Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları

Sevgi Teması Tema Sonu Değerlendirme

Sevgi Teması Tema Sonu Değerlendirme

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları 1. Tema Sevgi Sayfa 32, 33, 34 Tema Sonu Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları

TEMA SONU ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Babam, Selânik’e kadar ağzım açmadı. Trenin penceresinden Makedonya topraklarına, dağlara, taşlara baktı durdu. Meşe ağacından yüksek aralıklı bir koltuğu vardı. Selânik’ten vapura bineceğimiz gün, yolculukla ilgili işlemleri tamamlarken yorulmasın diye gümrüğün rıhtıma inen merdivenleri önünde, koltuğuna oturtmuştuk onu.
Koltuğunda yine öyle dalgın, tek söz etmeden bekliyordu. Vapura geçeceğimiz sırada birden iki eliyle kavradı rıhtım merdivenlerinin parmaklıklarım. Doksan üç yaşındaydı. Hâlâ güçlü kuvvetliydi. Ben, Fehim Çavuş, Salih Bey ellerini çözemedik bir türlü parmaklıklardan. “Benim yerim Florlna!” diyordu. “Ölülerimi kimsesiz bırakamam! Siz
gidin, bindirin beni trene, Florina’ya geri döneyim, Florina’da öleyim…”

Necati CUMALI

A. Aşağıdaki sorulan yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

Yazar ve babası nerede yaşıyorlarmış?

 • Cevap  Florina

Yazarın babasının ruhsal durumunu açıklayınız.

 • Cevap  Babası yaşadığı yurdu terk ettiği için başka yabancı bir yere gittiği için çok üzgündür. Morali alt üsttür.

Metinde geçen özel adlan bulunuz. Bu adların nasıl yazıldıkları hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap  Selanik Makedonya Florina: Yer isimleridir   Fehim Çavuş, Salim Bey: Özel isimdir

Sizce bu metnin başlığı ne olabilir?

 • Cevap  Yaşadığı Toprakları Terk Etmek Zorunda Kalanlar

Bu metinde vurgulanan ana fikir nedir? Yazınız.

 • Cevap  Yurt özlemi, göç etmenin zorluğu

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfi yazınız. 

…D… 1. “Eskici” Refik Halit Karay’ın dil ve ülke sevgisini anlatan hikâyesidir.

..Y…. 2. Bir kelimenin anlamlı en küçük kısmına harf denir.

….D.. 3.Türkçede kelime kökleri ikiye ayrılır.

….Y.. 4.“Sevgi” kelimesinin kökü isim köküdür.

….D.. 5.“İki saat sonra okulun önünde buluştuk.” cümlesindeki “buluştuk” kelimesinin kökü fiil köküdür.


C. Aşağıdaki ses olaylarını uygun örneklerle eşleştiriniz. 

Ses Olayları:

 1. Ünsüz benzeşmesi : KOŞTU koş-du: koştu
 2. Ünsüz yumuşaması : YÜREĞİ yürek-i = yüreği  RENGİ : renk-i = rengi
 3. Ünlü düşmesi: GÖNLÜ gönül-ü = gönlü  KAYBOLDU: kayıp-oldu=kayboldu BURNU : burun-u = burnu
 4. Ünlü daralması: Diyor e-yor = diyor

Örnekler:

( ) gönlü
( ) kayboldu
( ) koştu
( ) yüreği
( ) diyor
( ) burnu
( ) atkı
( ) rengi


Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yanlış yazılmıştır?

 1. Süleyman Bey bugün derse gelmedi.
 2. Okulumuz Batıkent’li en büyük okuludur.

 3. Mehmet, arkadaşı sevgiyi bir saat beklemiş.
 4. Hasan günlerce kimseyle konuşmamıştır.

Cevap  B

*********

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eki farklı bir anlamda kullanılmıştır?

 1. Bugünkü ödevlerini yaptın mı?
 2. Güzel mi güzel bir evleri var.

 3. Çiviler ağzma batmaz mı senin?
 4. Gidiyor musun?

Cevap  B

*********

3. “Senin bağrında dinecek ağrılarım

Kemiklerim senin koynunda çözülecek.”

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?

 1. Ünlü türemesi
 2. Ünsüz yumuşaması
 3. Ünlü düşmesi

 4. Ünsüz benzeşmesi

Cevap  C

*********

4. “Ben, dünyada yaşayan her bir insanın kardeşim olduğuna inanıyorum.” cümlesindeki kelimelerle ilgili bilgi yanlışı hangi seçenekte verilmiştir?

 1. Dünyada” kelimesi fiil köklüdür.

 2. “Olduğuna” kelimesi fiil köklüdür.
 3. “İnsan” kelimesi isim köklüdür.
 4. “Kardeşim” kelimesi isim köklüdür.

Cevap  A

*********

5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 1. Boya    ortak kök
 2. Haber  isim kökü
 3. Söyle  fiil kökü
 4. Çalış     isim kökü

Cevap  D

*********

6. Özel adın yazımıyla ilgili aşağıdaki kurallardan hangisi doğrudur?

 1. özel ada eklenen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
 2. Özel adlar cümle içinde küçük yazılır.
 3. Özel adlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 4. Özel adlara getirilen çokluk ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

Cevap  C

*********

7. “Bugün açız yine evlatlarım, diyordu peder.” dizesini söyleyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Kızgın
 2. Kaygılı
 3. Sorumlu
 4. Sevecen

Cevap  D

*********

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 1. Bu akşam Ahmet Bey ve eşi bize gelecek.
 2. Türk Dil Kurumundan sözlük aldım.
 3. Pınar Kitap okumayı çok seviyor.

 4. Melih okula yürüyerek gidiyor.

Cevap  C

*********

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü farklı türdedir?

 1. Türkçe
 2. Sözlük
 3. Kelime
 4. Okul

Cevap  D

*********

10. “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” atasözündeki hangi kelime fiil köklüdür?

Tatlı

Çıkarır

Dil

Yılanı

Cevap  B-ÇIKARIR

2022 Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!