Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları

Yılkı Atı Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

Yılkı Atı metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 216-217-218-219-220-221-222-223-224-225 (Doğa ve Evren)

Yılkı Atı Metni Cevapları

HAZIRLIK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 216 Cevabı

1. En çok hangi hayvanları seviyorsunuz? Bu hayvanları niçin sevdiğinizi anlatınız.

 • Cevap:En çok köpekleri ve atları seviyorum. Dost canlısı, şirin hayvanlardır. Hareketleri, olaylar karşısında verdikleri tepkiler çok hoşuma gidiyor. Özellikle köpekler dost canlısı oldukları atlar ise hem duygusal hem de asil canlılar oldukları için seviyorum.

2. Kışın sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için neler yapılabilir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Evlerimizin önüne bir kap su bırakabilir, yemek artıklarımızı onlarla paylaşabiliriz. İmkanımız varsa onlara mahallemizde yuva yapabiliriz.

Okuyacağınız metin Abbas Sayar’ın “Yılkı Atı” adlı romanından alınmıştır.
Bir Orta Anadolu köyünde İbrahim, ahırdaki samanının öküzlere, taya ve kır ata yetmeyeceği düşüncesiyle Dorukısrak’ı “yılkılık1″ eder. Emektar hayvanı ahırdan, köyünden sürer. Kısrak, kışın dağda başının çaresine bakacak ve çıplak doğayla savaşacaktır. Sert kışta kaderine terk edilen kısrak, köyün kendisi gibi kovulmuş diğer atlarıyla dağlarda ölüm kalım savaşına girer. Kış geçer, yaz gelir. İbrahim, Dorukısrak’ın ölmemiş olduğunu, kırlarda başıboş dolaştığını öğrenir, onu tekrar yakalayıp işe koşmak istese de Dorukısrak köyde kalmış tayını da alır, uzaklara kaçar. Yaşlı ana ile yavrusunu bulamazlar bir daha.

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 220 Cevabı

Anlamları verilen sözcükleri bulmacaya yerleştiriniz.

Cevap:

1. Sezer gibi olmak, sezmek. SEZİNLEMEK
2. Rüzgâr. YEL
3. Savaşçı. CENGAVER
4. Suyu başka yöne akıtmak için yapılan düzenek. SAVAK
5. Zahmet, sıkıntı. ÇİLE
6. Issız, sessiz ve göze çarpmayan, tenha (yer). KUYTU
7. Köpek, kurt, çakal vb. hayvanların uzun, iniltili, ağlar gibi bir ses çıkarması. ULUMAK
8. Erkek at. AYGIR
9. Güvenilir (kişi, yer). TEKİN

2. ETKİNLİK 

“Yılkı Atı” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Metinde kış mevsimiyle ilgili hangi ayrıntılara yer verilmiştir?

 • Cevap: Karlı ve fırtınalı çok çetin bir mevsim.

2. Yılkıya bırakılan atların doğada karşılaştığı zorluklar neler olabilir?

 • Cevap:  Soğuk hava, yiyecek bulamama, barınacak yer bulamama ve vahşi hayvanlar tarafından avlanma.

3. Doğada mücadele hangi hayvanlar arasında oluyor? Yazar mücadeleyi neye benzetiyor?

 • Cevap: Kurtlar ile atlar arasında oluyor. Yazar mücadeleyi iki Orta Çağ ordusunun savaşına benzetiyor.

4. Kurtların yaptığı saldırı nasıl sonuçlanmıştır? Açıklayınız.

 • Cevap:Kurtların zaferiyle sonuçlanmıştır. Bir kurt yorgun düşen bir atı ısırmayı başarmış, bu da atlardan oluşan halkayı bozmuştur. Halka bozulunca kurtlar daha kolay saldırmışlar, sonunda bir atı yakalayabilmişlerdir. Diğer atlar da kaçmak zorunda kalmıştır.

