Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Ahmet Ferit Tek Bir Mektup

Ahmed Rasim Makâlât ve Musâhabat

Ana Sayfa / Edebiyat / Yeni Türk Edebiyatı / Namık Ekrem’in Makâlât-ı Güzîde’si

Namık Ekrem’in Makâlât-ı Güzîde’si

Sponsorlu Bağlantılar


Namık Ekrem’in Makâlât-ı Güzîde’si

Seçilmiş makaleler anlamına gelen ‘Makâlât-ı Güzide’ yazılış amacını açıklayan bir şiir ile başlar:

“Maksad: ebnâ-yı mülke bir hizmet
Eyledim kudretimce bezl-i hüner

Zâyi olmaz yolunda sa’y-ı beşer

Hep geçer âh! Zevk, ümîd, heves…

Kalır ancak cihanda bir hoş ses.”

Makâlât-ı Güzide’de biri şiir olmak üzere on başlık vardır. Eserde yer alan başlıklar sırasıyla şunlardır:

  • İnsan ne büyük yâdigâr-ı hilkât (s.5-13)
  • Ed-dünya mezraatü’l ahire (s.13-16)
  • Hangi meslek daha iyi? (s.17-33)
  • Müskirat kullanmamalı (s.34-35)
  • Hatıra-i sabâvet (s.40-47)
  • Terbiye-i etfal (s.48-59)
  • İntihar pek mezmumdur (s.60-67)
  • Türkçe, Arabî, Fârisî, Fransızca kelimâtın yekdiğeriyle tertip ve imtizaçlarına dair (s.68-69)
  • Terakkiyât-ı ilmiyemiz (s.82-92)
  • Iyd -ı said-i adha (s.93-95)

‘İnsan Ne Büyük Yadigâr-ı Hilkât’, ‘ed- Dünya Mezraatü’l- Ahire’, ‘İntihar Pek Mezmum’, ‘Iyd -ı Said-i Adhâ’ başlıklı eserler dini içerikli olup ‘Iyd-i Said-i Adhâ’ kurban bayramının anlatıldığı bir şiirdir.

‘Hatıra-i Sabâvet’te şiire ve yazı yazmaya nasıl başladığını, ‘Terbiye-i Etfal’ adlı yazıda çocuk eğitiminin nasıl yapılması gerektiğini, anne ve babanın görevlerini, ‘Türkçe Arabî Farisi, Fransızca kelimatın yekdiğeriyle tertip ve imtizacına dair’ de ise dil ile ilgili görüşlerini dile getirmiştir. Örneğin yazar, Arapça ve Farsça kelimelerin birbiri ile terkip oluştururken Türkçe ve Farsça kelimelerin birbiri ile terkip oluşturmaması gerektiğini düşünür. ‘Terakkiyât-ı İlmiyemiz’ adlı yazıda ilmin gelişmesindeki aşamalardan, padişahın sayesinde Osmanlı devletinde oluşan ilmi
çalışmalardan, birçok yeni okulun açılmasından bu okullarda birçok irfan ve ihtisas sahibi kişilerin yetiştirilmesi faaliyetlerinden bahseder. ‘Makâlât-ı Güzide’ Namık Ekrem’in dini, ahlakî, edebî, ilmî konularda kendi görüşlerini bildirdiği bu yönde açıklamalar yaptığı bir eseridir.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir