet vardır. Çünkü hepsi vatan aşkı ile yanıp tutuşan gençlerdir. Onlar ellerinden gelenin daha da fazlasını bu vatan için vermekten geri durmayacak genç yüreklerdir.

8. Okuduğunuz şiirin ana duygusu nedir?

 • Cevap: Vatan Sevgisi

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz şiir için farklı başlıklar belirleyiniz.

 • Cevap: BÜYÜK YÜREKLER

Belirlediğiniz başlıklar şiirin içeriğiyle hangi yönden ilişkilidir? Aşağıya yazınız.

 • Cevap: Yaptıkları fedakarlığın ne kadar büyük yürekli insanlar tarafından yapılabileceğine örnek oldukları için.

4. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 45 Cevabı

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Verilen soruları cevaplayınız.

Yediyordu Elif kağnısını,
Kara geceden geceden.
(…)
Mustafa Kemal’in kağnısı derdi, kağnısına Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı.
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,
Nam salmıştı asker içinde.
Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü, Doğrulmuştu yola önceden önceden.
Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif,
Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar,
Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı,
Mahzundu bütün bütün Sarıkız, yanı sıra,
Gecenin ulu ağırlığına karşı,
Hafifletir, inceden inceden.
İriydi Elif, kuvvetliydi kağnı başında,
(…)
Durdu birdenbire Kocabaş, ova bayır durdu,
Nazar mı değdi göklerden, ne?
Dah etti, yok. Dahha dedi, gitmez,
Ta gerilerden başka kağnılar yetişti geçti gacırgucur Nasıl durur Mustafa Kemal’in kağnısı.
Kahroldu Elifçik, düşünceden düşünceden
(…)
Kocabaş yığıldı çamura,
Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar,
Örtüldü gözleri örtüldü hep.
Kalır mı Mustafa Kemal’in kağnısı, bacım, Kocabaş’ın yerine koştu kendini Elifçik,
Yürüdü düşman üstüne, yüceden yüceden.

a. “Kuşların Çektiği Kağnı” metni ile “Mustafa Kemal’in Kağnısı” metnini tema, konu, kişiler ve olay örgüsü bakımından karşılaştırarak aşağıya yazınız.

 • Cevap:

tema : İkisinde de Milli Mücadele döneminde Anadolu kadınının insanının kahramanlığıdır

konu :  İkisinde de konu cephaneye kurşun taşıyan annelerimiz ve onların yaşamıdır

kişiler:   Elif’in Kağnısı’nda Elif, Kocabaş,  Kuşların Çektiği Kağnı’da ise Tekin  ve anası, kuşlardır.

olay örgüsü: İkisinde de Milli Mücadele döneminde cephaneye kağnı ile silah taşıyan kahramanlarımızın hikayesi aktarılır.

b. İki metin arasında bu kadar benzerliğin olmasının nedeni sizce nedir? Aşağıya yazınız.

 • Cevap: İkisinde de yaşanan duyguların aynı olmasıdır. O zor zamanları Milli Mücadele dönemini anlattıkları içindir.

c. Bu iki metinden yola çıkarak Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Millî Mücadele’de kadınlara ve çocuklara bakış açısı hakkında ne söylenebilir? Aşağıya yazınız.

 • Cevap: İkisinde de şair, kahraman olan Türk Kadınının varını yoğunu bu millet için, bağımsızlık için nasıl ortaya fedakarca koyduğunu milli duygular ile anlatmaktadır.

5. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 46 Cevabı

a. Aşağıda yan yana dizilmiş kelime ve kelime gruplarını örnekteki gibi cümle hâline getiriniz.

 • Cevap:

Leylek her sene güneye doğru göç eder.

Evden çıkmak için annemden izin istedim.

Çocuğa balonu sen mi aldın?

Kapının önünde duran arabayı gördün mü?

Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarını birbirleriyle ilişkili hâle getirip cümle kurmanızı sağlayan ekler çekim ekleridir. Çekim ekleri hem isimlere hem de fiillere getirilir. İsimlere getirilen ekler isim çekim ekleridir. Kurduğunuz cümlelerdeki ek almış isimleri ekleriyle birlikte örnekteki gibi aşağıya yazınız.

 • Cevap:

leylek – her – sene – güney – doğru – göç et-

 • Cevap: Leylekler her sene güneye doğru göç ederler.

ev –  çıkmak – için –  anne – izin – iste-

 • Cevap: Evden çıkmak için annenden izin istemelisin.

çocuk – balon – sen – mi – al-

 • Cevap: Çocuğa balonu sen mi aldın?

kapı – ön – duran –  araba – gör-  – mü

 • Cevap: Kapının önünde duran arabayı gördün mü?

b. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarındaki renkli yazılmış isim çekim eklerine dikkat ediniz. Soruların cevaplarını karşılarına yazınız.

 • Cevap: fare -yi, leylek -ler, güney -e, ev -den, anne -n -den, çocuk -a, balon -u, sen -mi, kapı -nın, ön -ün -de, araba -yı

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 47 Cevabı

1. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlere belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma gibi anlamlar katmıştır?

 • Cevap: mavi

2. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlerin karşıladığı nesnenin kişiye veya bir başka varlığa bağlı ve ait olduğunu göstermektedir?

 • Cevap: kırmızı

3. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlerin karşıladığı nesnenin sayısının birden fazla olduğunu belirtmektedir?

 • Cevap: mor

4. Hangi renkte yazılmış ekler, kendisinden önceki isimden ayrı yazılmış ve soru anlamı oluşturmuştur?

 • Cevap: turuncu

5. Hangi renkte yazılmış ekler, bir ismin başka bir isimle ilgili olma durumunu belirtmektedir?

 • Cevap: yeşil

Şimdi, “Kuşların Çektiği Kağnı” metnindeki isim çekim eki almış kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bunları eklerine ayırarak aşağıya yazınız.

