Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları

Nazilli Destanı Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

Nazilli Destanı metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 259-260-261-262-263-264-265 (Vatandaşlık)

Nazilli Destanı Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 259 Cevabı

HAZIRLIK

1. Üretmek ve üretim denince aklınıza neler geliyor?

 • Cevap: Üretim; insan ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetlerin miktarını ya da faydalarını artırmaya yönelik çabalar olarak tanımlanabilir. Bu sebeple üretim, imalat kavramından ayrılır; zira imalat, üretimden farklı olarak sadece bir malın sayısını ya da faydasını arttırma çabasıdır.

2. “Tarlada izi olmayanın harmanda sözü (yüzü) olmaz.” atasözüyle ne anlatılmak istenmektedir?

 • Cevap: Tarlasına hiç uğramayan, onu sürmeyen, çapalamayan, gübrelemeyen kimse ondan ürün bekleyemez. Tarlasını zamanında sürüp ekmeyen, gereken diğer işleri yapmayan kişi tarlasından iyi bir ürün alamaz.

3. Üretim kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

 • Cevap:  Tüketim

Metni soru sorarak okuma tekniğine göre okuyunuz. Bunun için metni okumadan önce metnin başlığını ve görsellerini inceleyiniz. Metnin başlığı ve görselleriyle ilgili zihninizde oluşan soruları tahtaya yazınız. Okuma sırasında ve sonrasında cevaplandırılan soruların üstünü çiziniz.

 • Cevap: Bir fabrika var, üretim yapan bir fabrika. Kumaş üretiyor muhtemelen ülkemizin üretim sanayisi ile ilgili bir metin olduğunu sanıyorum.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 261 Cevabı

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını daire içine alınız. Sıra arkadaşlarınızla birlikte bunların anlamlarını tahmin ediniz. Daha sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. den yararlanarak öğreniniz. Bu kelime ve kelime gruplarını kendi sözlüğünüze kaydetmeyi unutmayınız.

 • Cevap:

Basma: Üzerinde renkli biçimler (motifler) basılmış pamuklu kumaş.

mükâfat: Değerlendirici, sevindirici davranış

tezgâh: Genellikle dükkânlarda, satıcıların önünde bulunan, malları üzerine koyarak alıcıya gösterdikleri uzun masa

ecza:Kimyasal olarak elde edilen, genellikle ilaç yapmakta kullanılan ya da sanayide türlü işlerde yararlanılan kimyasal maddelerin genel adı.

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazarın Nazilli Basma Fabrikasına gidiş amacı nedir?

 • Cevap: Basma renklerini ve nakışlarını incelemek için gideceklermiş.

2. Nazilli Basma Fabrikasında yazarın ilgisini en çok çeken şey nedir?

 • Cevap: Memleketinin en güzel köşelerinden birini, dünyanın en güzel fabrikalarından birini görmüş. Güzel, çalışkan, uyanık insanlar görmüş. Pamuğun nasıl iplik olduğu dikkatini çekmiş.

3. Yazar metinde neleri karşılaştırmıştır?

 • Cevap: İstanbul’da gördüğü basma fabrikaları Nazilli’dekini karşılaştırmıştır. Ardından da Nazilli’deki fabrika ile Avrupa’daki büyük fabrikaları karşılaştırır.

4. Metinde çeşitli benzetmeler yapılmıştır. Bu benzetmelerin olduğu bölümlerin altını çiziniz. Bu benzetmelerden en çok hoşunuza giden hangisidir?

 • Cevap: Sanki milyonlarca küçücük başlı, kalın dudaklı çocuk, üstlerinden geçen bir buluta tuzak kurmuşlar, her tarafını bir güzel ısırmışlar, hepsinin kalın dudaklarında bir tutam bulut diye anlattığı kısmı çok beğendim.

5. Yazarın gözlem yeteneği ile ilgili ne tür çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

 • Cevap: Bence çok iyi bir gözlem yeteneği var, ama asıl yeteneği bu gözlemlerini edebi bir dille etkili bir şekilde benzetmeler ve şiirlerden de yararlanarak okura verebilmesindedir.

