Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
Şiir

Mehmet Emin Yurdakul Anadolu Şiir İncelemesi

Anadolu Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olayları Mehmet Emin Yurdakul

Mehmet Emin Yurdakul Anadolu Şiir Tahlili

Mehmet Emin Yurdakul Anadolu Şiir İncelemesi

Nazım Biçimi: Serbest Şiir

Nazım Birimi: Bent

Birim Sayısı: Şiir 8 Bentten oluşmuştur

Ölçü: Şiir  serbest   ölçü ile yazılmıştır

Ahenk Unsurları: Şiirde ahenk redif, kafiye ile ses-kelime ve dize tekrarlarıyla sağlanmaktadır.

Kafiye ve Redifler:

 • ırmaklar / yapraklar/ tarlalar / yaylalar: lar’lar rediftir  ak ve la’lar ise tam kafiyedir.
 • kadın / dargın: ın’lar tam kafiyedir.
 • kapkara / yara:  ara’lar zengin kafiyedir.
 • peştemal / çuval: al’lar tam kafiyedir
 • yoksul / İstanbul: ul’lar tam kafiyedir.
 • hakkiyle / aşkiyle: k’ler yarım kafiyedir.
 • unuttuk / tuttuk: tuk’lar redif ut’lar tam kafiyedir.
 • baktık / bıraktık: tık’lar redif ak’lar tam kafiyedir.
 • üstünde / önünde: de’ler rediftir.
 • çiçeksiz / yüreksiz: siz’ler redif ek’ler tam kafiyedir.
 • vicdana / insana: a’lar redif  an’lar tam kafiyedir.

Söz Sanatları:

 • kişileştirme: ağlıyordu ırmaklar derken ırmaklar insan gibi nitelendirilmiştir.
 • Benzetme: bugün de ırgat gibi didindim derken kadının kendisini ırgata benzettiğini okuruz.
 • Benzetme: İstanbul neden bize karşı sert taş gibi derken kentin kendileri için neye benzediği anlatılmaktadır.
 • Benzetme: Sana her yer bir çöl gibi cıvıltısız, çiçeksiz derken kadının içinde bulunduğu ortamın çöle benzetildiğini görürüz.

Dil: Şiirin dili günümüz sade Halk dilidir. Kullanılan imgeleme ve benzetmeler şaire özgün olmakla beraber herkesin rahatça okuyabileceği bir açıklık ve durulukla aktarılmaktadır.

Tema: Şiirde tema olarak  yoksulluk ve vatanın içinde bulunduğu zor durum konusunun işlendiğini görmekteyiz.

Gelenek: Mehmet Emin Yurdakul Cumhuriyet öncesi ve sonrasının önemli milli şairlerinden biridir. Özellikle yazmış olduğu Türk Sazı eseri hem dildeki sadeleşme hem de yeniden milli ölçü ve şiir özelliklerine dönüşün müjdeleyicisi olmuştur.

Şiir ve Şair: Şair bu şiirinde Anadolu insanının içinde bulunduğu sefalet ve yoksulluğu bir yaşlı kadın üzerinden anlatmaktadır.

Ses Olayları:

 • ağlıyordu: ağla+yor+du: ağlıyordu a sesi ı sesine dönüşmüştür. Ünlü daralması ses olayı vardır.
 • bağrı: bağır+ı:bağrı ı sesi düşmüştür. Ünlü düşmesi ses olayı vardır.
 • koltuğunda: koltuk+unda: koltuğunda k sesi ğ sesine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.
 • göğsünü: göğüs+ünü: göğsünü ü sesi düşmüştür. Ünlü düşmesi ses olayı vardır.
 • kadınlığın: kadınlık+ın: kadınlığın k sesi ğ sesine dönüşmüştür ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.
 • evladına: evlat+ına: evladına t sesi d sesine dönüşmüştür ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.
 • gençliğine: geçlik +ine: gençliğine  k sesi ğ sesine dönüşmüştür ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.

Anadolu Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olaylar Mehmet Emin Yurdakul ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close