5. Saldırıda hangi tarafın galip gelmesini isterdiniz? Niçin?

 • Cevap:  Atların galip gelmesini isterdim. Çünkü bu atlar vahşi doğaya alışık olmayan evcil hayvanlardır. Kurtlar ise vahşi doğaya alışık vahşi hayvanlardır.

3. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 221 Cevabı

Okuduğunuz hikâyeye göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Cevap:

Olay: Kurtların yılkı atlarına saldırması.
Yer: Ova
Zaman: Kış mevsimi, geçmiş zaman
Kahramanlar: İbrahim, Dorukısrak, Aygır, Çılkır, atlar, kurtlar.
Hikâyede anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmıştır? Üçüncü kişi

4. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metin Abbas SAYAR’ın “Yılkı Atı” adlı romanından alınmıştır

a) Paragraftaki boşlukları türün özelliklerine göre doldurunuz.
Roman yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı bir yazı
türüdür. Romanda yer, zaman ve olayda bütünlük vardır. Romanların en önemli özellikleri
uzunluğu, kişilerin sayılarının çokluğu  ve hayatı her yönüyle ele almasıdır.

b) “Yılkı Atı” romanının verilen bölümünü göz önünde bulundurarak daha önce okuduğunuz “Göç Destanı” metni ile karşılaştırınız.

 • Cevap:

Benzer Yönleri: Yer, zaman ve olay bütünlüğü her iki metinde de vardır.
Farklı Yönleri: Yılkı Atı romanında yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar anlatılmıştır. Göç Destanı’nda olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.

5. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 222 Cevabı

“Yılkı Atı” metnini özetleyiniz.

 • Cevap: Yılkılıklar karlı bir kış mevsiminde ovada kurt sürüsüyle karşılaşırlar. Kurtlar yılkılıklara saldırır. Yılkılıkların başında Aygır vardır. Mücadeleyi organize eder. Kurtlardan biri yorgun düşen bir atı çemberden çıkarmayı başarır. Çember bozulunca zayıf atlar kaçmaya başlar. Bir kurt atlardan Çılkır’ın peşine düşer. Kovalamaca sonunda Çılkır yenik düşer.

6. ETKİNLİK 

“Yılkı Atı” metninden betimleyici anlatıma örnek cümleler yazınız.

 • Cevap:

Kar ovaya doğru homurdana homurdana iniyordu.
Kar zerrecikleri alabora oluyor, bir inip bir kalkıyor, göz açtırmaz ediyordu.
Atlar çığlıklı kişnemeler bırakıyor, kurtların hırslı solukları ses ses dağılıyor, kar hızla alabora oluyor, durmadan tozuyor, yere iniyor, yeniden havalanıyordu.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde kişileştirilen varlıkları bulunuz. Kar ovaya doğru homurdana homurdana iniyordu.

Yel, ıslık çalmaya başlamıştı.

 • Cevap: Kar

Her yöne çileli bir akşam indi.

 • Cevap: Yel

Gecenin şüpheleri artıyordu.

 • Cevap: Akşam

Şımarık yel ve acı soğuk Demirkır’a “Yürü.” dedi.

 • Cevap: Yel

8. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 223 Cevabı

a) Aşağıdaki dilekçeyi okuyunuz.

Hayvanları Koruma Kanunu”nun amacı: Hayvanların rahat yaşamalarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ızdırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Kendinizi, dilekçedeki sorunu çözecek bir görevli olarak düşününüz. Okuduğunuz dilekçeden ve “Hayvanları Koruma Kanunu”nun amacından yola çıkarak hayvanlara nasıl davranmamız gerektiği ve hayvan hakları ihlallerine ne gibi çözümler üretebileceğinize dair bir konuşma yapınız.

 • Cevap: Hayvanları Koruma Kanununa Dair Bir Konuşma Örneği

Sevgili arkadaşlar.

