Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
Şiir

O Belde Şiir İncelemesi

O Belde  Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimi Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olayları Ahmet Haşim

O Belde Şiir TahliliO Belde Şiir İncelemesi

Nazım Biçimi: Serbest Müstezat

Nazım Birimi: Bent

Birim Sayısı: Şiir 5 Bentten oluşmaktadır.

Ölçü: Aruz Ölçüsü kullanılmıştır. 

Ahenk Unsurları: Şiirde ahenk kafiye, redif, dize ve ses tekrarları ile sağlanmıştır. 

Kafiye ve Redifler:

 • Uzak / Ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak / Bu nefy-ü hicre müebbet bu yerde mahkûmuz. : Bu bölüm, şiirin ortalarında ve sonunda aynen iki kere tekrar edilmiştir.
 • Ses tekrarları: Ahenk açısından birbirine benzer yapıdaki kelime ve kelime gruplarının tekrarı, ayrıca “d”, “n”, “z”, “r” seslerinin şiir boyunca kullanılması, şiiri musiki yönünü güçlendirmiştir.
 • eğlensin / dilbersin: sin’ler rediftir.
 • mesa / mersa : sa’lar tam kafiyedir.
 • deniz/ değiliz: iz’ler tam kafiyedir.
 • var / yar: ar’lar tam kafiyedir.
 • arar / onlar: ar’lar tam kafiyedir.

Söz Sanatları:

 • Kişileştirme: “Esen bu ince havâ saçlarınla eğlensin” Hava insan gibi eğlenen bir canlı olarak anlatılmıştır.
 • Benzetme:  Diyen bugünkü beşer / Bu sefîl iştihâ: Beşer yani insana sefil iştiha benzetmesi yapmaktadır.
 • Benzetme: “Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkûmuz.” bulunduğu yeri müebbet hapse mahkum olunan bir yere benzetmektedir.
 • Kişileştirme:  “Mütekâsif menekşelerdir ki / Mütemâdî sükûn u samtı arar” menekşeler insan gibi aktarılmıştır.

Dil: Şiirde söyleyişe çok önem veren Ahmet Haşim, bu şiirinde de konuda çok kelimelerin ahengine değer verir. Günümüze göre süslü ve sanatlı diyebileceğimiz bir dil çıkar karşımıza. Bunun yanında yabancı kelimelerin çokluğu bugün sözlük olmadan şiiri anlamamızı zorlaştırmaktadır. 

Tema: Uzak, güzel ve bilinmeyen bir beldeye yani ülkeye duyulan özlem duygusu.

Gelenek: Ahmet Haşim gerek bireysel olarak gerekse de Fecr-i Ati topluluğundaki şiir anlayışıyla şiirimizde içerikten çok söyleyişe değer vermesiyle öne çıkan şairimizdir. Bunun yanında hem Fransız Sembolistlerden etkilenerek renkleri kullanması hem de kelimelerle tablo yapar gibi şiir yazması da onu diğer şairlerden farklı bir yere taşıyan özellikleridir. 

Şiir ve Şair: Ahmet Haşim şiirde söyleyiş güzelliğine ve doğanın kendisinde yarattığı izlenimlere önem veren bir şairdir. Bu şiirinde de hem yalnızlığını, hem de umutla beklediği yaşamayı düşündüğü hayali beldesini bizlere sembolizmin renk oyunları ve hüzün dolu ifadeleriyle anlatma yoluna gitmiştir. 

Ses Olayları:

 • ufk-i şâma: ufuk: ufk-i şam u ünlüsü düşmüştür. Ünlü düşmesi ses olayı vardır.
 • hüznünle: hüzün-ünle: hüznünle ü ünlüsü düşmüştür. Ünlü düşmesi ses olayı vardır.
 • hüsnünde: hüsün-ünle: hüsnünle ü ünlüsü düşmüştür. Ünlü düşmesi ses olayı vardır.
 • nesle: nesil-e: nesle i ünlüsü düşmüştür. Ünlü düşmesi ses olayı vardır.
 • Topluyor: topla-yor: topluyor a sesi u sesine dönüşmüştür. Ünlü daralması ses olayı vardır.

“Ahmet Haşim O Belde” Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimi Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olayları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

İlgili Yazılar

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close