? Ne Bezirgan Ne Attaram Türküsü | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Türküler / Ne Bezirgan Ne Attaram Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Ne Bezirgan Ne Attaram Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Ne Bezirgan Ne Attaram Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Ne Bezirgan Ne Attaram Türküsünün Hikayesi 

Yöresi: Şanlıurfa

Bu türkü, zaman değişse de hayatın gerçeklerinin değişmeyeceğinin bir öyküsüdür.

Urfa; Anadolu’dan Mezopotamya’ya açılan önemli bir kültür merkezidir. Hemen hemen semavi dinlerin ve medeniyetlerin izlerini taşımaktadır. Şehirdeki insanlar hangi kimlikten olursa olsunlar birbirlerine ölçülü ve saygılı davranırlar. Urfalılar dil özelliği ile Azeri Türk dilini kullanmakla beraber Arapça, Farsça, Kürtçe’den kelime ve deyimler kullandıkları dil içine kaynaşmıştır. “Tim Tını” da Urfa halk dilinde kullanılan ve Kürtçe “her zaman” anlamında bir kelimedir.

Tarihteki savaş yıllarında yokluklar, kıtlıklar halkı çoğu zaman bunaltmış, acıma, doğruluk, dürüstlük, merhamet duygularım köreltmiş, insanları, geleceği hakkında karamsarlıklara sürüklemiştir. Yaşanan ekonomik sıkıntılar insanların, sosyal yaşantısını, ticari hayatını olumsuz yönde etkilemiştir. Savaşların olmadığı dönemlerde halk biraz rahatlamış ve o sıkıntılı dönemlerin geçtiğini düşünürken, ekonomik krizlerle dolu yıllar başlayınca halk” zorlukların hiçbir zaman düzelmeyeceği ve hep böyle gideceği” şeklinde düşünmeye başlamıştır.

“Tim tim tim halımız budur” cümlesi de bu tespitin bir sonucu olarak “Zaman değişse de hayatın gerçekleri değişmez, bu nedenle halımız, gidişimiz, zorluklarımız hep aynıdır. Hayatın içinde merhametsizler, hilekarlar her zaman vardır. ” manasında kullanılır.

Urfa’nın sade yağı yurt çapında meşhurdur. Eski Urfalı aileler de yemeklerinde sadece sade yağ kullanırlar. Bu nedenle  boyunca yetecek yağlarını bir defadan alır evlerindeki yağ küpünde muhafaza ederler. Urfalılar yağ alırken karışık, bozuk olmaması için güvenilir tüccarlardan alırlar.

Abdülkadir Hoca bir gün, Urfa’da tarihi çarşıların içinde bulunan Gümrük Han’ında sade yağı almaktadır. Hoca sade yağı satan tüccarla sade yağın lezzeti ve kalitesi üzerinde konuşma yapılmaktadır. Urfa kültürünü iyi bilen bir arkadaşı bu konuşmaya şahit olur, Hoca’ ya yaklaşır, kulağına “Tim Tim Tim halımız budur kınamayın kârımız budur” der. Hoca önem verdiği bu saygın insanın şifreli sözünü çözmek için tüccarın yanından ayrılır. Bunun üzerine arkadaşı “ekonomik sıkıntılar insanların ahlaklarını da bozuyor. Bu nedenle son zamanlarda sade yağın başka yağlarla karıştırılıp satıldığını duyuyoruz bugün hillesiz, hurdasız hiçbir şey kalmadı. Alışverişinde dikkatli ol” der “İster bezirgan olsun ister atar olsun, vicdanı yoksa, sattığı her mala katkı maddesi katabilmektedir” der. “Ben eğer bunlar gibi çalışmış olsaydım ne cebim parasız ne de postalını yamalı nede tüm kapılar yüzüme kapanırdı. Şu anda devir aslanı tilkiye yedirme devri” deyip insanların ahlakının bozulmasından dolayı üzüldüğünü, vicdansızlara sitemini dile getirir.

Arkadaşının bu konuşması Abdulkadir Hoca’yı etkiler. Duyguları o gün kendisinde “Tim Tını Tim halımız budur”. Türküsünü oluşmasına sevk eder.

Ne Bezirgan Ne Attaram Türküsünün Sözleri

Meşin postal çalım satar

Kese delik cepte yatar

Gün olur ki insanoğlu

Malı mülkü pula satar

Tim tim tim halımız budur

Kınamayın kârımız budur

****************

Dünya nedir bilinir mi

Gam dağılır silinir mi

Örtük kapı arkasına

Varam yüzler sürülür mü

Tim tim tim halımız budur

Kınamayın kârımız budur

Ne Bezirgan Ne Attaram Türküsünün  Notaları

Ne Bezirgan Ne Attaram Türküsü