Hayvanlar bizim, konuşamayan ama bizi anlayan, hisleri olan, acı çekebilen, mutlu olabilen ve daha pek çok duyguyu yaşayabilen dostlarımız. İnsan yalnızca insanlarla dostluk kurmaz, hayvanlarla da dostluk kurar. Hatta ve hatta onların dostluğuna ihtiyaç duyar.

Bazı insanlar hayvanları, istedikleri her şeyi yapabilecekleri canlılar olarak görüyorlar. Bu zihniyeti ortadan kaldırmak, en azından yeni yetişen çocukların, gençlerin hayvanları sevmesi için, onları değer görmesi gereken canlılar olarak tanıması için en başta çocukların hayvan sevgisi ile büyümesini sağlayacak yollar aramamız gerekir. Peki hayvanlara nasıl davranmalıyız?

9. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 224 Cevabı

Aşağıdaki cümleleri anlamına göre inceleyiniz. Anlam özelliğine göre uygun kutucuğu işaretleyiniz.

 • Cevap:

Dışarıda, Dorukısrak ve köpeklerden başka hiç kimse kalmaz. (OLUMSUZ)
Kurtların ulumaları ovadan duyuluyor muydu? (OLUMLU SORU)
Dorukısrak artık çok yıpranmıştır. (OLUMLU)
Bulunduğu köy, Anadolu’nun yoksul köylerinden biridir. (OLUMLU)
Dorukısrak’ı arasa da bulamamaktadır. ()
Vadide savaşa tutuşmak istemiyor muydu? (OLUMSUZ SORU)
Bütün atların koruyucusu olan atın adı Demirkır değildir. (OLUMSUZ)
Bu iyi insanlar, iyileşince onu törenle köyden gönderirler. (OLUMLU)
Çılkır, kurtların saldırısında yenik düşmemiş midir? (OLUMSUZ SORU)
Yılkı atı, kurda karşı koyamamıştır. (OLUMSUZ )
Kurt ulumalarına, güçlü yılkılıklar karşılık verdi mi? (OLUMLU SORU)

10. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 225 Cevabı

Yılkı Atı romanında kurtların saldırısından atlar doğada neler olmuş olabilir? Hikaye edici bir anlatımla yazınız. Hikayenize uygun bir başlık koyunuz.

 • Cevap: DERMAN VEREN REÇETELER

Atlar kışı geçirmek için bir sığınak aramaya koyuldular. Geniş arazide kuytu bir köşe bulmak oldukça zordu. Büyük bir mücadeleden yeni çıkmışları. Hepsi bitkindi. Hatta atlardan biri yaralıydı. Yarası mikrop kapmıştı.

Umutsuzlukları artarken kendileri gibi yılkıya ayrılmış bir atla karşılaştılar. Bu beyaz doru at diğerlerinden şanslıydı. Çünkü sığınacak bir yer bulmuştu. Az ileride eski, yıkık dökük, unutulmuş bir at çiftliği harabesi vardı. Fakat ahırın çatısı sağlamdı. Beyaz doru at, yıkıntıları kullanarak ahırın etrafını çevreleyip korunaklı bir yapmayı başarmıştı. Diğer atlara burada kalmayı teklif etti. Yılkılıklar bu teklife çok sevindiler. Aygır ise yarası mikrop kapan atı iyileştirecek şifalı otlar bulmak için sürüden ayrıldı.

İki gün sonra Aygır bitkin ve yaralı bir halde, ağzında bir tutam ot ile çıkageldi. Şifalı otları ararken yine bir kurt sürüsüne rast gelmiş, kaçmaya çalışırken yaralanmış yine de otları buraya getirmeyi başarmıştı. Fakat yarasının acısına daha fazla dayanamayarak olduğu yere yığılıverdi. Bir müddet sonra da son nefesini verdi. Can verirken yüzünde yorgun ama gururlu bir ifade vardı.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Tema Doğa ve Evren Sayfa 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 Yılkı Atı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!