Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
3. Sınıf Türkçe Gizem Yayıncılık

Mutluluk Pınarı Metni Etkinlik Cevapları (3. Sınıf Türkçe)

Mutluluk Pınarı metni cevapları ve soruları, Gizem Yayıncılık 3. Sınıf Türkçe Ders kitabı sayfa 72-73-74-75-76-77 (Vatandaşlık)

Mutluluk Pınarı Metni Cevapları

1. ETKİNLİK

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 71 Cevabı

a. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim.

• “Çalışmak” denince aklınıza neler geliyor?

 • Cevap: Çalışmak denilince aklıma üretmek, boş durmamak ve faydalı olmak gelmektedir.

• Sizce çalışmak insanı mutlu eder mi? Niçin?

 • Cevap: Bence insan bir şey ürettiğinde, boş boş takılmadığında kendini mutlu hisseder. Çünkü yaşamının bir anlamı olmuş olur.

b. Aşağıdaki atasözlerinin anlamlarını atasözleri ve deyimler sözlüğünden bularak yazalım.

 • Cevap:

İşleyen demir pas tutmaz.: Çalışan insanların her zaman güçlü ve sağlıklı olacağını anlatmaktadır. Özellikle hantal şekilde ve tembelce oturan insanlar, bir zaman içerisinde yeteneklerini kaybederler.
Emek olmadan yemek olmaz.: Geçinmek için çalışıp kazanmak gerekir.
Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.: 1.yazın güneş altında çalışan kişi, ailesinin kışlık tahılını kazanır. 2. gençliğinde çok çalışıp varlık edinen kimse, hastalığında ve yaşlılığında sıkıntı çekmez
Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.: 1. yazın gölgelerde tembel tembel oturan, çalışmayan kışın yiyecek bulamaz. 2. gençliğinde çalışıp kazanmayan, hastalığında ve yaşlılığında güçlük çeker.

• Yukarıdaki atasözleriyle bizlere hangi öğütlerin verildiğini arkadaşlarımızla tartışalım.

 • Cevap: Yukarıda açıklamalarını yaptığımız atasözleri ile bizlere çalışmanın önemi ve çalışmayan kişilerin gelecekte sıkıntı çekecekleri ifade edilmektedir.

2. ETKİNLİK 

Mutluluk Pınarı” hikâyesini önce sessiz sonra sesli olarak okuyalım.

Okuma yaparken aşağıdaki kurallara dikkat edelim:
• Noktalama işaretlerine dikkat edelim.
• Vurgu, tonlama ve telaffuzumuza dikkat ederek akıcı okuyalım.

 • Cevap:

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 72 Cevabı

MUTLULUK PINARI

Çok eski zamanlarda zengin bir adamın Ali ile Veli adında iki oğlu varmış. Bunlar babalarının zenginliklerine güvenerek hiç çalışmazlar, gün boyu dolaşırlarmış. Boş boş dolaşmak onları mutsuz edermiş. Oğullarının bu durumlarına üzülen baba onları bir gün karşısına almış,
Mutluluk durduk yere ayağa gelmez yavrularım. Onu aramanız gerekir. Yola düşün ve mutluluk pınarını bulun. Ondan kana kana için. Sonra ömür boyu mutlu olacaksınız, demiş. İki kardeş yüreklerinde umut ve sevinçle yola düşmüşler. Az gitmişler… Uz gitmişler… Günlerce yol tepmişler. Kırda, bayırda önlerine ne kadar pınar ne kadar çeşme geldiyse hepsinden içmişler. Ama ne can sıkıntıları geçmiş ne de küçük bir mutluluk duymuşlar.

