Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
Sosyoloji Ders Kitabı Tuna Yayınları

Sosyoloji Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 31

Sosyoloji Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Tuna Yayınları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

Sosyoloji Ders Kitabı Cevapları Tuna Yayınları Sayfa 31

8. Modern endüstriyel toplumlarda hâkim olan resmî, geçici, rasyonelliğe sahip toplumsal yapılar hangi kavramla ifade edilmiştir?
A) Cemaat (topluluk)
B) Birincil gruplar
C) Cemiyet (toplum)
D) Etnik gruplar
E) Aydınlar sınıfı

  • Cevap: C

9. Aşağıdakilerden hangisi grup üyelerinin temelde örf, âdet ve geleneklere göre davranışlarda bulundukları gruplara örnektir?
A) Formel gruplar
B) İnformel gruplar
C) Resmî gruplar
D) Cemiyet grupları
E) Büyük gruplar

  • Cevap: B

10. Aşağıdakilerden hangisinin sosyolojinin doğuşuna katkı sağlayan temel gelişmelerden biri olduğu söylenebilir?
A) Sanayi Devrimi
B) Amerika’nın keşfi
C) Mikroteknoloji devrimi
D) Reform hareketleri
E) Psikoloji biliminin doğuşu

  • Cevap: A

11. Tümelden tikele ya da yasalardan olgulara inme biçimindeki akıl yürütme biçimi aşağı- dakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Tümevarım
B) Analoji
C) Anket
D) Sosyometri
E) Tümdengelim

  • Cevap: E

12. Ziya Gökalp, hangi kavramı geliştirerek / açıklayarak Türkiye’de sosyoloji tarihine önemli katkılar sağlamıştır?
A) Tampon kurum
B) Ademimerkeziyetçilik
C) Hars (kültür)
D) Asya üretim tipi
E) Çoğulculuk

  • Cevap: C

13. Aşağıdakilerden hangisi sosyal grupların temel işlevlerinden değildir?
A) Bireye statü kazandırma
B) Bireye kimlik kazandırma
C) Bireye güvenlik sağlama
D) Ait olma ihtiyacını karşılama
E) Bireyin refaha ulaşmasını sağlama

  • Cevap: E

Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  • Cevap:

1.  Üyeleri arasında yakınlık ve yüz yüze etkileşim olan, yoğun bir ilişkiye ve duygusal bağa dayanan sosyal grup biçimi birincil gruptur. (D)
2.  Kişisellikten uzak, etkileşimleri genellikle belli bir konu üzerine odaklanan gruplara informel grup denir. (Y)
3.  İlişkilerin kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, yönergeler ve sözleşmelerle düzenlendiği gruplar formel gruplardır. (D)
4.  Büyük üniversiteler gibi yapılar tek tek öğrencilerden (katılan ve ayrılan) bağımsız olarak varlığını yüzyıllarca sürdürebildiği için küçük gruplardır. (Y)
5.  Modern endüstri toplumları öncesinde görülen kişisel ve samimi ilişkilere dayanan yapılar cemaat-topluluk kavramıyla ifade edilir. (D)

Sosyoloji Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 31 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
clap
0
happy
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!