Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Şiir

Yunus Emre Canım Kurban Olsun İlahi Şiir İncelemesi

Canım Kurban Olsun İlahi Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olayları Yunus Emre

Yunus Emre Canım Kurban Olsun İlahi Şiir Tahlili

Nazım Biçimi: İlahi

Nazım Birimi: Dörtlük

Birim Sayısı: Şiir  3 dörtlükten oluşmuştur

Ölçü: Şiir 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır

Ahenk Unsurları: Şiirde ahenk redif, kafiye ile ses-kelime ve dize tekrarlarıyla sağlanmaktadır.

Kafiye ve Redifler:

  • Adı güzel kendi güzel Muhammed: Bu dize şiir içinde birden çok kez tekrar edilmiştir.
  • yoluna / kuluna:  -una’lar rediftir. -ol’lar tam kafiyedir.
  • cefası/ sefası/ Mustafa’sı: -sı2lar rediftir. efa’lar zengin kafiyedir.
  • seyran eyleyen / cevlan eyleyen / dileyen: en’ler tam kafiyedir.

Söz Sanatları:

  • Telmih: Mir’aç’ta ümmetin Haktan dileyen dizesinde Miraç olayı hatırlatılmaktadır.
  • Tenasüp: Miraç, Muhammed, seyran eylemek, yükselmek gibi birbiriyle bağlantılı kelimeler kullanılarak tenasüp yani uygunluk sanatı yapılmıştır.

Dil: Şiirin dili günümüz sade Halk dilidir. Kullanılan imgeleme ve benzetmeler şaire özgün olmakla beraber herkesin rahatça okuyabileceği bir açıklık ve durulukla aktarılmaktadır.

Tema: Şiirde tema olarak  Hz. Muhammed’e duyulan sevgi konusunun işlendiğini görmekteyiz.

Gelenek: Tasavvuf şiirinin en önemli şairlerinin başında Yunus Emre gelmektedir. Onun saf Türkçe ile kaleme aldığı Allah sevincini işleyen şiirleri ilahileri çok kıymetlidir.

Şiir ve Şair: Şair bu şiirinde Hz. Muhammed’e olan sevgisini anlatmaktadır.

Ses Olayları:

  • yoluna: yol+u+n+a: yoluna n sesi kaynaştırma ünsüzüdür.

Canım Kurban Olsun İlahi Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olaylar Yunus Emre ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
12
36
4
1
15

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!