Gide gide köyden kentten uzak, küçük bir kulübeye varmışlar. Kulübenin önünde bir dede oturmaktaymış. Dede sormuş: Nereden gelip nereye gidersiniz? Oracığa çöküp başlarına gelenleri anlatmışlar. Sonunda “Kurban dede, can dede! Pınarın yerini biliyorsan bize söyle.” diye yalvarmışlar. Dede, sakalını sıvazlamış. Bir süre düşündükten sonra gülümseyerek. Tam yerine geldiniz oğullarım. Babanızın size anlattığı mutluluk pınarı burada, yanı başınızda. Ancak bir şartla onu size gösteririm, demiş. İkisi birden sarılmış dedenin ellerine. Ne dersen ne istersen yaparız dede. Yeter ki bize pınarın yerini göster, demişler.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 73 Cevabı

Dede oturduğu yerden doğrulmuş. Ali’yi bir buğday tarlasına getirmiş. Eline bir orak tutuşturup “Akşam, gün batımına kadar bu tarlayı biçeceksin. Ekinleri demet yapacaksın. Ama ağzına bir damla su koymayacaksın.” demiş. Veli’yi de kocaman, dağ gibi tomrukların olduğu bir düzlüğe getirmiş. “Bu tomrukları akşama kadar kıracaksın. Ama ağzına bir damla su koymayacaksın.” demiş. Ali ile Veli yakıcı sıcakta çalışmışlar. Bütün gün biri başaklara orak, öbürü tomruklara balta sallamış. Toprağa alınlarından avuç avuç ter düşmüş. Kuruyan dudaklarına dedeye söz verdikleri için bir damla su değdirmemişler. Sonunda vakit akşam olmuş. Tarlada biçilmemiş başak, düzlükte kesilmedik tomruk kalmamış.

Dede gelmiş. “Haydi, artık vakit geldi.” deyip ikisini de küçük kulübenin arkasındaki pınarın başına götürmüş. “İçin bakalım. Kana kana için.” demiş. İkisi birden ok gibi atılmışlar pınara. İçmişler, içmişler, içmişler… Sudan başlarını kaldırmışlar ve birbirlerine bakmışlar. Çok mutluyum! Evet, çok mutluyum kardeşim, diye birbirlerine sarılmışlar. Onları gülerek izleyen dede, Evlatlarım, bu suyunu içtiğiniz binlerce pınardan biridir sadece. Mutluluk onun suyunda değil, sizin gün boyu döktüğünüz alın terindedir, demiş. Ali ile Veli o an dedenin anlatmak istediği şeyin ne olduğunu anlamışlar. Yerlerinden doğrulmuş, dedenin elini öpmüşler. Mutluluk içinde evlerinin yolunu tutmuşlar

3. ETKİNLİK 

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 74 Cevabı

Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını eşleştirelim.

 • Cevap:

4. ETKİNLİK 

a. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim.

1) Ali ve Veli neden hep mutsuzmuş?

 • Cevap: Boş boş gezip çalışmadıkları için mutsuzlarmış.

2) Babaları Ali ve Veli’yi çağırarak onlara neler söylemiş?

 • Cevap: Mutluluk pınarını bulup içerlerse mutlu olacaklarını söylemiş.

3) Ali ve Veli ne aramaya çıkmışlar?

 • Cevap: Ali ve Veli mutluluk pınarını aramaya çıkmışlar.

4) Dede ile nerede karşılaşmışlar?

 • Cevap: Kentten uzak küçük bir kulübenin önünde oturan dede ile karşılaşmışlar.

5) Dede, mutluluk pınarının yerini göstermek için nasıl bir şart ortaya koymuş?

 • Cevap: Ali’yi bir buğday tarlasına getirmiş. Eline bir orak tutuşturup “Akşam, gün batımına kadar bu tarlayı biçeceksin. Ekinleri demet yapacaksın. Ama ağzına bir damla su koymayacaksın.” demiş. Veli’yi de kocaman, dağ gibi tomrukların olduğu bir düzlüğe getirmiş. “Bu tomrukları akşama kadar kıracaksın. Ama ağzına bir damla su koymayacaksın.” demiş.

