Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı
10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2017 - 2018

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Sami TÜYSÜZ tarafından 232 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Riyazi CANBOLAT tarafından yapılmış.

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Tarih Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. İkinci Selim Dönemi’nde Sokollu Mehmet Paşa, Don ile Volga nehirleri arasında küçük gemilerin geçebileceği bir kanal açma girişiminde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Sokollu Mehmet Paşa’nın bu girişimiyle ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir?
A) Karadeniz ile Hazar Denizi’ni birleştirmek
B) Baharat Yolu’nu kontrol etmek
C) Orta Asya devletleriyle doğrudan ilişki kurmak
D) Kırım Hanlığı’nın güvenliğini sağlamak
E) İran’ı kuzeyden baskı altında tutmak

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hazinesinin gelir kaynaklarından biri değildir?
A) Paşmaklık toprakların gelirleri
B) Savaşlarda elde edilen ganimetlerin bir bölümü
C) Gümrük gelirleri
D) Bağlı devletlerin gönderdiği vergiler
E) Tuzla ve maden işletmelerinden elde edilen gelirler

3. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u aldıktan sonra yerli ve yabancı bilim insanlarını bu şehirde toplamak istemesinin nedeni ne olabilir?
A) Yönetimde yabancılardan yararlanmak
B) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak
C) İstanbul’u kültür merkezi hâline getirmek
D) Sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek
E) Haçlı birliğini parçalamak

4. Osmanlı Devleti’nde devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayı’nda açılan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Darülhadis Medresesi
B) Sıbyan Mektebi
C) Sahnıseman Medresesi
D) Darülkurra Medresesi
E) Enderun Mektebi

5. Kızıldeniz üzerinden Akdeniz’e gelen Baharat Yolu aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmiştir?
A) Otlukbeli
B) Çaldıran
C) Turnadağı
D) Ridaniye
E) Sazlıdere

6. Osmanlı Devleti’nde yargı yetkisi;
I. seyfiye,
II. ilmiye,
III. kalemiye
sınıflarından hangisi ya da hangilerinin yetkisi dâhilindedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

7. I. Dirlik sahibinin köylüyü yargılayabilmesi
II. Köylünün vergi yükümlülüğünün olması
III. Toprağı işleme hakkının babadan oğula geçebilmesiYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tımar sisteminin özellikleri arasında sayılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

8. Aşağıdakilerden hangisinin lonca teşkilatının görevlerinden biri olduğu söylenemez?
A) Ürünlerin fiyatlarını belirlemek
B) Ürünlerin kalite standartlarını belirlemek
C) Ticari davalara bakmak
D) Mesleki eğitim vermek
E) Haksız rekabeti önlemek

9. Aşağıdakilerden hangisinin Cem Sultan İsyanı’nın sonuçlarından biri olduğu söylenebilir?
A) Osmanlıların Batı seferlerinin kesintiye uğraması
B) Türkler üzerine yeni Haçlı Seferlerinin düzenlenmesi
C) Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması
D) Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne girmesi
E) Avrupa ülkelerine kapitülasyonlar verilmesi

10. Coğrafi Keşiflerin aşağıda verilen sonuçlarından hangisi Avrupa’da kilisenin gücünün kırılmasında diğerlerine göre daha etkili olmuştur?
A) Sömürge imparatorluklarının kurulması
B) Hristiyanlığın yeni yayılma alanları bulması
C) Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması
D) Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması
E) Yeni bitki ve hayvan türlerinin tanınması

11. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin dünya tarihi açısından sonuçları arasında sayılamaz?
A) Asya ve Avrupa’daki Osmanlı topraklarının birleşmesi
B) Bizans İmparatorluğu’nun yıkılması
C) Derebeyliklerin yıkılma sürecinin hızlanması
D) Rönesans’ın başlaması
E) Avrupalıların yeni ticaret yolları arayışına girmesi

12. Aşağıda Rönesans Dönemi’nde yetişmiş sanatçı ve düşünürlerden bazıları verilmiştir. İlgilendikleri konular ve eserleri dikkate alındığında bu kişilerden hangisi diğerlerinden ayrılır?
A) Rembrandt
B) Velasques
C) Rafael
D) Montaigne
E) Albrecht Dürer

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir