Şiir

Yabancı Ellerde Şiir İncelemesi

Yabancı Ellerde Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olayları Yusuf Ziya Ortaç

Yabancı Ellerde Şiir Tahlili

Karanlıklar dağılırken sükûn
Her vagonda coştu yanık yanık türküler.
Masum yüzlü nefercikler bakıp güler
Ellerinde, parıldayan keskin süngüler.

Al mendiller sallanarak her pencereden
Tiren kalktı yavaş yavaş bir gelin gibi.
Yeşil kırlar arasından akıp giderken
Ağaçların helecanla çırpındı kalbi!

Eski yurdun hüzün içinde bakan dağları
Sevindiler Türk askeri geçiyor diye.
Rumeli’nin o sevimli güzel bağlan
Çiçeklerin kokusundan verdi hediye!

Bir ağızdan cenk türküsü çağırdı kuşlar;
Şen dalgalı çağlayanlar çoşup köpürdü
Bir bahçeden bir bahçeye dolaşan rüzgar
Haber soran yavukluya selâm götürdü!

Akşam, güneş tutuşarak gurup ederken
Ufuklara açtı Türk’ün albayrağını!
Bulutlar    nur alıp pembe buselerinden
Andırırdı bir genç kızın tül yaşmağını!

Gece olur, yıldızlarla konuşurlardı,
Ay bir gümüş yol açardı çimenliklerde
Ah, hepsinin gönlünde bir öksüzlük vardı,
Sevgililer, yeşil tarla, koyunlar nerde?…

Yusuf Ziya Ortaç

Nazım Biçimi: Serbest Şiir

Nazım Birimi: Dörtlük

Birim Sayısı: Şiir 6 dörtlükten oluşmuştur

Ölçü: Şiir serbest ölçü ile yazılmıştır

Ahenk Unsurları: Şiirde ahenk redif, kafiye ile ses-kelime ve dize tekrarlarıyla sağlanmaktadır.

Kafiye ve Redifler:

 • ürperdi / gülerdi: di’ler rediftir.
 • türküler / süngüler: ler’ler redif, -ü’ler yarım kafiyedir.
 • pencereden / giderken:en’ler tam kafiyedir.
 • gelin gibi / çırpındı gibi : gibi’ler rediftir.
 • dağları / bağları:-ları’lar rediftir. ağ’lar tam kafiyedir.
 • diye / hediye: diye’ler tunç kafiyedir.
 • kuşlar / rüzgar: ar’lar tam kafiyedir.
 • konuşurlardı / vardı: dı’lar redif ar’ar tam kafiyedir.
 • çimenlerde / nerde: erde’ler zengin kafiyedir.

Söz Sanatları:

 • kişileştirme: “sükun ürperdi” derken sükun kavramına insana özgü özellikler atf edilmiştir.
 • benzetme: “tren kalktı yavaş yavaş bir gelin gibi” dizesinde tren geline benzetilmiştir.
 • kişileştirme: ” Ağaçların heyecanla çırpındı kalbi” derken ağaca insana özgü özellikler atf edilmiştir.
 • kişileştirme: “eski yurdun hüzn içinde bakan dağları” derken dağlara insana özgü özellikler atf edilmiştir.
 • intak: “Bir ağızdan cenk türküsü çığırdı kuşlar” dizesinde kuşlar türkü söyleyen insanlar olarak nitelendirilmiştir.

Dil: Şiirin dili günümüz sade Halk dilidir. Kullanılan imgeleme ve benzetmeler şaire özgün olmakla beraber herkesin rahatça okuyabileceği bir açıklık ve durulukla aktarılmaktadır.

Tema: Şiirde tema olarak  doğa ve ülkemizin güzellikleri konusunun işlendiğini görmekteyiz.

Gelenek: Şiire, 1. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında başlayan, Mütareke yıllarında şöhret kazanan hececiler, Anadolu’yu ve vasat insan tipini şiire soktular. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri başlıca konulardır. Hecenin bu beş şairi millî edebiyat akımından etkilenmiş ve aruzu bırakarak şiirlerinde heceyi kullanmaya başlamışlardır. Bu şairlerin başında da Yusuf Ziya Ortaç gelmektedir.

Şiir ve Şair: Şair  bu şiirinde yurdun güzelliklerini ve insanda yarattığı huzuru anlatmaktadır.

Ses Olayları:

 • kalbi: kalp+i: kalbi p sesi b sesine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.
 • al bayrağını: al bayrak+ını: al bayrağını k sesi ğ sesine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.
 • yaşmağını: yaşmak + ı: yaşmağını k sesi ğ sesine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.
 • gönlünde: gönül+ünde: gönlünde ü sesi düşmüştür ünlü düşmesi ses olayı vardır.

Yabancı Ellerde Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olaylar Yusuf Ziya Ortaç ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close