6) Ali ve Veli hangi işlerde çalışmışlar?

 • Cevap: Ali buğday tarlasında tarla biçmiş, Veli ise dağ tomruklarını kırmış.

7) Ali ve Veli’yi mutlu hissettiren olay nedir?

 • Cevap: Çok susadıkları için pınardan içtikleri su içmeleri ve bunu mutluluk pınarı sanmalarıdır

b. Metindeki hikâye unsurlarını yazalım.

 • Cevap:

Karakterler : Ali, Veli, Babaları ve Dede.
Olay : Ali ve Veli tembellikten mutsuz oldukları için babaları onlara bir ders vermek istemesi.
Mekân : Köy
Zaman : Çok eski zamanlar

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 75 Cevabı

c. Hikâyenin resimlerini inceleyelim. Resimlerin metne uygun olup olmadığını arkadaşlarımızla değerlendirelim.

Bir süre düşündükten sonra gözlerinin içi gülmüş.
Annemin en sevdiği çiçek güldür.
İkisi birden sarılmış dedenin ellerine.
Çalışmayan insan ele muhtaç olur.
Bu suyunu içtiğiniz binlerce pınardan biridir.
Atlarımıza binip köye doğru yola koyulduk.

 • Cevap: Bence resimlerin hepsi metinlerle gayet uygundur.

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimelerin altını çizelim.

 • Cevap:

6. ETKİNLİK 

Hikâyedeki kişilerin rollerini arkadaşlarımızla aramızda paylaşarak metni sınıfımızda canlandıralım.

Metni canlandırırken aşağıdaki kurallara dikkat edelim:
• Üstlendiğimiz role uygun, işitilebilir bir ses tonuyla konuşalım.
• Kelimeleri anlamına uygun kullanmaya özen gösterelim.

 • Cevap: Bu etkinliği sınıf içinde yapacağınız rol dağılımıyla sınıfta yapmalısınız.

7. ETKİNLİK 

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayıncılık Sayfa 76 Cevabı

Çalışmayı sevmeyen, sürekli bilgisayar oyunları oynayan bir öğrencinin okulda yaşayabileceği sorunları anlatan bir hikâye yazalım.

Hikâye yazarken aşağıdaki kurallara dikkat edelim:
• Eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanalım.
• Yazımıza uygun bir başlık belirleyelim.
• Yazdıklarımızı arkadaşlarımızla paylaşalım.

 • Cevap:

OKAN’IN BAŞINA GELENLER

Öğretmeni Okan2a ödev vermişti. Oysa Okan ödev yapmaktan nefret ediyordu. Bir Okan yine ödevini yapmayıp da bilgisayar ile oynayınca okuldan babasını aradılar. Babası bunu duyunca bilgisayarı da tableti de Okan’ın elinden aldı. Okan hem öğretmeninden azar işitti hem de bilgisayarından oldu. Derken uyandı ve bunların rüya olduğunu gördü. Artık ödevlerini yapacak bilgisayarla az vakit geçirecekti.

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. 

• Sizin için “çalışmak” ne anlama geliyor?

 • Cevap: Benim için “çalışmak” başarmak ve üretmek demektir. Çalışmak insana mutluluk verir ve değerli hissettirir. Tarihte kimse çalışmadan ve çabalamadan bir şeyi elde etmemiştir. Bizlerde bu hikayeleri okumalı ve dinlemeli, kendimize hedefler belirlemeliyiz ki iyi yerlere gelelim.

• Çalışmak ve başarılı olmak size neler hissettiriyor?

 • Cevap: Çalışmak ve başarılı olmak , üretmek, bir şeyleri elde etmek bana kendimi değerli ve güçlü hissettiriyor. Çalıştığım zaman kendime olan güvenim artıyor

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gizem Yayıncılık {Vatandaşlık} Sayfa 72-73-74-75-76-77 Mutluluk Pınarı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!