6. Metnin konusu nedir?

 • Cevap: Pamuğun Nazilli’deki basma fabrikasında nasıl ipliğe dönüştüğü.

7. Metnin ana fikrini en iyi anlatan üç kelime nedir?

 • Cevap: Pamuk, iplik, Nazilli’deki fabrika.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 262 Cevabı

a. Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruların cevabını karşılarına yazınız.

• Yazar, metinde gezip gördüğü bir yerle ilgili izlenimlerini mi yoksa tanık olduğu bir olayı mı anlatmıştır?

 • Cevap: Yazar, metinde gezip gördüğü bir yerle ilgili izlenimlerini anlatmaktadır.

• Yazar, gezip gördüğü yerleri anlatırken çeşitli betimlemelerden ve benzetmelerden yararlanmış mıdır?

 • Cevap: Evet yararlanmıştır. Mesela  Sanki milyonlarca küçücük başlı, kalın dudaklı çocuk, üstlerinden geçen bir buluta tuzak kurmuşlar, her tarafını bir güzel ısırmışlar, hepsinin kalın dudaklarında bir tutam bulut diye anlattığı kısım buna örnektir.

• Metni okuduktan sonra Nazilli Basma Fabrikası ve orada üretilenler hakkında belli bir bilgiye sahip oldunuz mu? 

 • Cevap: Evet oldum. Özellikle fabrikanın İstanbul’dakilerden daha gelişmiş ve büyük olduğunu büyük miktarda üretim yaptığını gördüm.

• Metni okurken kendinizi Nazilli Basma Fabrikasını yazarla birlikte geziyormuş hissine kapıldınız mı?

 • Cevap: Kapıldım, çünkü yazar başarılı bir şekilde metnini oluşturmuştur.

• Sizce yazar gezdiği yerdeki her şeyi anlatmış mıdır?

 • Cevap: Hayır her şeyi değil sadece ilgisini çeken ve aklında en çok kalan şeyleri anlatmıştır.

b. Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz.

Yurt içinde ya da dışında gezip görülen yerlerin ilgi çekici yönlerinin anlatıldığı yazı türüne gezi yazısı denir.
Gezi yazıları, gezip görmenin ve iyi bir gözlemin ürünüdür. Gezi yazılarında yazar, gözlemlerinin yanı sıra duygu ve düşüncelerini de aktarır.
Gezi yazılarında okur, yazarın anlattığı yerleri sanki yazarla birlikte geziyormuş hissine kapılır.
Gezi yazılarının amacı, gezilen yeri okuyucuya her yönüyle tanıtmaktır.
Etkinliğin “a” bölümündeki sorulara verdiğiniz cevaplardan ve yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak “Nazilli Destanı”nın türünü söyleyiniz.

 • Cevap: GEZİ  YAZISI türünde yazılmış bir yazıdır.

c. Aşağıdaki metin parçalarını okuyunuz. Bunlardan hangileri “Nazilli Destanıyla aynı türde yazılmış bir metinden alınmıştır? İşaretleyiniz.


( )
Kapıyı çalıp içeri girmeyi ümit ediyordu. Bir kere içeri girsindi, sonra başına geleceklere razıydı. Kim bilir annesi neler söyleyecekti? Tam kapıya geldiğinde bütün cesaretini kaybetti. Tam kapıyı çalacakken geriye kaçtı. Tekrar kapıya yaklaştı birtürlü karar veremiyordu. Dördüncü defa çok hafifçe kapıyı tıkırdatacak cesareti kendinde buldu. Bir hayli bekledi, gelen giden yoktu. Aradan yarım saat geçmişti ki üst kattaki parmaklıktan kafasında kocaman bir fenerle bir salyangoz göründü.

4. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 264 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri bulunuz. Bu zamirlerin metnin anlamına nasıl katkı sağladığını cümlelerin altına yazınız.

Benim İstanbul’da gördüğüm basma fabrikaları Nazilli’dekinin yanında çocuk oyuncağı gibi kaldı.

 • Cevap: Kişi zamiridir. Eylemi kimin yaptığını belirtir.