 • Cevap: Tekin -e, yaş -ın -dan, kuş -lar, ekmek -i -ni, ev -de, kuş -lar -ın, yer -i, omuz -lar -ı -na, baş -ı -na, el -ler -i -ne, o -ndan, kuş -lar, köy -ün, geçirmiş -ler -i, ara -lar -ın -da, bakış -lar -ı, çocuk -un, iç -in -de, ana -sı, kağnı -sı -nı, mermi -ler -i, ard -ın -da, yol -lar -a, alın -ı – na, gök -ler -in, mavi -si -ni, tepe -ler -den, dağ -lar -dan, acı -sı -ndan, yas -ı -ndan, çamur -a, üzer -i -nde, yukarı -da, yürek -i -ni, ana -sı, Tekin -cik, batak -tan, ordu -su -nun, gönül -cük -ü, seven -ler, üzer -i -nden, küçük -cük, pençe -ler -i, ip -ler -i, yer -i -nden, güç -ler -i, mermi -ler -i -ni, yüz -ler -i, anne -si.

c. Aşağıdaki cümlelerde numaralandırılmış kelimeleri ve arka sayfadaki tabloyu inceleyiniz. Numaralı kelimelerde hangi eklerin kullanıldığına dikkat ediniz. Bu kelimelerin numarasını tabloda ilgili olduğu yere yazınız. Bir kelimenin birden fazla yere yazılabileceğini unutmayınız. Öğretmeninizden yardım alınız.

 • Cevap:

6. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 49 Cevabı

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle “Millî Mücadele yıllarında yaşamak ister miydiniz? Niçin?” sorusunu cevaplayınız. Bu soruya cevap verirken yeni öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını anlamlarına uygun biçimde kullanmaya özen gösteriniz. Beden dilinizi etkili kullanmaya gayret ediniz.

 • Cevap: Bugün bizler bu topraklarda hala özgürce ve insanca yaşıyorsak, herhangi bir sömürücü devletin işgali altında değilsek Atatürk’ün sayesindedir. Onun bizlere gösterdiği yolda, ışıklarla beraber aydınlığa bu ülkeyi götüreceğimize ant içiyoruz. Çünkü başka ülkemiz yok. Başka Atatürk gelmeyeceği gibi. Milli Mücadele demek Atatürk demektir. O zor günlerde Ata önderliğinde çoluk çocuk tüm halkın kadınların kağnılarıyla çektiği mermi yüklü cephanelerin zaferidir. Milli Mücadele düşmanla her şeyini ortaya koyarak savaşmak ve bu aziz milletin yaşayacağı toprakları savunmak yeniden kurmak demektir.

7. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 50 Cevabı

Tekin ve annesi mermileri ulaştırdıktan sonra neler yaşamış olabilirler? Hayal gücünüzü kullanarak “Kuşların Çektiği Kağnı” metnini, metnin türüne bağlı kalarak devam ettiriniz. Yazdığınız metni yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uygunluk bakımından kontrol edip düzenleyiniz. Bunları yaparken yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili önceki yıllarda öğrendiğiniz bilgileri hatırlamaya çalışınız. Gerekirse bunun için yazım kılavuzundan yararlanınız. Yazdığınız kısımla beraber metnin tamamını önce sınıf arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle, sonra sosyal medyada paylaşınız.

 • Cevap:

KUŞLARIN ÇEKTİĞİ KAĞNI DEVAMI

Kuşlar minik gagalarıyla çekedursun kağnıyı. Yolda karanlık, çamur, düşman askerlerin tehdidi derken gün biter mi? Gün bitse de cepheye ulaşır mı bu koca yüreklerin yardımı? Elbet yanlarında vatan sevgisi, yanlarında ilahi güç olduğu sürece varır elbet. Karamsarlığa yer yok demişti Ata, karanlık bizden uzak demişti. Davrandı yiğitler, çekti kuş sürüsü kağnıyı ve sonunda vardı cepheye. Mehmetçiğe umut vatana bayrak oldu mücadele. Ve böyle kuruldu yurt. Binlerce yıl o bayrak inmemecesine…

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çanakkale Savaşları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşlarındaki rolü hakkında araştırma yapınız ve notlar tutunuz.

 • Cevap: 25 Nisan Arıburnu çıkartmasında Kurmay Yarbay Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanı olarak ihtiyat kuvveti olmasına rağmen sorumluluk alarak 57. Alayla düşmana karşı koydu. Askerlerine “Ben size taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum!” tarihi emrini vererek düşmanı sahile attı.Aylarca süren savaşlardan sonra Anafartalar Grup Komutanlığı’na getirilen Mustafa Kemal, buradaki komuta yeteneği ve üstün başarıları sonucu “Anafartalar Kahramanı” ünvanıyla anıldı.Seddülbahir’de ise kahraman subay ve Mehmetçikler İngiliz kuvvetleri ile aylarca kıyasıya savaştılar.Kara savaşları 10 Ocak 1916’ya kadar sürdü. Sonuçta çekilmek zorunda kaldılar. Kahraman ordumuz “Çanakkale Geçilmez!” sözünü tarihe yazdırdı.

Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirini bulup defterinize yazınız.

 • Cevap:

Bir Yolcuya

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil Onan

Genel Ağ adresinden “Çanakkale’den Kurtuluşa” adlı belgeseli izleyiniz ve belgeselde ilginizi çeken bilgileri not ediniz.

 • Cevap: Belgeseli izledikten sonra sizde uyandırdığı duyguları yazmanız gerekmektedir. Belgeseli şu linkten izleyebilirsiniz.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 2. Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Kuşların Çektiği Kağnı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!