Bunların işini hemen hemen matbaa makinelerinin bir eşi olan dev makineler görüyordu.

 • Cevap: İşaret zamiridir.

• Pamuğun iplik olması için geçtiği dört beş salondan bir tanesi bu

 • Cevap: İşaret zamiridir.

Bizimki orta hâili bir fabrika sayılırmış.

 • Cevap: İlgi zamiridir. Aitlik anlamı katar.

Hepsinin kalın dudaklarında bir tutam bulut.

 • Cevap: Belgisiz zamirdir.

O şeytan çekici gibi kendi başlarına bir sürü işler beceren iğleri insanın gidip birer birer öpeceği geliyor.

 • Cevap: Kişi zamiridir.

5. ETKİNLİK 

Yaratıcı konuşma tekniğini kullanarak “üretim ve gelecek” konulu bir konuşma yapınız. Bu tekniğe göre her öğrencinin bir önceki arkadaşının konuyla ilgili söylediklerinden hareketle konuşarak konuya farklı bir bakış açısı getirmesi gerektiğini unutmayınız.

 • Cevap: Üretim ve Gelecek

Üretiminde amacı insanlara katkı sağlamaktır. Çünkü üretim insan yaşamını kolaylaştırmak onun yaşamını sürdürmesine katkı olması amacıyla yapılmaktadır. Çünkü gıdada yapılan üretim, teknolojide yapılan üretim tamamen insanlara yöneliktir. İnsanlar olmadığı sürece üretim yapılmasa anlamı yoktur. Tüketen insan olmadığı sürece üretiminde yararı yoktur. Üretimde insanın yeri ve önemi onun mal ve hizmet sağlayan kurumların temel ilkesidir. Üretim yapan insan her zaman ülkesinin kalkınmasına da destek olacaktır. Kalkınmış bir ülkede insan sağlıklı ve refah içinde yaşamını sürdürecektir. Dolayısıyla insanın yaşam kalitesi artacaktır.

Konuşmanızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

6. ETKİNLİK 

Gezip gördüğünüz, hakkında bilgi topladığınız imalathaneyi tanıtan bir yazı yazınız. Bu yazınızda anlatımı desteklemek için grafik ve tablo (imalathanede üretilen ürünün miktarı, imalathanedeki çalışan sayısı, kullanılan ham madde miktarı vb.) kullanınız. Çektiğiniz fotoğraflarla yazınızı süsleyiniz. Yazınızda imalathanedeki üretim aşamalarını ayrıntılı biçimde, işlem basamaklarına göre anlatınız.

 • Cevap: PASTAHANEDE PASTA İMALATI

Pasta satılan veya içinde oturularak pasta yenen dükkândır.

ÜRÜN MİKTARI: Günde 250 ilo pasta
ÇALIŞAN SAYISI: 4 kişi varmış.
KULLANILAN HAM MADDE: Un, yumurta, vanilya, susam, yağ, şeker

Yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.Yazınızı okuyunuz. Anlam bütünlüğünü bozan ifadeler yazım ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından yazınızı gözden geçiriniz. Gözden geçirdikten sonra yazınızı sosyal medyada paylaşınız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çalışmakla ilgili atasözleri ve özlü sözler bulunuz.

Lafla peynir gemisi yürümez:
Akan su yosun tutmaz
İşleyen Demir ışıldar (İşleyen demir pas tutmaz)

Gelecekte yapmak istediğiniz meslekle ilgili bilgi edininiz.

Cevap:

BEN DOKTOR OLMAK İSTİYORUM

Okula başladığımda öğretmenimiz herkese tek tek sordu. Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz çocuklar. Daha ilk günden vermiştim kararımı. Doktor olacaktım ben. Hastalara yardım eden, onları iyileştiren, daha rahat ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayan, hayatları kurtaran bir doktor olmalıydım ben.Biz çocukları korkutmayan, onların canını yakmayan ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayan bir doktor olmalıydım. İşte o gün verdim kararımı ve beyaz önlüğümü giymek için emin adımlarla gidiyorum.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 8. Vatandaşlık Sayfa 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 Nazilli Destanı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!